Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Ушинський про народного вчителя та його підготовку


Ушинський про народного вчителя та його підготовку

Завантажити реферат: Ушинський про народного вчителя та його підготовку

Проблема підготовки сучасного вчителя одна із найважливіших соціально-педагогічних проблем. Розробляючи педагогіку як науку, К. Д. Ушинський особливу увагу приділив проблемі вчителя та системі його підготовки. Погляди з цього питання викладено їм у низці робіт.

На самому початку своєї педагогічної діяльності К. Д. Ушинський у ряді статей показує, що «найсуттєвіший недолік у справі російської народної освіти є недолік добрих наставників, спеціально підготовлених до виконання своїх обов’язків». Поняття «народний учитель» у професійному сенсі було відсутнє, оскільки не існувало і народної школи як типу масового навчального закладу. У 60-ті роки. вчителями нечисленних нерідних шкіл працювали дячки, паламарі, відставні солдати, т. е. люди, які мають достатньої загальної і більше педагогічної освіти.

У статті «Про користь педагогічної літератури» (1857) К. Д. Ушинський робить спробу підняти авторитет вчителя, показати його величезну суспільну роль. У ній був представлений яскравий образ народного вчителя та сформульовані основні вимоги до нього. Насамперед К. Д. Ушинський утвердив думку, що вчитель — найважливіший елемент у педагогічному процесі: «… вплив особистості вихователя на молоду душу становить ту виховну силу, яку не можна замінити ні підручниками, ні моральними сентенціями, ні системою покарань та заохочень».

У цій же статті К. Д. Ушинський дає яскраву характеристику суспільного значення народного вчителя: «Вихованець, що стоїть у рівень із сучасним ходом виховання, почувається… посередником між усім, що було благородним і високим у минулій історії людей, і поколінням новим , хранителем святих завітів людей, що боролися за істину та за благо. Він почувається живою ланкою між минулим і майбутнім, могутнім ратоборцем істини і добра, і усвідомлює, що його справа, скромна на вигляд, — одна з найбільших справ історії, що на цій справі ґрунтуються царства і їм живуть цілі поповнення».

Високе громадське значення вчителя визначає, на думку Ушинського, серйозні вимоги щодо нього. Однією з найважливіших якостей, яким повинен мати вчитель, є переконання: «Учитель зобов’язаний виховати у своїх вихованців певні погляди, але це можливо лише тому випадку, якщо він має свій світогляд. «Найголовніший шлях людського виховання є переконання, але в переконання можна лише діяти переконанням». Переконання вчителя не можна замінити інструкціями, ні контролем, жодними програмно-методичними вказівками. Вчитель, позбавлений твердих переконань, перетворюється на сліпого виконавця чужих інструкцій.

Багато своїх працях До. Д. Ушинський висловлює тверде переконання у цьому, що з найважливіших якостей вчителя є знання, і як викладаного предмета, а й спеціально педагогічні. Природні виховні таланти, які самі прокладають собі дорогу, зустрічаються рідко, «знання та вміння викладати та діяти викладанням на розумовий та моральний розвиток дітей можуть бути повідомлені молодим людям, які не мають особливих здібностей». Ушинський розробив питання про різні форми та зміст спеціальної підготовки вчителя. Вчитель повинен мати різноманітні, ясні, точні та певні знання з тих наук, які він викладатиме. Для народного вчителя, писав До. Д. Ушинський, необхідно всебічне широке освіту.

Наголошуючи на важливості педагогічної спрямованості викладання наук в учительській семінарії, Ушинський водночас надавав великого значення спеціальній педагогічній та методичній підготовці вчителя. Вчитель повинен отримати такі спеціальні педагогічні знання, які б допомогли йому чітко і чітко визначити мету виховання і чітко керувати процесом виховання на всіх його етапах. Спеціальні педагогічні знання потрібні вчителю також у розвиток розумових здібностей дітей та залучення їх активної уваги.

Проте одних теоретичних знань вчителю недостатньо, необхідно ще опанувати практичне мистецтво викладання, здобути навички у педагогічній роботі. Ці навички будуються на наукових засадах, але все ж таки це є щось особливе, що купується в практичній роботі.

Крім того, Ушинський вважав, що майбутньому народному вчителю слід повідомити цілу низку педагогічних навичок, необхідних у роботі. Так, вчитель повинен навчитися красиво і правильно писати, малювати, креслити, читати ясно і виразно і, якщо можливо, навіть співати.

Перед педагогічними факультетами К. Д. Ушинський ставив три завдання: 1) розробка наук, які всебічно вивчають людину «зі спеціальним додатком до мистецтва виховання»; 2) підготовка широко освічених освітян; 3) поширення серед вчителів та громадськості педагогічних знань та переконань. Поряд із виконанням цих завдань педагогічні факультети повинні забезпечувати висококваліфікованими кадрами вчительські інститути та семінарії.

Розробляючи проблему підготовки вчителя, К. Д. Ушинський розглядає роль жінки у вихованні та навчанні дітей. Він виступив на захист жінок-вчительок, які, на його думку, можуть бути «не тільки відмінними вчительками у молодших класах, а й зразковими викладачками у класах вищих, і до того ж — викладачками таких предметів, як, наприклад, хімія, фізика, вища геометрія. і т.д.».

Ушинський наголошує, що вчитель не повинен обмежуватись отриманими знаннями. Дуже важливо розвинути в учителі здатність та готовність до постійного розширення свого наукового та педагогічного кругозору. Вчитель вчить успішно доти, доки навчається сам.

При всій різноманітності та багатоплановості погляди К. Д. Ушинського на вчителя та його підготовку пройняті великою любов’ю до народного вчителя та його шляхетної праці. Ушинський високо підняв суспільне значення вчителя, розробив систему його наукової та педагогічної підготовки. Значну частину своїх робіт він присвятив народному вчителю. Його розуміння проблеми народного вчителя було прогресивним свого часу і тепер залишається співзвучним нашій епосі. Ідеї ​​К. Д. Ушинського зберігають свою творчу силу, кличуть до нового наукового пошуку, вони є дієвими в руках нинішніх педагогів. У всій системі педагогічної підготовки вчителів плідно використовується прогресивна спадщина великого російського педагога.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *