Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Вплив зміни в структурі підприємства та продукції на вартісні показники продукції.


Вплив зміни в структурі підприємства та продукції на вартісні показники продукції.

Завантажити реферат: Вплив зміни у структурі підприємства та продукції на вартісні показники продукції

Аналіз використання виробничих потужностей.

Показник використання виробничої потужності є узагальнюючим показником ефективності використання основних виробничих фондів.

Узагальнюючі дані використання потужностей залучаються для характеристики напруженості плану. Якщо сумарна середньорічна потужність недостатньо використовується, необхідно встановити випуск яких саме видів виробів негативно впливає на загальний рівень використання потужностей за планом і фактично.

Відсоток використання потужностей — плановий (КЛплi%) і фактичний (КЛ1i%) використовується за формулами:

q плi * 100 q 1i * 100

КЛплі % = Лплі; КЛ1% = Л1і;

де

q плi та q1i — плановий та фактичний випуск i-го виробу;

Л плi та Л1i — планова та фактична потужність з випуску цього виду виробу.

Потім з’ясовуються причини неповного використання потужностей з цих видів виробів та намічаються заходи щодо їх усунення, зокрема шляхом підвищення пропускної спроможності відстаючих виробничих ділянок. Визначаються також виробничі ділянки, що перекривають проектну потужність, що дозволяє переглянути початкові розрахунки виробничої потужності у бік збільшення.

Поглиблений аналіз використання потужностей пов’язаний із перевіркою використання робочих машин та обладнання, а також виконання плану освоєння виробництва нової техніки.

Аналіз фондовіддачі

Узагальнюючим показником використання основних фондів є також фондовіддача (f), тобто. відношення обсягу продукції за аналізований період до основних виробничих фондів:

Q

f = F ,

де Q — продукція;

F — основні виробничі фонди;

Показник, зворотний фондовіддачі, — фондомісткість, розраховується

1 F

як f, або Q.

Перевагою показника фондомісткості є те, що його чисельник може бути розкладений на складові за окремими цехами та групами обладнання. Це дозволяє встановити вплив використання техніки кожному виробничому ділянці на узагальнюючий показник використання фондів.

При визначенні фондовіддачі та фондоємності обсяг продукції обчислюється у вартісних, натуральних та умовних вимірниках. Основні виробничі фонди визначаються за вартістю, за площею чи інших вимірниках, причому у розрахунок приймається їх середня хронологічна величина за аналізований період.

Найточніше використання основних виробничих фондів відбиває показник фондовіддачі, розрахований виходячи з обсягу продукції натурі. Проте натуральні і умовно — натуральні вимірники обсягу продукції застосовні лише з підприємствах, що випускають продукцію одного виду, чи його можна прирівняти одного виду.

Більшість підприємств, виготовляють широку номенклатуру виробів, зокрема машинобудівних заводів, зведені показники фондовіддачі розраховуються з обсягу продукції вартісному вираженні. У цьому застосовуються різні показники обсягу продукції — нормативна чиста, валова, товарна, реалізована продукція. Обчислюють також суму прибутку на карбованець вартості основних виробничих фондів. У роботі прийоми використання основних виробничих фондів розглядаються з узагальнюючих показників фондовіддачі, обчислених з урахуванням вартісних показників обсягу продукції і на величини фондів. Той самий підхід і ті ж методичні прийоми слід застосовувати і при аналізі використання окремих видів обладнання, залучаючи при цьому точніші натуральні, умовно-натуральні та розрахунково-технічні вимірювачі.

Фондовіддача (фондоємність) у вартісному вираженні залежить від рівня цін на продукцію, структури цін (її зміни внаслідок асортиментних зрушень), оцінки основних виробничих фондів структури фондів, технічного їх рівня та стану, ступінь використання.

Для взаємної ув’язки впливу всіх трьох груп ресурсів (живої праці, засобів і предметів праці) необхідно при вимірюванні рівня їх використання виходити з одних і тих же показників обсягу продукції (нормативної чистої, валової, товарної або реалізованої) і визначати їх у стабільних цінах та нормативах .

Для визначення впливу зміни структури та асортименту продукції на виконання плану та динаміку фондовіддачі зіставляють відсотки виконання плану та динаміку показників фондовіддачі, виражених у нормативній чистій та товарній продуції.

Вплив на фондовіддачу оцінки основних виробничих фондів також має бути виявлено. Оцінка однакових за своїми технічними якостями основних фондів коливається залежно від часу їх надходження та від того, чи здійснювалося будівництво будівель господарським чи підрядним способом. Переоцінка основних фондів по відновлювальної вартості у перші роки після її проведення посилює достовірність показників фондовіддачі та фондоємності, але виходити з оцінки повної відновлювальної вартості, а чи не по залишкової ( з відрахуванням зносу).

Показник обсягу продукції 1 кв. м площі будівель і споруд усуває спотворюючий вплив неоднакової оцінки основних фондів та фондовіддачу. Зіставлення обсягу продукції на 1 кв. м виробничої площі підприємства, та був на 1 кв. м площі цехів дає змогу встановити вплив структури площ на ефективність їх використання.

Вплив структури основних виробничих фондів на фондовіддачу обумовлено тим, що різні категорії основних виробничих фондів неоднаково беруть активну участь у виробничому процесі. При розрахунку фондовіддачі з основних виробничих фондів виділяються робочі машини та обладнання. Зіставлення темпів зростання і відсотків виконання планів по фондовіддачі на карбованець вартості основних виробничих фондів, у тому числі робочих машин та обладнання, вплине зміна основних фондів на ефективність їх використання.

Проілюструємо прийоми визначення та аналізу показників фондовіддачі за даними заводу (табл.1).

—Таблиця 1—

Показники

наперед

жердина

ву

щем

році

У звітному році

план

факти

чеськи

%ви

повні

ня

плану

абсо

лют

ная

вели

чину

%

абсо

лют

ная

вели

чину

%

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нормативна чиста продукція, тис. руб.

6804

7652

7609

99,44

-43

-0,56

+805

+11,83

2

Товарна продукція у порівнянних цінах, тис. руб.

Середньорічна вартість основних фондів, тис. руб.:

15200

15894

15897

100,87

+138

+0,87

+787

+5,18

3

промислово-виробничих

8772

9045

9044

99,99

-1

-0,01

+272

+3,10

4

робочих машин та виробничого обладнання

3947

4260

4178

98,08

-82

-1,92

+231

+5,85

5

Питома вага робочих машин та виробничого обладнання у вартості промислово-виробничих фондів, руб.:

45,00

47,10

46,20

98,09

-0,90

-1,91

+1,20

+2,67

6

нормативної чистої продукції (стор.1: стор.3)

0,776

0,846

0,841

99,41

-0,005

-0,59

+0,065

+8,38

7

товарної продукції (стор.2: стор.3)

Фондовіддача на карбованець вартості робочих машин і виробничого обладнання, руб.:

1,733

1,752

1,768

100,91

+0,061

+0,91

+0,035

+2,0

8

нормативної чистої продукції (стор.1: стор.4)

1,724

1,796

1,821

101,39

+0,025

+1,39

+0,097

+5,63

9

товарної продукції (стор.2: стор.4)

3,851

3,720

3,826

102,85

+0,106

+2,85

+0,025

+6,49

Приріст фондовіддачі за нормативною чистою продукцією проти минулого року — 8,38% у чотири рази більше, ніж за товарною -2% (див. гр.8). По нормативної чистої продукції фондовіддача нижче за плановий рівень, а за товарною вище на 0,91% (див. гр. 6). У цьому вся проявляється вплив структурних зрушень у складі продукції бік зростання її середньої трудомісткості проти попереднім роком і відставанні трудомісткості проти планом.

Структура основних фондів покращилася порівняно з попереднім роком, але все ж питома вага активної їх частини менша за планову (98,00%). Тому, незважаючи на свехплановий зростання фондовіддачі по активній частині фондів, фондовіддача основних фондів в цілому по нормативній чистій продуції нижче плану (99,41%), а по товарній — надпланове її зростання більш ніж утричі відстає від зростання фондовіддачі активної частини фондів. Отже, на фондовіддачу вплинуло як зміна обсягу та складу продукції, так і структури основних фондів.

Вплив на зміну величини основних фондів та їх фондовіддачі на зміну обсягу продукції.

Її найлегше обчислювати способом різниць.

Недобір нормативної чистої продукції проти плану 43 тис. руб. утворився на заводі при майже повній відповідності плану суми всіх фондів (бракує 1 тис.руб) і незначному відставанні від плану активної частини основних фондів. Отже, з допомогою скорочення величини фондів обсяг продукції зменшився на 0,8 тис. крб. (-1 тис.руб. * 0,846), за рахунок зниження фондовіддачі — на 45,2 тис. руб. більше реального недовиконання плану щодо нормативної чистої продукції на 3 тис. руб. внаслідок округлень у розрахунках.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *