Реферати

Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт


Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт

Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт

Економічному зіставленню варіантів передує визначення обсягу механізованих робіт та вибір 2-3 взаємозамінних типів будівельних машин, які за своїми технічними параметрами відповідають вимогам механізації відповідного будівництва та монтажу. процес.

Техніко-економічні показники, за якими порівнюються обрані варіанти, включають: питомі скорочені витрати на випуск одиниці продукції, трудомісткість виконання одиниці продукції, тривалість процесу.

Розглянемо приклад.

Роботи — закладка фундаментів і фундаментних балок — ГЕСН 07-01-036-05.

За нормою потрібен автомобільний кран вантажопідйомністю до 10 тонн.

Для порівняння вибираємо 2 крани:

МКГ-25 вантажопідйомністю 25 тонн — автокран

КБ-674 вантажопідйомністю 25 тонн — автокран

я. Поточні витрати на одиницю

Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт

де В — обсяг виробництва, роботи в натуральному вираженні; Еп— ставка дисконтування стала в часі; ВІД0 — загальна вартість, визначена розрахунком:

1. Розрахувати вартість машино-години роботи машини.

Для гусеничного крана МКГ-25:

Для бульдозера, скрепера, трактора, екскаватора, крана, бетононасоса –

Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт

де Cяодиниць — одноразові витрати на доставку яго верстата, монтаж, демонтаж і пробний запуск, руб. (додаток 22-29); ВІДяГ — щорічні капітальні ремонти та амортизаційні відрахування яго автомобіля, руб. (додаток 22-29); ЕяРФ — поточні витрати на годину я-го автомата, включаючи вартість палива, мастильних матеріалів, заробітну плату водіїв, руб. (додаток 22-29); ТяГ — кількість робочих годин на рік яго верстата (додаток 31).

ВІДямаш-ч = 61,2 / 448,2 + 6286 / (2300 * 09) + 8 = 0,136 + 3,037 + 8 u003d

u003d 11,17 руб./автогод

448.2 — кількість годин роботи на об’єкті за нормами ГЕСН * 10 (не 100 шт. фундаментних балок, а 1000 шт.).

Для баштового крана КБ-674:

Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт

ВІДямаш-ч = 28,47/8,2 + 39,95/8,2 + 20,15/8,2 = 3,472 + 4,872 + 2,457 =

= 10,8 руб./маш.год

2. Розрахувати загальну вартість верстата.

Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт

де Cядодаткові— додаткові витрати, пов’язані з облаштуванням я-ю машину (будівництво та демонтаж кранових колій, кабельних лотків), руб, наведені в додатках 22-29 для однієї ланки (12,5 м) кранової колії; Σ З — загальна заробітна плата робітників, які виконують ручні роботи, руб. (визначається в кошторисі витрат); Тяп — кількість годин роботи на об’єкті за нормативами (за розрахунком технологічного розділу випускного проекту); ВІДямаш.-ч — вартість машино-години роботи верстата залежно від типу машини визначається наступним чином.

Для гусеничного крана МКГ-25:

Ко = 1,08 * 11,17 * 448,2 + 1,5 * 11,98 / 1,25 * 1684,8 = 5406,9 + 24220,68 u003d

= 29627,58 руб.

Де

11,98 — вартість 1 людино-години роботи машиністів у 4 руб. у базовому рівні цін станом на 01.01.2000 р. згідно з ТЕР;

1,25 – індекс переходу до 1991 року (оскільки розрахунок проведено в цінах 1991 року).

1684,8 — витрати праці від ХПЕС * 10 (не 100 шт. фундаментних балок, а 1000 шт.).

Для баштового крана КБ-674:

Co = 1,08 * (538,39 * 2 + 10,8 * 448,2) + 1,5 * 11,98 / 1,25 * 1684,8 =

u003d 1,08 * (1162,92 + 48,40,56) + 24220,68 = 30704,44 руб.

Де

2 — кількість кранових злітно-посадкових смуг має бути парною.

3. Розрахувати питомі капітальні вкладення як частину питомих приведених витрат.

Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт

де Cяв — вартість запасів яго верстата (додаток 22-29).

Для гусеничного крана МКГ-25:

Куд = 45700 * 448,2 / (2300 * 0,9) = 9895,04 руб.

Для баштового крана КБ-674:

Куд = 110250 * 448,2 / (2600 * 0,9) = 21117,11 руб.

4. Розрахувати питомі знижені витрати на одиницю продукції.

Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт

де В — обсяг виробництва, роботи в натуральному вираженні; Еп— ставка дисконтування стала в часі; ВІД0 — Загальна вартість.

Для гусеничного крана МКГ-25:

Sp = (29627,58 + 0,1 * 9895,04) / 1000 = 30,62 руб. / шт.

Для баштового крана КБ-674:

Sp = (30704,44 + 0,1 * 21117,11) / 1000 = 32,82 руб. / шт.

II. Складність реалізації одиниці продукції.

Питома трудомісткість (трудомісткість одиниці продукції), виміряна в людино-годинах, дорівнює:

Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт

де QР — витрати на оплату праці робітників (столярів, слюсарів, бетонників, монтажників, що виконують роботи з кранами), людино-години (з розрахунку витрат на оплату праці в технологічній частині випускного проекту); Qям — витрати на оплату праці машиністів і робітників, що обслуговують верстати, людино-години (з калькуляції); Qяmd — витрати праці на монтаж та демонтаж кранів, бетононасосів, людино-години (додаток 22-29); Qяп — витрати праці на встановлення підкранових колій, людино-години (додаток 22-29); Qяd — витрати праці на доставку на об’єкт кранів, тротуарної плитки, бетононасосів, людино-години (додаток 22-29).

Для гусеничного крана МКГ-25:

qe = (1864,8 + 644,1 + 71 + 14) / 1000 = 2,59 люд.-год. ​​/ шт.

Для баштового крана КБ-674:

qe = (1864,8 + 644,1 + 3200 + 130) / 1000 = 5,83 люд.-год. ​​/ шт.

III. Робочий час (завантаженість автомобіля).

Вибір методу механізації будівельно-монтажних робіт

де Тп — витрати машинного часу, зміни; Тmd — тривалість монтажу та демонтажу машини, зміни. (Додаток 22-29).

Тп і Тmd для кожної машини визначаються виходячи з трудомісткості та кількості людей у ​​ланці, що обслуговує машину.

Для гусеничного крана МКГ-25:

T = 644,1 / (8,2 * 2) + 71 / (8,2 * 3) = 39,27 + 2,89 = 42,16 зміни.

8.2 — кількість годин у зміні;

2 — кількість водіїв;

3 — кількість людей у ​​посиланні (додаток 22-29).

Для баштового крана КБ-674:

T = 644,1 / (8,2 * 2) + 3200 / (8,2 * 16) = 39,27 + 24,39 = 63,66 зміни.

Баштовий, гусеничний важкий (від 10 т), пневматичний важкий (від 10 т) — кількість водіїв = 2 чол.

Автомобільний, гусеничний ліхтар (до 10 т), пневматичний ліхтар (до 10 т) — кількість водіїв = 1 особа.

Порівняльні техніко-економічні показники за варіантами зведені в таблицю, проаналізовані і служать критерієм вибору оптимального варіанту механізації будівельно-монтажних робіт.

Таблиця 1

Техніко-економічні показники варіантів будівельно-монтажної механізації

Показники

Значення показників за варіантами

один

2

1. Знижені одиничні витрати, руб./шт.

30,62

32,82

2. Питома трудомісткість, людино-год/т (люд-год/м3)

2.59

5.83

3. Тривалість роботи, зміни.

42.16

63,66

Вихід: за розрахунковими техніко-економічними показниками найвигіднішим є 1-й варіант механізації — гусеничний кран МКГ-25.

Довідкові дані для визначення техніко-економічних показників бетононасосів і бетоноукладальників

(базовий рівень цін 1991 р.)

бренд

Інвентарно-кошторисна вартість, руб.

Кількість робочих годин на рік

Одноразові витрати, руб.

Річні витрати, руб.

Операційні витрати, руб.

Бетононасоси:

С-296А

8380

1375 р

290.7

2296

1,85

С-284А

21150

1375 р

606.2

6483

2.68

Бетононасос АБН-60

23520

3400

7.9

5174

4.32

Бетонні бруківки ЛБУ

11800

2460

22.3

2855

4.3

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *