Завдання для страхування
Тести та шпаргалки

Завдання для страхування


Завдання 1:

Визначте розмір страхового внеску, якщо ставка брутто становить 5 рублів на кожні 100 рублів страхової суми. Страхова сума становить 55 тисяч рублів. Страхова вартість 65 тисяч рублів.

Рішення:

Cgh=55*5*0,8=220 тисяч рублів.

Spr = S * Tb * Kp, де:

S — страхова сума;

Тб — базовий тариф (у % від страхової суми)

Кп — поправочні коефіцієнти

Якщо часовий ряд стабільний, як премію за ризик можна використовувати одноразове стандартне відхилення від середнього коефіцієнта збитків. Потім:
N = (Qcp + L) • 100,

де N – чиста тарифна ставка, %.

Н=
В іншому випадку можна застосувати подвійну премію за ризик або збільшити тарифний період:
N = (Qcp+ ​​2 • L) • 100.

Методика розрахунку навантаження на нетто-ставку ґрунтується на визначенні фактичних витрат на утримання страхових органів, що належать до цього виду страхування, як правило, за останні один-два роки з урахуванням інфляції. Зазвичай навантаження становить 9-40% від загальної ставки. При обов’язковому страхуванні частка навантаження у валовій премії залежить від затвердженої компетентним органом структури страхового тарифу для виду страхування.

Формулу для розрахунку валової ставки можна представити так:

B = N / (100 — H) • 100,

де Н питома вага вантажу в брутто-ставці, %.

Завдання 2:

Страховий тариф становить 0,4 рубля зі 100 рублів страхової суми. Страхова сума становить 1 млн руб. За дотримання правил пожежної безпеки страховик надає знижку 5%.

Розрахувати розмір страхового внеску.

Рішення:

0,4 * 10000 = 4000 рублів — страховий тариф

4000*5%=3800 руб.-сума з урахуванням знижки

Відповідь — страховий внесок — 3800 руб.

Завдання 3:

Плата за страхування майна, фактична вартість якого на момент укладення договору страхування становила 25 млн. руб., склала 500 тис. руб. зі страховим тарифом 2,5%. Збиток в результаті страхового випадку склав 18 мільйонів рублів.

Визначте розмір страхового відшкодування за пропорційною системою страхової відповідальності, якщо договором встановлена ​​безумовна франшиза в розмірі 50 тис. руб.

Рішення:

SV = (SS * U) / CO, де

CB — сума страхового відшкодування;

СС — страхова сума;

Y — фактична сума збитку;

СО – оцінка об’єкта страхування.

25 000*18 000/500=900 000 рублів — сума страхового відшкодування

Завдання 4:

Укладено договір страхування життя на суму 6 тис. у.о. строком на 3 роки. Участь страхувальника в прибутку визначається:

1 рік — 3%

2 рік — 2,5%

3 роки — 2%

Визначте страхову суму, яку необхідно виплатити.

Рішення:

6000*3%=180 куб

6000 * 2,5% = 150 куб

6000*2%=120 куб

Сума до сплати 180+150+120=450 у.е.

Завдання 5:

Фактична вартість автомобіляC) встановлюється в розмірі 100 тис. руб. Власник застрахував цей транспортний засіб від «пошкодження в результаті ДТП» та від «викрадення» за одним договором страхування на страхову суму Содин = 90 тис. руб. та за іншим договором страхування від тих самих ризиків з другим страховиком на страхову суму С2 = 60 тис. руб. Строк дії кожного договору страхування становить 1 рік. Страховий тариф Т = 7% від страхової суми. Через 7 місяців після укладення договору страхування в результаті ДТП автомобіль зазнав збитків за даними СТО на суму Y = 40 тис. руб.

Визначте, скільки страхового відшкодування отримає страхувальник і скільки від кожного страховика? Що таке сплачений страховий внесок?

Задача 2: Припустимо, що до закінчення терміну дії договору страхування стався другий страховий випадок – автомобіль був викрадений.

Визначте розмір збитку, страхове відшкодування та розмір виплат для кожного страховика.

Рішення:

1. Фактична вартість = 100 000 * 0,55 ((0,62 + 0,48) / 2) = 30250 руб.

2. Страховий внесок:

— крадіжка = 1,25 * 2,3 * 30250 = 8696,875 руб.

— пошкодження = 1,1 * 4,9 * 1,2 * 30250 = 1956,6 = руб.

1956,6 * 0,67 = 13109,0 руб.

Загальний внесок = 13109 + 8696,9 = 21805,9 руб.

Відповідь: 30250 рублів і 21805,9

5

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *