Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Загальне поняття про підприємницьку ідею та життєвий цикл товару.


Загальне поняття про підприємницьку ідею та життєвий цикл товару.

Завантажити реферат: Загальне поняття про підприємницьку ідею та життєвий цикл товару

Здійснення підприємницької діяльності завжди ґрунтується на якійсь конкретній ідеї. Підприємницька ідея, в основі якої продумана у всіх деталях інноваційна ініціатива підприємця, може охоплювати як процес виробництва в цілому, так і один або кілька його окремих фрагментів. Якщо зосередити увагу на фрагментарній формі підприємницької ідеї, то можна виділити основні напрямки в інноваційній діяльності підприємця:

• зміни системи керування виробництвом;

• зміна чи вдосконалення існуючої системи партнерських зв’язків;

• застосування нової техніки та технології;

• використання нових, більш економічних чи міцних матеріалів у виробництві товару;

• покращення дизайну, упаковки товару;

• принципово нова схема організації рекламної роботи;

• швидке реагування на результати маркетингових досліджень;

• скорочення терміну обороту капіталу;

• пошук найефективніших форм використання отриманого прибутку.

Звичайно, як і за будь-якого опису якогось складного явища, тут зазначено не все існуюче безліч факторів, а дана лише методика пошуку таких факторів слід звернути увагу на те, що інноваційний характер діяльності підприємця може виявитися не лише по відношенню до факторів виробництва, організації. самого процесу виробництва або самого товару, а й щодо розстановки людей, що у процесі виробництва. У цьому випадку підприємницька ідея може бути реалізована шляхом таких дій:

• повна або часткова зміна працівників, які беруть участь у процесі виробництва з метою «виштовхування» малокваліфікованого персоналу; I

• створення «особливого духу» у колективі працюючих, використання мобілізуючих формулювань, цільових установок та стимулів до їх досягнення;

• вжиття заходів щодо продуктивного використання робочого часу кожним працівником (якщо є хоча б один зайвий працівник, який не знає, що йому робити в робочий час, колективний ефект буде нижчим, ніж він міг би бути; присутність безпритульно проводить час працівника діє на інших) .

Всі ці моменти належать до концепції менеджменту, яку у наступних темах ми розглянемо докладніше.

Б. Інновації у підприємництві;

Під інноваційною ідеєю ми розуміємо реально існуючу можливість виробництва оригінального товару або покращених модифікацій товарів, що випускаються, а також нових товарних марок. Інноваційна діяльність виступає результатом науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). У разі неважливо, хто здійснює НДДКР — сам виробник чи спеціальна фірма, інститут, лабораторія. При цьому підприємець, який реалізує будь-яку ідею, має бути впевненим у тому, що товар, що становить основу ідеї, буде прийнятий споживачем, на який він розрахований. Інакше інноваційна діяльність є дуже ризикованою. Можна навести безліч прикладів, коли навіть відомі у світі фірми зазнавали великих збитків через неправильну оцінку наслідків, пов’язаних з реалізацією інноваційних пропозицій. Гарантією скорочення ризику може бути точна інформація, яку має володіти підприємець.

За деякими даними, у західних країнах зазнають невдачі до 40% усіх пропонованих ринку новинок. З цією метою багато фірм створюють спеціальні ризикові фонди для освоєння нових напрямів діяльності чи розробки нових товарів. Причин таких невдач кілька. Головні з них — недостовірна інформація або помилкові висновки при аналізі отриманої інформації.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПОТРЕБИ

Черв’як повинен бути до смаку рибі, а не вудильнику. Улюблене прислів’я маркетологів

ЩО ТАКЕ ПОТРЕБИ І ЯКІ ПОТРЕБИ БУВАЮТЬ

Чому люди взагалі щось роблять? Їх штовхають до цього незадоволені потреби. Як образно сказав маркетолог Д. Мак-Грегор:

«Людина жива хлібом єдиним, якщо хліба в нього немає». Щоб почати щось робити з вигодою для себе, підприємець повинен докласти зусиль, щоб знайти саме ті потреби, які нині потребують задоволення.

Як правило, розрізняють ПОТРЕБУЮ людини в чомусь і ПОТРЕБА. ПОТРІБНА — ЦЕ ПОЧУТТЯ, ЩО ВИПРОБУВАЄ ЛЮДИНИ ПРИ ВІДСУТНІСТЬ ЧИ НЕДОСТАТОК ТОГО, ЩО ЙОМУ ХОТІЛОСЯ Б МАТИ.

Людські потреби різноманітні та численні. Люди потребують їжі та тепла, взаєморозуміння та співчуття, одягу та самовираження. Якщо потреба незадоволена, людина відчуває дискомфорт, напругу. Але це стан напруженості, нещастя і може підштовхнути людину (фірму) до дій з метою знайти предмет задоволення потреби. А що ж таке ПОТРЕБА? ПОТРІБНІСТЬ — ЦЕ ТА Ж ПОТРІБНА, АЛЕ МАЄ КОНКРЕТНІ ОБриси, ЯКІ ВИЗНАЧЕНІ КУЛЬТУРОЮ І ОСОБЛИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ. ПОТРІБНІСТЬ ВИРАЖУЄТЬСЯ У ПРЕДМЕТАХ, ЗАДОВОЛЮЮЧИХ ПОТРЕБ СПОСОБОМ, ВЛАСНИМ ДАНОМУ СУСПІЛЬСТВУ.

Наприклад, та сама потреба в одязі в людей, що належать до різних товариств, набуває форми різних потреб. Потреба в одязі ескімосу та жителя Африки, гірника та програміста ЕОМ різна. Суспільство розвивається, зростають потреби його членів. Потреби змінюють суспільство і перебувають під його впливом. Так, потреба у пересуванні породила різні види транспорту.

Ті, хто виробляє, зобов’язані і змушені пов’язувати між собою види продукції, що випускається, і потреби людей.

ЗАДАЧА МАРКЕТОЛОГА — ЗАДОВОЛЬНИТИ ТОВАРАМИ ПОТРЕБИ, В ЯКИХ ПРОЯВЛЯЄ СЕБЕ НУЖДА.

І тому необхідні своєрідна » інвентаризація » потреб, їх аналіз, визначення, як потреби будуть далі розвиватися. З чого розпочинати аналіз? Найзручніше зробити це з опису ієрархії потреб людини, виявлених медиком та психологом А.Маслоу, який розрізняв НИЖЧІ та ВИЩІ потреби. Першу групу складають ДИХАННЯ, СПРАВА, ГОЛОД, ТЕПЛО. Людина прагне того, щоб не відчувати потребу, яка загрожувала б її життю. Якщо ці найпростіші потреби задоволені, такі бажання відпадають. Ситого не привабиш хлібом, хліб важливий для тих, у кого його немає. Після виключення безпосередньої загрози життю людина бажає БЕЗПЕКИ. Це означає, що як споживач він орієнтується забезпечення безпеки. Коли він почувається захищеним, відпадає і ця потреба.

Наступні ступені потреб – вищі. До них належить прагнення належати до певного кола людей (родичі, друзі, знайомі), відчувати їхню підтримку. За цим слід бажання завоювати визнання, повагу, підняти свій престиж в очах оточуючих. Нарешті, високу сходинку цих сходах потреб утворює прагнення людини РЕАЛІЗОВАТИ СЕБЕ У ЦЬОМУ СВІТІ, СВОЄМУ СПРАВІ, тобто. ПОТРЕБА В САМОРЕАЛІЗАЦІЇ.

КОРИСНІСТЬ ЦЬОГО ПЕРЕЛІКУ ПОТРЕБ ДЛЯ МАРКЕТИНГУ ЗАКЛЮЧАЄТЬСЯ У МОЖЛИВОСТІ ЗРОЗУМІТИ, У ЯКОМУ СТУПІНІ ГОТОВ СПОЖИВАЧ ПЛАТИТИ ГРОШІ ЗА ЗАДОВОЛЕННЯ ТИХ АБО ІНШИ.

Наприклад, навіть за наймізернішого достатку гроші на хліб і оплату електрики завжди знайдуться, а ось на будівництво дачі або подорож під час відпустки гроші, на жаль, знайдуться не завжди і не у всіх.

Звідси випливає наступне ПРАВИЛО.

Правило. ЗВИЧАЙНО НАСТУПНА, БІЛЬШ ВИСОКА ПОТРЕБА ЗАДОВОЛЬНЯЄТЬСЯ ЛИШЕ ТОДІ, КОЛИ ЗАДОВОЛЕНІ ПОПЕРЕДНІ.

Це означає, що товар, який забезпечує людині самовираження, буде придбано лише тоді, коли вже закуплено продукцію, орієнтовану на найпростіші потреби. Однак необхідно враховувати КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ. Нерідко складається ситуація, коли він нагальна потреба людини входить у суперечність між безпосереднім призначенням речі та її престижністю у суспільстві, модою на неї. У цьому випадку не виключено, що гору візьмуть престижність і мода, а не важливіше благо.

Правильно розібратися в кожній такій ситуації маркетингу допомагає КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ З ПОЛУ, ВІКУ, ДЕМОГРАФІЇ, СОЦІАЛЬНИХ ГРУП та інших ознак.

Існує ще один корисний критерій для розпізнавання потреб — це ОБЛІК ОБРАЗ, ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ потреб (раціональних, історичних, географічних, вікових, соціально-групових). Одна й та сама БАЗОВА ПОТРЕБА в одязі, наприклад, викличе у виробника різну товарну реакцію в умовах Крайньої Півночі та благодатного Півдня. Молодь віддасть перевагу тому, що навряд чи захоче вдягнути літню людину.

Величезну користь у маркетинговому дослідженні приносить знання розвитку тієї потреби, яку ви хотіли б задовольнити як виробник. Спираючись на таке знання, можна .судити про МОЖЛИВЕ СПОЖИВАННЯ такого товару, очікуваної динаміки ринку. Деякі потреби прийшли до нас із минулого, мають залишковий характер. Інші тісно пов’язані зі справжнім. При цьому є перспективні потреби, які ще тільки народжуються, але працюватимуть у майбутньому. З цього погляду навряд чи має сприятливі шанси на збереження, не кажучи вже про розширення, ринок такого архаїчного товару, як гумові галоші.

ЗАДАЧА МАРКЕТОЛОГА — Вчасно ВИЗНАЧИТИ ЩЕ ТІЛЬКИ ВИНИКАЮЧУ, АЛЕ ПЕРСПЕКТИВНУ ПОТРІБНІСТЬ, ЩО ОЗНАЧАЄ УСПІВ НА РИНКУ НЕ ТІЛЬКИ СЬОГОДНІ, АЛЕ І ЗАВТ.

Наприклад, назріває потреба в портативному і автономному телефоні. Потреба виявлена, сформульована, і одна швейцарська фірма, вчасно побачивши її перспективу, скоро випустить на ринок наручний годинник, здатний приймати телефонні сигнали від декількох абонентів. Навряд чи можна сумніватися в успіху виробника, який вже зараз здатний задовольнити цю перспективну потребу.

Правило. ПОТРЕБИ ЛЮДЕЙ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬСЯ НЕ В ОДИННОМУ СТІПІ.

Це має велике значення для ефективного маркетингу. Існують потреби, які задоволені майже повністю. Великий інтерес представляють не повністю або зовсім незадоволені потреби. Виявивши їх, можна спрогнозувати очікуваний попит і (ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО!) подумати про створення нових товарів.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *