Увага як об'єкт психологічного дослідження
Реферати

Увага як об’єкт психологічного дослідження


Увага — один з найважливіших психічних процесів. Це не самостійна форма відображення чи пізнання. Зазвичай його відносять до сфери явищ сприйняття. Увага характеризує концентрацію сприйняття на певному об’єкті. Таким об’єктом може бути як конкретний об’єкт, так і ідея, образ, подія чи дія. Отже, увага є механізмом виділення окремого об’єкта з усього простору сприйняття та фіксації сприйняття на ньому. Він забезпечує тривалу концентрацію розумової діяльності на заданому об’єкті.

На відміну від пізнавальних процесів (таких як сприйняття, пам’ять, мислення тощо), увага не має свого специфічного змісту — вона проявляється в межах цих процесів і невіддільна від них. Увага характеризує динаміку психічних процесів. Тому можна сказати, що вона тісно пов’язана з усіма психічними процесами. Так, наприклад, у людини, яка щось слухає або спостерігає за певним об’єктом, увага безпосередньо пов’язана зі сприйняттям, якщо людина запам’ятовує інформацію – із пам’яттю, якщо людина думає про щось – із процесами мислення тощо.

До функцій уваги відноситься активізація психічних і фізіологічних процесів, необхідних для зосередження на даному об’єкті, і гальмування процесів, які цьому заважають. Увага забезпечує організований і цілеспрямований відбір інформації, що надходить від органів чуття.

Увага — це зосередженість свідомості на певних об’єктах, що мають стійке чи ситуаційне значення для особистості, та концентрація свідомості, що свідчить про підвищений рівень сенсорної, інтелектуальної чи рухової активності.

У психології було багато суперечок щодо фізіологічних основ уваги. Фізіологічна інтерпретація уваги цікавила вчених протягом усього дослідження цього процесу. У сучасній вітчизняній психології прийнято тлумачення А. А. Ухтомського. Він висловив думку, що на рівні фізіологічних процесів увага є домінуючим вогнищем збудження в окремих ділянках кори головного мозку, що спричиняє, відповідно, зниження рівня збудження в сусідніх ділянках.

За загальний рівень уваги відповідають висхідний і низхідний відділи ретикулярної формації – сукупність структур у центральних відділах мозку, що регулюють рівень збудливості та тонусу нижчих і вищих відділів центральної нервової системи, в т.ч. кора головного мозку. Роздратування висхідної частини ретикулярної формації призводить до виникнення швидких електричних коливань у корі головного мозку. Це підвищує рухливість нервових процесів і знижує поріг чутливості.

Виділити ряд функцій уваги. Перш за все, це виділення значущих, релевантних, тобто відповідних потребам, відповідних даній діяльності, впливів та ігнорування інших — незначних, побічних ефектів.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *