Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР
Химия

Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР


Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР

Завантажити реферат: Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР

План реферату

1. Введення
2. Методика оцінки хімічної обстановки
3. Рекомендації щодо захисту

1. Введення

Сильнодіючі отруйні речовини (СДЯВ) широко застосовують у сучасному виробництві. На хімічно небезпечних об’єктах економіки використовуються, виробляються, складуються та транспортуються величезні кількості СДОР. Велика кількість людей, що працюють на подібних підприємствах, можуть зазнати значного ризику при виникненні аварій і різних надзвичайних ситуацій (НС).

Прогнозування можливих наслідків НС дозволяє своєчасно вжити необхідних заходів щодо підвищення стійкості роботи об’єкта, сприяє запобіганню людським жертвам та зменшенню економічної шкоди.

Завчасне прогнозування дозволяє вивити критичні елементи об’єкта економіки (ОЕ), визначити можливі наслідки НС, у тому числі і наслідки вторинних факторів, що вражають, і на їх основі підготувати рекомендації щодо захисту цивільного населення від цих наслідків.

2. Методика оцінки хімічної обстановки

Загроза ураження людей СДОР вимагає швидкого та точного виявлення та оцінки хімічної обстановки. Під хімічної обстановкою розуміють масштаби і рівень хімічного зараження місцевості, які впливають на дії формувань цивільної оборони (ДО), роботу об’єкта економіки та життєдіяльність населення.

Під оцінкою хімічної обстановки розуміється визначення масштабу і характеру зараження СДОР, аналіз їхнього впливу діяльність об’єкта економіки, сил ДО і населення.

Вихідними даними для оцінки хімічної обстановки є: тип СДОР, район, час і кількість СДОР, що розлився в результаті аварії (при завчасному прогнозуванні для сейсмічних районів за величину викиду приймають загальну кількість СДОР). Крім того, на хімічну обстановку впливають метеорологічні умови: температура повітря та ґрунту, напрямок та швидкість приземного вітру, стан вертикальної стійкості приземного шару атмосфери.

В основу методу завчасної оцінки хімічної обстановки є чисельне рішення рівняння турбулентної дифузії. Для спрощення розрахунків ряд умов оцінюється з допомогою коефіцієнтів.

Глибина зони хімічної поразки розраховується так:

Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР, М-код.

де G — кількість СДЯВ, кг;

D – токсодозу, мг. хв/л (D = C . T, тут З – вражаюча концентрація, мг/л, а Т – час експозиції, хв);

V – швидкість вітру у приземному шарі повітря, м/с.

Ширина зони ураження:

Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР, М-код.

Площа зони ураження:

Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР, м2,

Час підходу зараженого повітря до об’єкта розраховується з наступного співвідношення:

Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР, хв.

де L — Відстань від місця аварії до об’єкта економіки, м;

Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР — Швидкість перенесення хмари, зараженого СДОР.

Час дії вражаючих концентрацій вважається так:

Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР

де
Вироблення рекомендацій щодо захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР — Час випаровування СДОР залежно від обладнання сховища, годину.

У наведених рівняннях:

K1, K2, K6 – коефіцієнти, що враховують стан атмосфери.

K3, K4 – враховують умови зберігання та топографічні умови місцевості.

K5 – враховує вплив швидкості вітру на тривалість вражаючої дії СДОР.

Значення коефіцієнтів, часу випаровування СДОР при швидкості вітру 1 м/с і токсичних властивостей СДОР визначаються з наступних таблиць:

Вертикальна стійкість атмосфери

Інверсія

Ізотермія

Конвекція

K1

0,03

0,15

0,8

K2

1

1/3

1/9

K6

2

1,5

1,5

V, м/с

1

2

3

4

5

6

K5

1

0,7

0,55

0,43

0,37

0,32

Тип сховища СДЯВ

відкрите

обваловане

K3

1

2/3

Тип місцевості

відкрита

закрита

K4

1

1/3

Найменування СДЯВ

Тип сховища

відкрите

обваловане

Аміак

1,3

22

Хлор

1,2

20

Сірчистий ангідрид

1,3

20

Фосген

1,4

23

Найменування СДЯВ

Токсичні властивості

Вражаюча концентрація, мг/л

Експозиція, хв

Аміак

0,2

360

Хлор

0,01

60

Сірчистий ангідрид

0,05

10

Фосген

0,4

50

3. Рекомендації щодо захисту

Насамперед необхідно визначити межу можливого осередку хімічного ураження (ОХП). Для цього на карту або план об’єкта економіки завдають зону можливого зараження, а потім виділяють об’єкти або їх частини, що потрапляють до зони хімічного зараження.

Виходячи з отриманої картини, необхідно визначити місця розташування аптечок першої допомоги, кількості та місця складування засобів індивідуального захисту (респіраторів, протигазів, захисних костюмів). Крім того, враховуючи, що більшість СДОР є ​​ще й горючими, необхідно передбачити наявність засобів пожежогасіння.

Основним видом захисту від впливу СДОР є: промислові протигази марки «В», «К», і «М», цивільний протигаз ДП-5 і фільтруючі протигази типу КД, також при об’ємній дошці кисню не менше 18% і сумарній дозі отруйних парів газів трохи більше 0,5% можливе застосування респіратора РПГ-67 КД. При високих концентраціях необхідно застосовувати ізолюючі протигази та захисний костюм від токсичних аерозолів, гумові чоботи, рукавички.

При цьому необхідно пам’ятати, що час перебування в засобах індивідуального захисту істотно залежить від температури навколишнього середовища (при роботі в похмуру погоду термін роботи може бути збільшений у 1,5 – 2 рази):

Температура зовнішнього повітря

Тривалість роботи в ізолюючому одязі

без вологого екрануючого комбінезону

з вологим екрануючим комбенізоном

+30 і вище

+25 до +29

+20 до +24

нижче +15

до 20 хв

до 30 хв

до 45 хв

більше 3 годин

1 – 1,5 години

1,5 – 2 години

2 – 2,5 години

більше 3 годин

При серйозних аваріях, а також у разі виникнення пожежі, необхідна евакуація персоналу. Також, силами медперсоналу об’єкта, служби ДО та працівників об’єкта економіки має бути надано першу допомогу постраждалим.

Для можливості застосування всіх цих засобів захисту та заходів безпеки необхідно, щоб весь персонал об’єкта економіки, на якому можлива аварія зі СДОР, був ознайомлений з правилами техніки безпеки, а також з правилами застосування засобів індивідуального захисту та надання першої медичної допомоги при отруєнні отруйними газами. . Службі ДО об’єкта необхідно проводити періодичні навчання та/або методичні заняття, що сприяють отриманню описаних навичок службовцями об’єкта економіки, та моделюючі можливі ситуації у разі аварії зі СДЯВ та евакуації людей.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *