Тести та шпаргалки

Захворюваність та смертність дітей в Україні та Коломийському районі


Наука Пошуков робот

в педіатрії

Тема: «Хвороба та смертність дітей в Україні та Коломийському районі»

Сьогодні найсерйознішою проблемою нашого життя є здоров’я населення, в тому числі дитини.

Здається, що в тому ж світі, в такій демократії, прелюдія розвитку людства, здорові діти – цілком зрозумілим словом – це основа розвитку країни.

Мені байдуже до тих, кого хвилюють медичні проблеми у формуванні здорової особистості, за даними ВООЗ, зберігання становить не більше 10-12%, медичні аспекти збереження здоров’я у дитини раннього віку можуть мати значно більшу інфузію, нижчу в наступних вікових групах, дво- третини причин, що формують стан здоров’я, я людина в майбутньому, прихвачена клерками, люблю вливати себе в період вагітності, що в перше життя дитини.

Характеризуючи стан здоров’я дітей в Україні за решту п’яти років, виходячи з таких показників:

  • смертність дітей першого року життя знизилася на 16,8%;

  • смертність дітей у віці 0-14 років знизилася на 18,5%;

  • захворювання дітей 3-го класу на 25%;

Також зниження рівня смертності від зростання захворюваності попелиць свідчить про адекватність організації медичної допомоги.

Смертність дітей у віці до 15 років найбільше спричиняють прикрі депресії, травми та розлади, вроджені аномалії, захворювання нервової системи.

Смертність дітей в країні раніше 1-й рік посіяний у Першому Чергу за перинатальними причинами та вродженими аномаліями.

Пропонічна структура смертності дітей першого життя в Україні.

Захворюваність та смертність дітей в Україні та Коломийському районі

Пізніше перше місце серед причин смертності дітей 1-го народження посідають ліжка, подібні до ліжка в перинатальному періоді (38%), інше — вроджені аномалії (32%), на третьому місці — прикрі депресії та нездужання. органів дихання (7%).

Давайте подивимося на діаграму смертності дітей першого року життя в Коломиї та Коломийському районі:

Захворюваність та смертність дітей в Україні та Коломийському районі

Аналізуючи смертність дітей 1-го року життя за решту п’яти років життя, можна виростити вісновку, яка за 2000-2002 рр. в порівнянні з 98-99 рр. показник зменшився на 3,5%.

1998 рік

1999 рік

2000 рік

2001 рік

2002 рік

11,1%

11,6%

7,4%

7,0%

9,2%

Серед причин смерті дітей 1-го року народження, першого місяця життя, стали, як і в перинатальному періоді (33,3%), з іншого – вроджені вади серця (26,6%), а на третьому – травми. та травми (20,0 %).

Коефіцієнт валідації в Коломийському районі значно знизився і склав 18,4% проти 22,9% у 2001р. і є нижчими, нижчими регіонами (регіонами у 2002 р. – 22%).

Розрив глобальної валідності рідко спостерігається в регіонах 2001 року, але він все ще накладається на нижчі, нижчі регіони (146,0, регіон — 160,0).

В Україні показник інвалідності становить 21,4%.

Давайте подивимося на структуру інвалідності в Коломийському районі.

Захворюваність та смертність дітей в Україні та Коломийському районіТакож серед інших причин дитячої інвалідності у вихованця займають захворювання нервової системи (47,0%), на іншій – вроджені аномалії (23,6%), на третій – захворювання очей та придаткового апарату (17,8%). ), четверте місце займають психічні розлади (14,4%).

Відповідно в Україні на перший туман недуга нервової системи, на другий — на хворобу ока придаткового апарату, на третій туман йде душевний розбрат.

І водночас пропагую структуру хвороби дітей першої життєвої долі в Україні.

Захворюваність та смертність дітей в Україні та Коломийському районі

Також на перше місце йдуть захворювання органів дихання — 47%, на інше — стають, як і лози в перинатальному періоді — 18%, на третє — хвороби крові та органів кровотворення — 8,0%.

В Україні за рештою п’яти народжень дитини захворюваність зросла на 25%, а в Коломийті Коломийського району на 22%.

Структура захворювань дітей першої долі життя в Коломийті Коломийського району така: на перше місце йдуть хвороби органів дихання, на інше – хвороби крові органів кровотворення, на третє – стають, як лози в перинатальний період. Також можна схематично зобразити структуру захворювання у дітей першого життя Коломийського району так:

На перше місце йдуть захворювання органів дихання,

З іншого — хвороби крові та кровотворних органів,

На третьому — стоять, як віники в перинатальному періоді.

Також можна схематично зобразити структуру захворювання у дітей першого життя Коломийського району так:

Захворюваність та смертність дітей в Україні та Коломийському районі

Відповідно, структура захворюваності дітей 0-14 років у Коломийському районі:

Захворюваність та смертність дітей в Україні та Коломийському районі

Тобто, на першому місці – захворювання органів дихальної системи, інше місце займають хвороби крові та кровотворних органів, а третє – хвороби нервової системи та органів шлунка.

Порівнюючи решту п’яти років можна побудувати підніжжя вісновки:

  • починаючи з 1997 р. За даними 2002 р. прогресування захворювань органів дихальних шляхів, які в середньому приростають на 3,1%, захворювань крові та кровотворних органів на 4,8%, захворювань органів отруєння на 10% , спостерігаються.

З огляду на них захворювання нервової системи та органів у дітей 0-14 років зросли до 2000 р. на 3,3%, а починаючи з 2001 р. поступово зменшуючись на 1,5%.

Недуги шкірі і субшкірної клітинної тканини можуть співати пісні. Так, починаючи з 1997 р. по 1998 р. збільшиться на 0,2%, а починаючи з 1999 p. у 2000 р. рік зменшився (1%), і навіть з 2001 p. дорослих (2%), а також інфекційних захворювань, починаючи з 1997р. У 1999 р. темпи зростання (3,4%) з 1999 по 2000 рр. знизилися на 2%, а з 2000 по 2002 р. зріс на 1,2%.

Особливе місце можна відвести молодятам, як з 1997 по 2002 рр. зліт, крим 2000, стати важливою проблемою сьогодення.

Враховючі, більшість проблем пов’язана з періодом новонародженості, сотні померлих дітей на першому місяці життя в структурі дитячих смертоносних складів 55,7%, у 90-х роках сформована неонатальна служба.

Проте видимість лише однієї структури – неонатальних центрів – дуже недостатня. Це також потребує розвитку сучасних медичних та організаційних технологій.

Є ще одна актуальна проблема – медична генетика.

Спектр генетично менталізованої патології включає близько 3,5 тис. нозологій, які, головне, є незамінними для всього життя людини і призводять до важкої інвалідності або смерті.

70% хворих на рецесивні захворювання змінюють репродуктивну здатність людини.

Генетичні, хромосомні дефекти, дефекти та очевидні причини відсутності пологів, самопровалу та виправдання природного розвитку плода.

В решту років змінювалася частота вроджених вад у новонароджених та смертність у них. Це результат більш шанобливої ​​оцінки перед діагностикою плода та перевищення вагітності. Понад 885% піхви було оглушено дворазовим ультразвуковим вишкрібанням, що дозволило виявленим патологіям самостійно провести попереднє обстеження та патологоанатомічні корекції, а при немислимих для життя патологіях – перервати вагіт.

Якщо в 1994-95 роках природні ваді становили 42,6 на 10 тис. живих людей, то в 2001 році цей показник становив лише 30,9.

Більше, ніж було сказано, можна зробити наступні вісновки.

  1. Смертність дітей в Україні першого року життя знизилася на 16,8%, а дітей 0-14 ст. на 18,5%.

Відповідно в Коломийському районі дітей першого року життя зменшилося на 3,5%. Причинами, що призводили до смерті в Україні найчастіше, були, як і виникла в перинатальному періоді, вроджені аномалії, нещасливі депресії, травми та травми.

У Коломийському районі частиною причин також стають, як виннілі в перинатальному періоді та вроджені аномалії, які складають меншу кількість людей в Україні, а також інфекційні та паразитарні інфекції.

2. Захворюваність дітей в Україні зросла на 25%.

У перший місяць середини хвороба і хвороба органів дихальної системи, з іншого боку, як лози в перинатальному періоді, а далі — хвороби крові та кровотворних органів. Відповідно в Коломийському районі захворюваність дітей за решту п’яти років зросла на 22%.

Перше місце посідають захворювання органів дихальної системи, захворювання крові та кровотворних органів, захворювання ендокринної системи та захворювання органів при отруєнні.

3. В Україні показник інвалідності становить 21,4%, а в Коломийському районі 3,6%.

Згодом у Коломийському районі почастішали захворювання дітей на хвороби крові та органів кровотворення, отруєння органів, шкірні захворювання, підшкірну клітковину. Необхідно проаналізувати причини зростання захворюваності.

А в іншому значно зменшилися інфекційні та паразитарні захворювання, психічні захворювання, захворювання нервової системи та органів, що є позитивним результатом на сьогодні.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *