Загальна характеристика вольових дій
Реферати

Загальна характеристика вольових дій


Воля — це свідома регуляція людиною своєї поведінки та діяльності, що виражається в здатності долати внутрішні та зовнішні труднощі у здійсненні цілеспрямованих дій і вчинків.

Основною функцією волі є свідоме регулювання діяльності в складних умовах життя. Ця регуляція заснована на взаємодії процесів збудження і гальмування нервової системи.

На основі мимовільних рухів і дій розвиваються довільні або вольові дії. Найпростішими з мимовільних рухів є рефлекторні: звуження і розширення зіниці, моргання, ковтання, чхання та ін.

Вольові дії відрізняються один від одного насамперед рівнем їх складності. Існують дуже складні вольові дії, які включають ряд більш простих. Підставою для ускладнення дій є те, що не кожну поставлену мету можна досягти відразу. Найчастіше досягнення мети вимагає виконання ряду проміжних дій, які наближають нас до мети.

Іншою важливою ознакою вольової поведінки є її зв’язок з подоланням перешкод, незалежно від того, який тип цих перешкод є внутрішніми чи зовнішніми. Внутрішні, або суб’єктивні, перешкоди – це мотиви особи, спрямовані на невиконання даної дії або на виконання протилежних їй дій. Прикладом зовнішніх перешкод є, наприклад, відсутність необхідного інструменту для роботи або протистояння інших людей, які не бажають досягнення мети.

Однак не кожна дія, спрямована на подолання перешкоди, є вольовою. Найважливішою ознакою вольових дій, спрямованих на подолання перешкод, є усвідомлення значущості поставленої мети, за яку треба боротися, усвідомлення необхідності її досягнення. Чим важливіша мета для людини, тим більше перешкод вона долає. Отже, вольові дії можуть відрізнятися не тільки за ступенем їх складності, а й за ступенем усвідомленості.

Бувають випадки, коли людина усвідомлює, що вона робить, але не може пояснити, чому вона це робить. Найчастіше це відбувається, коли людину охоплюють якісь сильні почуття, переживає емоційне збудження — це так звані імпульсивні дії. Ступінь усвідомленості таких дій значно знижується. Проте воля полягає саме в тому, що людина вміє утримуватися від необдуманих вчинків під час афективних спалахів. Тому воля пов’язана з розумовою діяльністю і почуттями.

Прояв мислення виражається у свідомому виборі мети та підборі засобів її досягнення. У свою чергу зв’язок волі з почуттями виражається в тому, що, як правило, люди звертають увагу на предмети і явища, які викликають у них певні почуття. Те, що байдуже, не викликає ніяких емоцій, як правило, не виступає як мета дій.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *