Відеозапис як засіб фіксації ходу розслідування
Химия

Відеозапис як засіб фіксації ходу розслідування


Завантажити реферат: Відеозапис як засіб фіксації ходу розслідування

Поняттям криміналістичний відеозапис охоплюється як відеоапаратура, а й прийоми і методи його застосування, і навіть демонстраційні устройства. Ці засоби застосовуються, по-перше, для фіксації умов, ходу, учасників та результатів різних дій та заходів; по — друге, з метою дослідження виявлених та зафіксованих об’єктів (предметів, процесів тощо).

Застосування відеозапису сприяє: одержанню наочного ілюстративного, доказового та орієнтуючого матеріалу; виявлення таких об’єктів, слідів і фактів, які, перебуваючи поза порога чутливості органів зору і слуху, не сприймаються звичайним способом. Крім того, ці засоби є ще надійним засобом пам’яті. Вони відбивають на майбутнє те, що може не зберегтися в натурі. Відеозапис, застосований під час опитування, допиту як передає зміст сполучених відомостей, а й особливості їх передачі, стан джерела інформації у цей час, навколишню обстановку.

У порівнянні з кінозйомкою відеозапис має ряд переваг: він оперативніший, простий і зручніший у використанні. Експонований матеріал не вимагає додаткової обробки. Важливо і те, що видиме зображення одночасно зі зйомкою може супроводжуватися звуковими поясненнями, а зроблений запис може бути продемонстрований на екрані відеомагнітофона. При демонстрації запису можливий стоп-кадр у разі необхідності вивчення будь-яких деталей.

Таким чином, відеозапис може бути визначений як один із складових галузі криміналістичної техніки, що є системою наукових положень, технічних засобів і методів отримання зображення об’єктів і фактів з метою їх фіксації та дослідження при вирішенні завдань розслідування.

Відеозапис, зроблений при допиті підозрюваного або обвинуваченого, що дають правдиві показання, може бути використаний при допиті їх співучасників, коли з тактичних міркувань недоцільно проведення очної ставки між ними.

В основі криміналістичного відеозапису лежать технічні засоби та методи загального призначення, що мають універсальність. Застосування в криміналістиці набуло специфічну правову спрямованість, обумовлену особливостями запечатлюваних об’єктів і вирішуваних завдань. Ці особливості дозволяють використовувати в криміналістичних цілях лише такі методи отримання відображень, які забезпечують точність та об’єктивність зйомки та можливість перевірки відповідності інформації, отриманої за їх допомогою, реальним фактам.

Застосування відеозапису спирається на низку принципів:

принцип неприпустимості ретуші, монтажу, знищення неякісних продуктів зйомки та запису;

принцип застосування лише суб’єктами практичного слідування або під їх контролем та управлінням запрошеними фахівцями;

принцип об’єктивності фіксації об’єкта;

принцип відображення факту, умов, порядку, результатів застосування у документах (протоколах, актах тощо), що складаються суб’єктами ППД;

принцип дотримання правил, що дозволяють встановлювати розміри, обсяг фіксованих об’єктів, звукові модуляції голосу.

Залежно від завдань, що стоять перед зйомкою, і методів їх вирішення криміналістичний відеозапис поділяється на: 1) знімну (фіксуючу) і 2) дослідницьку (експертну) зйомку.

Зйомка робиться при проведенні слідчих дій самим слідчим, спеціалістом — криміналістом або іншим учасником на пропозицію слідчого з метою відображення обстановки, ходу і результатів слідчої дії. За допомогою засобів, що розглядаються, здійснюється орієнтуюча, оглядова, вузлова та детальна зйомка (запис) об’єктів (обстановки місця події, предметів, що пред’являються для пізнання тощо). Орієнтуючий відеозапис охоплює місце виконуваної дії з навколишньою місцевістю, орієнтує місце провадження слідчої дії за його розташування.

Оглядова зйомка — це зйомка самого місця провадження слідчої дії без навколишнього оточення, в початковому вигляді, без будь-яких змін, що вносяться під час слідчої дії. Залежно від операторських можливостей ця зйомка може бути проведена з однієї або декількох точок, з різних сторін з найбільш повним охопленням обстановки, що фіксується.

Вузлова зйомка — це зйомка окремих ділянок («вузлів») місця провадження слідчої дії, на яких з тих чи інших причин концентрується увага учасників слідчої дії (загальний вигляд зламаних дверей, місце виявлення слідів тощо).

Детальна – зйомка окремих предметів, їх елементів (деталей), певних слідів.

Відеозапис застосовується при провадженні слідчої дії з метою відображення інформації того ж обсягу. Однак через специфічність їх операторських методів така зйомка поділяється на зйомку дрібним, середнім та великим планами.

Зйомка дрібним планом виконує роль зйомки, що орієнтує. Найчастіше із дрібного плану починається відеофільм. Він ніби вводить нас у загальну навколишнє оточення місця події.

Середній план дає огляд безпосередньо місця провадження слідчої дії, фіксує загальне розташування об’єктів, розстановку осіб, що беруть участь у слідчій дії, і виконувані ними ролі.

Великий план виділяє окремі, найважливіші об’єкти зйомки та дії учасників події, фіксує загальні та приватні ознаки предметів, що мають значення для розслідування справи. З метою досягнення більшої інформативності дрібні предмети, сліди, особливості поведінки та емоційного настрою учасників дії серед обвинувачених, потерпілих, свідків знімаються з акцентуванням на них.

Операторські можливості відеозйомки шляхом плавного переходу від плану до плану дозволяють з переконливою достовірністю показати місце виявлення причетного до розслідуваної події об’єкта, характерні для нього загальні та приватні ознаки, відобразити такі особливості поведінки осіб, які беруть участь у слідчій дії, які «вислизнули» б за інших способів фіксації.

Вибір необхідних у конкретній ситуації видів зйомки залежить від характеру слідчої дії, від доцільності фіксації обстановки в цілому та її деталей.

Дослідницька зйомка проводиться спеціалістом у лабораторних умовах із застосуванням спеціальної апаратури та відповідних методик.

Застосування криміналістичного відеозапису в ході розслідування набуває доказового значення лише за умови належного оформлення, що включає процесуальний та технічний аспекти. Процесуальний аспект регламентовано кримінально-процесуальним законом. Правила технічного оформлення вироблено практикою.

Під час відеозапису допиту, слідчого експерименту, перевірки показань на місці фільмування підлягає вся слідча дія від початку до кінця. При цьому фільм компанується з трьох послідовних частин: вступної, основної та заключної.

У вступній частині відображаються дії з моменту, коли слідчий, виконуючи процесуальні формальності, називає свою посаду, прізвище, вказує, у якій справі проводиться слідча дія, називає місце та час його провадження, учасників, роз’яснює їм їхні права та обов’язки та здійснює інші дії, передбачені процесуальним законом.

В основній частині відеофільму фіксується хід слідчої дії із синхронним звукозаписом діалогів його учасників.

Заключна частина відеофільму знімається після демонстрації учасникам слідчої дії вступної та основної його частин. У кадрах, знятих середнім і великим планами, фіксується опитування слідчим учасників слідчої дії, чи відповідає відеозапис, що відтворюється, змісту і результатам слідчої дії. Завершується фільм відповідями на поставлені запитання та повідомленням слідчого про час закінчення слідчої дії.

Для зручності демонстрації відеофільму він повинен мати початкові та кінцеві ракорди (чисті шматки плівки розміром 1-1,5 м). На початковому ракорді чорнилом проводиться стартова характеристика — початок демонстрації і робиться пояснювальний напис: у якій справі, при виробництві якої слідчої дії знятий фільм, метраж плівки, кількість склеєк на ній.

Відеофільми упаковуються в жорсткі коробки, на які наносяться написи пояснення про їхню відносність до певної кримінальної справи.

Список літератури:

  1. Курс лекцій з Криміналістики за ред. Образцова В.А., Москва, 1996р.
  2. «Криміналістика» — підручник за ред. Образцова В.А., Москва, 1995р.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *