Виноградники для користування інтелектуальною силою
Тести та шпаргалки

Виноградники для користування інтелектуальною силою


ATінші міста для коронації інтелектуальної влади

Приходять до виноградарів (ціни) для пропаганди інтелектуальної сили, вони змінювалися в ході розвитку ліцензійної торгівлі. Наприклад, у 50-х і на початку 60-х років ХІХ століття ліцензування розглядалося як інший вид підприємницької діяльності, а виноробні вважалися «додатковим доходом», очевидно, ціна часто ґрунтувалася на суб’єктивних критеріях продавця. У світі все більший вихід інтелектуальної власності на ринки почала проявлятися невідповідність такого підходу до такої форми власності, як продукт. Виникла потреба вивчити основи та розробити нові методи виноробства. У 60-х — на початку 70-х років з’явилася велика кількість публікацій на цю тему. І в наш час тривають дискусії про теоретичні основи вартості, ціну креативної продукції, економічну суть ліцензування теж.

Винний місто (ціна) для вибору того чи іншого об’єкта інтелектуальної влади, — найбільш складний момент між продавцем і покупцем. Сучасна міжнародна практика проектування виноробства, торгової марки, ноу-хау також дає такі форми виноробства:

один. Прямі копійки винного міста. Ви можете використовувати:

а) сплата фіксованої суми — якщо сума заборгованості, але вона сплачена відразу в повному обсязі, або за інтервал пісні в годину;

б) роялті — якщо восени відбуваються повторні виплати нарахованої суми через вилучення результатів (зобов’язання продукції, послуг, надлишку);

в) плата, щоб вино місто за послуги, як би давати спеціалістам у сфері інтелектуальної влади;

г) авторський гонорар, який береться автором на створення літератури, мистецтва та іншого об’єкта авторського права.

2. У середині копійки вина міста і негритянського вина містаТак. Ви можете використовувати:

а) доходи від операцій, пов’язаних з ліцензіями;

б) дивіденди, оскільки ліцензіар бере фінансову участь у господарській діяльності ліцензіата;

в) прийняття рішення щодо зміни вартості чи розподілу витрат, наприклад, витрати на підтримку чи захист прав на винахід чи торгову марку;

г) пошук інформації про ринок, яка допоможе візуально зрадити інтелектуальну силу;

ґ) передача ліцензіару акцій, інших цінних паперів, а також перенаправлення на адресу ліцензіара товарів, у т.ч. товари для ліцензій та інші.

Практика іноземних фірм полягає в тому, щоб перевіряти, щоб сморід не промовляв, і метод розрахунка винного міста. Окремі спеціалісти навів не рекомендують використовувати формули для встановлення росрахункової ціні об’єкта інтелектуальної влади.

Розглянемо докладніше механізм оплати прямих копійкових вин.

Оплата фірми sumi winegrodi Використовується, як правило, у спокійних настроях, якщо компанія-покупець мало помітна на ринку, і є сумніви, чи можна отримати успішний випуск та комерційне впровадження виноробства, дистрибуції тощо. Такий платіж може бути платним, але дуже важливо контролювати ліцензійні продукти. У цьому випадку ліцензіар може просто не забрати дані, необхідні для розслідування.

Фіксовані платежі можуть бути присутніми в більшості ліцензійних договорів, але, як показує практика, складають в середньому І0-20 % загальна вартість ліцензії. Сморід – це свого роду аванс, який сплачується ліцензіату після передачі ліцензіату, наприклад, технічний документ – це саме той.

Роялті – Така доля ліцензіара в надлишку ліцензіата, основної форми виноробства. Інформація про збільшення відсотка погашення (ставка роялті) і про тих, хто відповідає за вибір виплат (база роялті) — найважливіша інформація у світі ліцензійної торгівлі.

База роялті може бути використана як наклейка з варіантів на вибір: економічний ефект, прибуток, обов’язкова реалізація в копійку різноманітних натуральних проявів, різноманітність переробленого сировіну тощо. Часто в ліцензійній торгівлі переможці займаються продажем продукції до копійки віразі. Причому, щоб гарантувати надійність і стабільність платежів ліцензіара, виграється не фактична ціна продажу, а середня ціна, яка зараз є на товарному ринку. Для сировинних товарів — біржові котирування, для інших — довідкові індекси, які періодично публікуються іноземними кон’юнктурними виданнями та бюлетенями спеціалізованих фірм.

Ставка (відсоток) роялті знизиться через ряд факторів:

— обов’язок патентного захисту, як складна формула для виноробства (найвищі роялті перемагали самі по собі, якщо вина були вкрадені цілим блоком патентів у різних країнах);

— тип ліцензійного договору (найдорожча ліцензія — рівна, знайдена — проста ліцензія);

— рядок ліцензій (чим більше рядків, тим менший відсоток повернення коштів),

— можливість контролювати випуск продукції за ліцензією (на тихі коливання, якщо контроль знижений, то норма підвищується. Наприклад, для ліцензій на автомобіль середня ставка роялті становить 5-7% зобов’язаний продавати, то для хімічної продукції він зросте до 10-12%);

— інші фактори.

Підтверджується, що в розпал антимонопольного законодавства судді розвинених країн розробили власну систему правового захисту «чесної практики» у підприємницькій діяльності. Якщо судом буде встановлено, що ставка роялті явно занижена паралельно з аналогічними ліцензійними договорами у основній сфері економіки, договір може бути розірвано для іншої сторони.

Методи призначення роялті подумки поділяються на дві групи: аналітичний th емпіричний.

Аналітичний метод, як правило, заснований на прямому розподілі додаткового доходу від економіки ліцензіата. Розрахунок здійснюється на основі оцінок параметрів можливого вибору конкретної ліцензії. Слід зазначити, що результати таких розрахунків полягають не лише в економічних характеристиках технологій, які обираються, які ліцензуються, а й у критеріях, за якими оцінюється ліцензія державного ліцензіата. Критерії Ци переносять вибір вищезазначеного показника надлишку (у практиці іноземних фірм можна присудити декільку показників у надлишку), а потім вибираємо базове значення такого показника, відповідно до результатів освоєння ліцензії.

Західні фірми особливо широко застосовують такі вітрини, як зведення (або знижка) надлишок я внутрішня норма прибутка (або фактичний дохід).

Дисконтний надлишок є сумою надлишку, оскільки він визнається капітальними інвестиціями, і він витребовується під час початку проекту з додатковими коефіцієнтами, оскільки він має забезпечити зміну «вартості» копійки, як є, відкладаються за годину.

Як виявилося, ціну змінює табір кредитно-копійкових грошей та інфляції (практично всі банки, оскільки регулюють ставки, щороку коригують інфляційне коригування). Розподіл дисконтного грошового потоку здійснюється за так званим методом дисконтного грошового потоку (DGP). додаткові спеціальні коефіцієнти (коефіцієнти знижки).

Практика показує, що сама можливість вибору показника грошового потоку, який є переможним інструментом інвестиційного аналізу, створює ситуацію неоднозначності при інвестуванні в додатковий грошовий потік ліцензіату. Можна підтвердити, що неоднозначність більша за низький порядок, меншу незначущість встановленого базового значення припливу.

Емпіричні методи. У зв’язку з труднощами, які звинувачують у виявлених роялті через додатковий прибуток, у практиці торгівлі ліцензіями широко використовуються емпіричні методи. Їх перевага — очевидна простота, а коротка — середні прояви, зрив у конкретній ситуації, що часто призводить до результатів помилування. Давайте розглянемо діяльність цих методів.

Спосіб виплати роялті за аналогія є наірозповсюгенішим. Наступний крок — вказати, що найчастіше використовуються два варіанти. Перший, якщо ліцензіар встановлює роялті за прецеденти ліцензійних інтересів, заклавши вина раніше. При цьому роялті фіксуються в тих самих розмірах, що й раніше, незалежно від авторитетів у кон’юнктурі та свідомості ліцензованих інтересів. Такий спосіб, що означає вирівнювання всіх ліцензіатів і встановлення рівних роялті (як правило, максимально можливий) єдиний для всіх покупців, застосовується в основному з монопольним становищем ліцензіара і відмінним напоєм по техніці. Принцип збереження стандартної комерційної нерухомості, як показав аналіз японських ліцензіатів за 60-е коло 70-х років, характерний для великих американських і західноєвропейських монополій.

Інший варіант — якщо роялті призначаються ліцензіаром за аналогією з ліцензією на подібні продукти між третіми компаніями. Я хотів би особливо поінформувати вас про те, що сталося з Японією.

До середини 1970-х років інформацію про комерційні інтереси японських компаній публікувало Міністерство зовнішньої торгівлі та промисловості Японії. Проте фон був дуже обезженою, не дозволив з достовірністю встановити правильну ціну ліцензії. У той же час вибір цього методу може бути дуже важким, більше прив’язано до регулярної публікації даних про роялті.

Відсутність емпіричних методів призвело до того, що диякони почали пропагувати компромісні варіанти гонорарів, які допомагають зменшити складчастий підрахунок гонорарів, підвищити їх точність і надійність у випадку з емпіричними методами.

Перестрахування роялті не обмежується звичайними методами, оскільки вони є переможними в практиці міжнародної торгівлі та є встановленням найважливішого параметра ціни ліцензії. Крім того, комерційний аналіз провідних компаній при купівлі-продажу оточений роялті.

Так, наприклад, рішення ліцензіара про продаж ліцензій аналіз я вибрати оптимальну форму для виходу на зарубіжний ринок. Оскільки розмір роялті без посередника впливає на дохід ліцензіара, тоді його зміна нижче межі між може збільшити варіант площі ліцензії для менш прибуткових, нижніх. Таким чином, в конкретній ситуації відбувається переоформлення ліцензії роялті, яка приймається для ліцензіара і також присуджується продавцями ліцензій.

Є об’єктивні інтері зміні роялті, в іких ліцензіях відна вигідна всіх сторін. Встановлюється між взаємоприйнятими гонорарами є один, гниди Комерційного аналізу, Яки ввімкнув момент, як вібір оптимального формування, вібір никрашного ліЦенсита, вставання роялті за декіхохи, судинний амуніції. А поки що вас повинні поважати всі воскресенські домовленості на час підготовки до підписання, будь ласка, переконайтеся, що прийняті правильні рішення, максимальна ефективність операцій ліцензування.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *