Введення в маркетинг
Химия

Введення в маркетинг


Завантажити реферат: Введення у маркетинг

У сьогоднішньому складному світі всі ми повинні розумітися на маркетингу. Маркетинг торкається інтересів кожного з нас. Це процес, під час якого розробляються і надаються у розпорядження людей товари та, що забезпечують певний рівень життя. Маркетинг включає у собі безліч найрізноманітніших видів діяльності, зокрема маркетингові дослідження, розробку товару, організація його розподілу, встановлення цін, рекламу та особистий продаж.

Маркетинг — вид людської діяльності, спрямованої задоволення потреб і потреб у вигляді обміну. Основними поняттями сфери маркетингу є такі чинники: потреби, потреби, запити, товар, обмін, угода та ринок.

Основним поняттям маркетингу як наукової дисципліни є обмін.

Обмін — акт отримання від будь-якого бажаного об’єкта з пропозицією чогось на заміну.

Для здійснення добровільного обміну необхідно дотримання п’яти умов:

1) Сторін має бути як мінімум дві.

2) Кожна сторона повинна мати чимось те, що могло б уявити цінність для іншої сторони.

3) Кожна сторона має бути здатна здійснювати комунікацію та доставку свого товару.

4) Кожна сторона повинна бути абсолютно вільною у прийнятті або відхиленні пропозиції іншої сторони.

5) Кожна сторона має бути впевнена у доцільності чи бажаності мати справу з іншою стороною.

Ці п’ять умов створюють лише потенційну можливість обміну.

Якщо обмін — основне поняття маркетингу як наукової дисципліни, то основною одиницею виміру у сфері маркетингу є угода.

Угода — комерційний обмін цінностями між двома сторонами.

Угода передбачає наявність кількох умов:

1) наявність двох або більш ціннісно значимих об’єктів; 2) узгоджених умов її здійснення; 3) узгодженого часу вчинення; 4) узгодженого місця проведення.

Як правило, умови угоди підтримуються та охороняються законодавством.

Угода — це свого роду елемент ринку.

Ринок — сукупність існуючих та потенційних покупців товару. У розвиненому суспільстві ринок — це не обов’язково якесь фізичне місце, де зустрічаються та здійснюють угоди покупці та продавці. Він може сформуватися якийсь товар , послугу чи інший об’єкт , має ціннісну значимість . Звідси можна зробити висновок.

Маркетинг — це людська діяльність, яка так чи інакше має відношення до ринку. Маркетинг це робота з ринком задля здійснення обмінів, мета яких – задоволення людських потреб та потреб.

Відбір джерел інформації

У ході виконання своїх обов’язків керівник з маркетингу потребує величезної кількості інформації. При нестачі інформаційного забезпечення вживаються заходи щодо вдосконалення своїх систем маркетингової інформації.

До складу добре спланованої системи маркетингової інформації входять чотири допоміжні системи:

1) система внутрішньої звітності, що відображає показники поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних запасів, рух готівки, 2) система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації, що поставляє керівникам маркетингу повсякденну інформацію про події, що відбуваються в комерційному середовищі, 3 покликана забезпечити збирання інформації , актуальної з погляду яка стоїть фірмою конкретної маркетингової проблеми , 4) система аналізу маркетингової інформації , використовує сучасні методики статистичної обробці даних, і моделі , полегшують діячам ринку процес прийняття оптимальних маркетингових решений.

Маркетингове дослідження — процес, що складається з п’яти етапів.

1 2 3 4 5 На першому етапі відбувається чітке визначення проблеми та постановка цілей дослідження.

Другий етап — розробка плану збору інформації з використанням первинних та вторинних даних.

Збір первинних даних вимагає вибору методів дослідження (спостереження, експеримент, опитування), підготовки знарядь дослідження (анкети, механічні пристрої), складання плану вибірки (од.

вибірки, обсяг вибірки, процедура вибірки) та вибору способу зв’язку з аудиторією (телефон, пошта, особисте інтерв’ю).

Третій етап — збирання інформації за допомогою позакабінетних або лабораторних вишукувань.

Четвертий етап — аналіз зібраної інформації для виведення із сукупності отриманих даних показників середнього рівня, змінних складових та виявлення різного роду взаємозв’язків.

П’ятий етап — уявлення основних результатів, які дадуть керівникам з маркетингу можливість приймати зважені рішення.

Збір вторинних даних

Дослідження зазвичай починають із збору вторинних даних.

Вторинні дані — інформація, яка вже десь існує, будучи зібраною раніше для інших цілей.

Вторинні дані є відправною точкою дослідження. Вони вигідно відрізняються тим, що обходяться дешевшими і доступнішими. Однак потрібних досліднику відомостей може просто не бути, або існуючі дані можуть виявитися застарілими, неточними, неповними чи ненадійними. У цьому випадку досліднику доведеться з набагато більшими витратами коштів і часу збирати первинні дані, які, ймовірно, виявляться і більш актуальними та точнішими.

Збір первинних даних

Більшість маркетингових досліджень передбачає збирання первинних даних.

Існує три способи збору первинних даних, саме спостереження, експеримент, опитування.

У нашій маркетинговій практиці ми використали експеримент.

Експериментальні дослідження вимагають відбору порівнянних між собою груп суб’єктів, створення для цих груп різної обстановки, контролю за змінними складовими та встановлення ступеня значущості відмінностей, що спостерігаються. Мета подібного дослідження – розкрити причинно-наслідкові відносини шляхом відсіву суперечливих пояснень результатів спостереження. При проведенні експериментів дослідникам потрібно уважно стежити за відповідністю один одному експериментальних та контрольних груп, не надавати на учасників впливу своєю присутністю, давати інструкції одноманітним способом та стежити за дотриманням усіх інших умов.

Аналіз досліджень

Кожна фірма зацікавлена ​​у ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, їй потрібно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати відповідні цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу та успішно керувати втіленням у життя маркетингових зусиль. Усе це і становить процес управління маркетингом.

Існують фактори, які безпосередньо впливають на стратегію маркетингу фірми.

У центрі кола – цільові покупці, на обслуговування та задоволення яких спрямовані основні зусилля фірми. Комплекс маркетингу фірма розробляє з що знаходяться під її контролем чотирьох складових — товару, ціни, методів розподілу та методів стимулювання. Фірмі належить ухвалити рішення про загальну суму асигновацій на маркетинг, про розподіл цих асигнувань за основними складовими комплексу маркетингу та в рамках кожної з цих складових.

Для виконання всієї цієї маркетингової роботи фірмі необхідно створити чотири системи — маркетингової інформації, планування маркетингу, організації служби маркетингу та маркетингового контролю. Система планування маркетингу включає і стратегічне і маркетингове планування. Система стратегічного планування має основною метою створення міцної фірми, в якій є принаймні кілька зростаючих виробництв, що компенсують ті, що, можливо, йдуть по спадній.

За допомогою цих систем фірма стежить за маркетинговим середовищем та пристосовується до неї.

Пристосовується фірма і до свого власного мікросередовища, що складаються з маркетингових посередників, постачальників, конкурентів та контактних аудиторій. І нарешті, вона пристосовується до мікросередовища — демографічним та економічним, політико-правовим, техніко-екологічним та соціально-культурним факторам. При розробці та позиціонуванні своєї пропозиції на цільовому ринку фірма бере до уваги всі обставини та сили, що діють у маркетинговому середовищі.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *