Визначення митної вартості 2
Реферати

Визначення митної вартості 2


НОВІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ

Уряд Російської Федерації постановою від 13 серпня № 500, підписаним відповідно до закону «Про митний тариф», затвердив новий порядок визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації. Про це сьогодні повідомила прес-служба уряду.

Затверджено правила визначення митної вартості імпортованих товарів у випадках їх незаконного переміщення через митний кордон Російської Федерації; правила визначення митної вартості імпортних товарів у випадках пошкодження внаслідок аварії або непереборної сили; правила визначення митної вартості товарів, що вивозяться з митної території Російської Федерації.

Указ набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.

Правила визначення митної вартості імпортованих товарів у випадках їх незаконного переміщення через митний кордон Російської Федерації застосовуються при визначенні митної вартості незаконно ввезених товарів у разі їх виявлення під час митної перевірки або здійснення інших форм митного контролю. вивезення митними органами.

У разі встановлення дня перетину незаконно ввезених товарів через митний кордон Російської Федерації та обставин їх переміщення через митний кордон застосовуються методи визначення митної вартості ввезених товарів, передбачені статтями 19 і 20-24. Закону Російської Федерації «Про митний тариф», застосовуються в порядку, встановленому законом. Під обставинами переміщення через митний кордон Російської Федерації незаконно ввезених товарів розуміється сукупність факторів, що впливають на визначення митної вартості, зокрема: комерційний рівень реалізації; кількість товару /обсяг партії/; умови платежу; види транспорту для перевезення; схема доставки; наявність або відсутність страховки; стан товару /наприклад, ступінь його фізичного зносу, комплектність, зібраний чи розібраний, наявність чи відсутність пошкоджень/.

Якщо день перетину митного кордону Російської Федерації незаконно ввезеними товарами встановлений, але не можуть бути встановлені обставини переміщення через митний кордон Російської Федерації, необхідні для визначення митної вартості товарів /у тому числі їх стану/, методи визначення митної вартості імпортованих товарів, передбачені статтями 19 та 20-23 закону, не застосовуються.

Спосіб, передбачений статтею 24 Закону, застосовується так, якби на встановлений день перетину митного кордону Російської Федерації незаконно ввезені товари перебували в такому самому стані, як і на день їх виявлення митними органами.

У разі неможливості визначення дня перетину незаконно ввезених товарів через митний кордон Російської Федерації методи визначення митної вартості ввезених товарів, передбачені статтями 19 і 20-23 Закону, не застосовуються.

Спосіб, передбачений статтею 24 Закону, застосовується так, якби незаконно ввезені товари були переміщені на митну територію Російської Федерації в день їх виявлення митними органами в тому ж стані, в якому вони перебували на день виявлення митними органами.

Митна вартість незаконно ввезених товарів визначається на підставі документів, що стосуються незаконно ввезених товарів і містять відомості про кількість, вартість та інші обставини переміщення цих товарів на територію Російської Федерації та/або їх реалізації в Російській Федерації. Російської Федерації.

У разі відсутності інформації про вартість операції з товарами такого ж класу або виду при реалізації таких товарів на експорт до Російської Федерації або неможливості використання цієї інформації митна вартість незаконно ввезених товарів визначається на підставі відомості / у тому числі наявні у митного органу / про ціну одиниці товару того ж класу або виду, за якою ці товари реалізуються в Російській Федерації в той самий або відповідний період, що вибирається для визначення митна вартість незаконно ввезених товарів особам, які не пов’язані з особами, які здійснюють продаж на території Російської Федерації.

Характеристики незаконно ввезених товарів, необхідні для відбору товарів того ж класу або виду, визначаються на підставі фактичного стану незаконно ввезених товарів шляхом зовнішнього візуального огляду, а також з використанням інформації, що міститься в технічній та іншій документації, пов’язаної з незаконним ввезенням товарів. імпортні товари. У разі неможливості визначення ознак незаконно ввезених товарів, необхідних для відбору товарів того ж класу або виду, такі ознаки можуть бути визначені шляхом огляду товарів, проведеного в порядку, встановленому главою 36 Митного кодексу України. Російська Федерація.

Правила визначення митної вартості імпортних товарів у випадках їх пошкодження внаслідок аварії або непереборної сили застосовуються при визначенні митної вартості імпортних товарів, пошкоджених внаслідок аварії або форс-мажору, що виникли до першого розміщення товарів під дією непереборної сили. митний режим, встановлений митним законодавством Російської Федерації, а також товари, призначені для митних цілей, що вважаються ввезеними на митну територію Російської Федерації у пошкодженому стані внаслідок нещасного випадку або непереборної сили.

Факт аварії або непереборної сили, а також наявність причинного зв’язку між зазначеним фактом і пошкодженням товару повинні бути підтверджені декларантом /при декларуванні товарів/ у порядку, встановленому митним законодавством Російської Федерації. .

Митна вартість товарів визначається на підставі їх пошкодженого стану, незалежно від перегляду продавцем первісної ціни цих товарів. Для визначення митної вартості товар можна вважати недоторканим, якщо пошкодження імпортованого товару не відображено в характеристиках товару, що впливають на його вартість /тобто настільки незначні, що ними можна знехтувати/, або на вимогу декларант.

Характер і ступінь пошкодження товару встановлюються для визначення митної вартості товару, по можливості візуально. У разі необхідності або на вимогу декларанта з цією метою може бути проведена експертиза товарів у порядку, встановленому главою 36 Митного кодексу Російської Федерації. Така перевірка може бути проведена лише до випуску товарів митними органами.

Визначення митної вартості експортованих товарів здійснюється одним із способів, передбачених статтями 19, 20, 21, 23 і 24 Закону Російської Федерації «Про митний тариф», з урахуванням встановлених особливостей. за правилами.

При декларуванні митного режиму експорту на товари, що експортуються, на які не встановлюються митні збори, податки, розраховані виходячи з їх митної вартості, митна вартість таких товарів не визначається і не декларується.

Якщо митна вартість експортованих товарів не може бути визначена за вартістю операції з ними, митна вартість таких товарів визначається на основі вартості операції з ідентичними товарами, вартості операції з подібними товарами або основу оціночної вартості. Декларант, залежно від наявних у нього документів, має право обрати одну із зазначених підстав для визначення митної вартості товарів, що експортуються.

Порядок визначення митної вартості експортованих товарів має бути загальнозастосовним, тобто не повинен відрізнятися залежно від країни призначення, виду товару, учасників операції тощо.

Якщо митна вартість російських товарів підлягає декларуванню митним органам, щодо яких точні відомості про митну вартість не можуть бути надані при вивезенні з митної території Російської Федерації /зокрема, якщо ціна, що підлягає сплаті за експортований товар визначається за формулою, встановленою в контракті, але для визначення точної вартості необхідна додаткова інформація, наприклад, біржові котирування на день отримання експортованого товару одержувачем/, їх періодичне тимчасове декларування допускається шляхом подання тимчасова митна декларація /відповідно до пункту 1 статті 138 Митного кодексу Російської Федерації/.

У тимчасовій митній декларації може бути зазначено умовну митну вартість експортованих товарів, визначену відповідно до кількості російських товарів, запланованих до переміщення через митний кордон, а також виходячи з споживчих властивостей російських товарів, передбачених умовами зовнішньоекономічної операції та порядку визначення їх ціни на день подання тимчасової митної декларації.

Митна вартість російських товарів, визначена згідно з правилами, декларується у повній та належним чином заповненій митній декларації, що подається після вибуття цих товарів з митної території Російської Федерації./Прайм-ТАСС, 17 квітня/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *