- Визначення оптимальної ціни товару
Химия

— Визначення оптимальної ціни товару


Завантажити реферат: Визначення оптимальної ціни товару

Визначення оптимальної ціни продажу при експонентному попиті

Визначено величину оптимальної ціни продажу при експонентному попиті. На прикладі побудовано функцію експоненційного попиту. Показано, що при визначенні оптимальної ціни на товар попит на нього можна вважати експоненціальним.

Нехай
- Визначення оптимальної ціни товару — Частка покупців, які мають для купівлі даного товару протягом деякого проміжку часу суму грошей
- Визначення оптимальної ціни товару. Припустимо, що кожен з
- Визначення оптимальної ціни товару покупців купує одну одиницю цього товару, коли його сума грошей
- Визначення оптимальної ціни товару, і не купить цей товар у разі
- Визначення оптимальної ціни товару. Тоді за ціною
- Визначення оптимальної ціни товару за той же час буде продано
- Визначення оптимальної ціни товару одиниць цього товару.

Зауваження. При іншій поведінці покупців співвідношення між
- Визначення оптимальної ціни товару і
- Визначення оптимальної ціни товару інше. Наприклад, якщо покупець при
- Визначення оптимальної ціни товару купить рівно
- Визначення оптимальної ціни товару одиниць товару, тоді

- Визначення оптимальної ціни товару (1)

Визначимо, що прибуток
- Визначення оптимальної ціни товару від продажу
- Визначення оптимальної ціни товару одиниць товару протягом даного проміжку часу пропорційна добутку кількості проданого товару на різницю між ціною
- Визначення оптимальної ціни товару та собівартістю
- Визначення оптимальної ціни товару:

- Визначення оптимальної ціни товару (2)

де
- Визначення оптимальної ціни товару не залежить від
- Визначення оптимальної ціни товару і враховує можливі витрати, скажімо прибуток.

Вважаємо
- Визначення оптимальної ціни товару, так як
- Визначення оптимальної ціни товару – можливі постійні витрати, що впливають величину прибутку, але з оптимальну ціну
- Визначення оптимальної ціни товару, При якій прибуток максимальний. Вважатимемо, що для всіх
- Визначення оптимальної ціни товару точно відома функція
- Визначення оптимальної ціни товару — крива попиту. Величина
- Визначення оптимальної ціни товару у загальному випадку невід’ємна і не зростає зі зростанням
- Визначення оптимальної ціни товару, а при зазначеній поведінці покупців пропорційна
- Визначення оптимальної ціни товару.

Значення
- Визначення оптимальної ціни товару задає інтенсивність (швидкість) у часі числа продажів за даною ціною
- Визначення оптимальної ціни товару. Якщо інтенсивність постійна, то період, вдвічі більший природно очікувати і подвоєння числа продажів.

Інтенсивність може залежати від пори року, доби та інших факторів. Зауважимо, що
- Визначення оптимальної ціни товару задає швидкість збільшення прибутку та оптимальна ціна забезпечує її максимально можливу величину
- Визначення оптимальної ціни товару, необхідно знайти максимум
- Визначення оптимальної ціни товару. Наведемо без підтвердження наступну теорему.

Теорема: Нехай є дві функції дійсної змінної
- Визначення оптимальної ціни товару: лінійна
- Визначення оптимальної ціни товару і невід’ємна
- Визначення оптимальної ціни товару такі, що 1)
- Визначення оптимальної ціни товару, де
- Визначення оптимальної ціни товару,
- Визначення оптимальної ціни товару — довільні постійні; 2)
- Визначення оптимальної ціни товару набуває негативних значень при
- Визначення оптимальної ціни товару, а при
- Визначення оптимальної ціни товару задовольняє співвідношення

- Визначення оптимальної ціни товару (3)

з деякими постійними
- Визначення оптимальної ціни товару,
- Визначення оптимальної ціни товару,
- Визначення оптимальної ціни товару.

Тоді функція
- Визначення оптимальної ціни товару досягає суворого глобального максимуму на безлічі всіх дійсних чисел у точці
- Визначення оптимальної ціни товару і справедлива рівність
- Визначення оптимальної ціни товару

Якщо кількість одиниць товару
- Визначення оптимальної ціни товару яке споживачі бажають та мають можливість купити за ціною
- Визначення оптимальної ціни товару, підпорядковується експоненційному закону, тобто зменшується в
- Визначення оптимальної ціни товару раз при збільшенні ціни
- Визначення оптимальної ціни товару на
- Визначення оптимальної ціни товару, де
- Визначення оптимальної ціни товару і
- Визначення оптимальної ціни товару не залежать від
- Визначення оптимальної ціни товару, а саму ціну продавець може встановлювати довільно, то теорема дає вираз ціни, коли він прибуток максимальна. За такої ціни обсяг продажів
- Визначення оптимальної ціни товару складає
- Визначення оптимальної ціни товару або 36.8% від
- Визначення оптимальної ціни товару – можливого обсягу продажу за нульового прибутку за ціною рівної собівартості (рис. 1).

- Визначення оптимальної ціни товару

Рисунок 1 Оптимальна ціна продажу при експонентному попиті.

Оцінимо
- Визначення оптимальної ціни товару – хвіст функції розподілу доходів, що дорівнює відношенню кількості людей, які мають дохід не менше
- Визначення оптимальної ціни товару грн., до всіх аналізованих індивідів. Для кожного
- Визначення оптимальної ціни товару з таблиці 1 величина
- Визначення оптимальної ціни товару дорівнює сумі всіх відсотків доходів, для яких
- Визначення оптимальної ціни товару, наприклад при
- Визначення оптимальної ціни товару = 150 грн.
- Визначення оптимальної ціни товару.

На рис. 2 зображено графік з точками, що зображає
- Визначення оптимальної ціни товару — функцію та експоненційний тренд, що апроксимує ці точки.

Використання МНК для логарифмів від
- Визначення оптимальної ціни товару дало в класі багаточленів від
- Визначення оптимальної ціни товару не вище третього ступеня наступне безперервне наближення, що не зростає, для спостережуваних значень
- Визначення оптимальної ціни товару грн.

- Визначення оптимальної ціни товару

Таблиця 1 – Розподіл доходу на місяць мешканців міста Київ

Дохід особи, грн.

Відсоток, %

- Визначення оптимальної ціни товару — функція

до 50

27.00

0.97

100

41.00

0.70

150

14.00

0.29

200

9.25

0.15

250

3.00

0.06

понад 250

3.00

0.03

Отже для хвоста
- Визначення оптимальної ціни товару функції розподілу населення за величиною середньодушового прибутку справедливий закон (3). А якщо величина попиту
- Визначення оптимальної ціни товару, то для
- Визначення оптимальної ціни товару також справедлива рівність (3).

- Визначення оптимальної ціни товару

Рисунок 2 G(x) — хвіст функції розподілу доходів мешканців міста Київ восени 1997 р.

Також за оптимальної ціни продажу товару понад 150 грн. попит нього можна вважати строго експоненціальним.

Література

  1. Брискін В.В. Математичні моделі маркетингу. — Новосибірськ: ВО «Наука», 1992. — 156 с.
  2. Цацулін О.М. Ціноутворення у системі маркетингу – М.: Інформаційно-видавничий будинок «Филинъ», 1997. – 296 з.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *