Види інвестиційних ризиків
Тести та шпаргалки

Види інвестиційних ризиків


2.3. Види інвестиційних ризиків

Види інвестиційних ризиків різноманітні. Автор книги «Управління інвестиціями» Бланк класифікує за такими основними ознаками:

1. За сферами прояву:

2.1. Економічний. Він включає ризик, пов’язаний із зміною економічних факторів. Оскільки інвестиційна діяльність здійснюється в економічній сфері, вона найбільше піддається економічному ризику.

2.2. Політична. Він включає різні види виникаючих адміністративних обмежень інвестиційної діяльності, пов’язаних із зміною політики, що проводиться державою.

2.3. Соціальний. Він включає ризик страйків, виконання незапланованих соціальних програм під впливом працівників інвестованих підприємств та інші подібні види ризиків.

2.4. Екологічний. Він включає ризик різноманітних екологічних катастроф і катастроф (повені, пожежі тощо), які негативно впливають на діяльність об’єктів інвестування.

2.5. Інші види. До них належать рекет, крадіжка майна, обман з боку інвестицій чи ділових партнерів тощо.

3. За формами інвестування:

3.1. реальні інвестиції. Цей ризик пов’язаний з невдалим вибором місця розташування об’єкта, що будується; перебої в постачанні будівельних матеріалів та обладнання; значне підвищення цін на інвестиційні товари; вибір некваліфікованого чи недобросовісного підрядника та інші фактори, що затягують введення об’єкта інвестування в експлуатацію або зменшують дохід (прибуток) під час його експлуатації.

3.2. Фінансові інвестиції. Цей ризик пов’язаний з непродуманим вибором фінансових інструментів для інвестування; фінансові труднощі або банкрутство окремих емітентів; непередбачувані зміни умов інвестування, прямий обман інвесторів тощо.

4. За джерелами виникнення виділяють два основних види ризику:

4.1. Систематичні (або ринкові). Цей вид ризику виникає для всіх учасників інвестиційної діяльності та форм інвестування. Він визначається зміною етапів економічного циклу розвитку країни або економічних циклів розвитку інвестиційного ринку; суттєві зміни податкового законодавства у сфері інвестування та інші подібні фактори, на які інвестор не може вплинути при виборі об’єктів інвестування.

4.2. Несистематичні (або специфічні). Цей вид ризику притаманний конкретному об’єкту інвестування чи діяльності конкретного інвестора. Це може бути пов’язано з некваліфікованим управлінням компанією (фірмою) — об’єктом інвестування, посиленням конкуренції в окремому сегменті інвестиційного ринку; нераціональна структура інвестованих коштів та інші подібні фактори, негативним наслідкам яких значною мірою можна запобігти шляхом ефективного управління інвестиційним процесом.

Деякі джерела також виділяють такі ризики, як:

Ризик, пов’язаний з галуззю — інвестиції у виробництво споживчих товарів в середньому менш ризиковані, ніж у виробництво, скажімо, обладнання;

управлінський ризик, тобто пов’язаний з якістю роботи управлінського колективу на підприємстві;

тимчасовий ризик (чим довший період інвестування в підприємство, тим більший ризик);

комерційний ризик (пов’язаний з показниками розвитку підприємства та періодом його існування).

Оскільки інвестиційний ризик характеризує ймовірність непередбачених фінансових втрат, його рівень в оцінці визначається як відхилення очікуваного доходу від інвестицій від середньої або розрахункової величини. Тому оцінка інвестиційних ризиків завжди пов’язана з оцінкою очікуваних доходів та їх втрат. Проте оцінка ризику – це суб’єктивний процес. Скільки б не було математичних моделей для розрахунку кривої ризику та її точного значення, у кожному конкретному випадку інвестор сам повинен визначити ризик інвестування в це підприємство.

Інвестиції – це інвестиції не стільки в проект, скільки в людей, які здатні реалізувати цей проект. Інвестиціям передують довгострокові дослідження, і вони супроводжуються постійним моніторингом стану підприємства, на початкових етапах якого визначається ймовірність усіх можливих ризиків.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *