Управління інвестиційним процесом
Тести та шпаргалки

Управління інвестиційним процесом


Тема. Управління інвестиційним процесом

Вид занять: лекція

Мета зайнятий: Навчити студентів, що таке макроекономічне регулювання інвестиційного процесу, а також орієнтовне планування інвестиційної діяльності. Що таке бізнес-план і скільки підрозділів вин формується.

Міжпредметні посилання: «Інвестиційне право», «Економіка підприємств».

Віховна мета.

Література: 1. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. — К., 1998.

2. Омельченко А. В. Інвестиційне право. – К., АТИКА, 1999.

3. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К .: «Терези», 1998.

План

1. Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів.

2. Орієнтовне планування інвестицій.

3. Роздано бізнес-план, йога та вітрини.

1. Регулювання інвестиційного процесу в країні з ринковою економікою встановлюється:

— через суверенну інвестиційну політику, яка визначає, що пріоритет спрямовує розвиток економіки;

— через індикативне планування показників ефективності та встановлення стандартів регулювання інвестиційного процесу;

— спосіб забезпечення належного функціонування договірно-правової системи;

— через порядок надання дозволю виконання будівельних робіт.

Для свідомості України активізація інвестиційного процесу як способу мислення з кризи неможлива без державної підтримки.

Теоретично існує два крайніх підходи сто суверенної влади в інвестиційному процесі. На першому етапі держава через виконавчі органи бере на себе більше управлінських функцій: забезпечуватиме проектну документацію, матеріально-технічні ресурси та майно, фінансує проект, розподіляє доходи від інвестицій та інвестицій. У свідомості українців це доречно для суверенного сектору економіки.

Для інших субПри інвестуванні влада зобов’язана надати максимальну свободу (волю) та інвестувати в інвестиційний процес через податки, амортизацію, кредитну політику, систему страхування та санкцій.

У цьому ранзі ключовим є призначення частини бюджетного фінансування в загальне інвестиційне зобов’язання.

Сьогодні, вочевидь, лише невелика частина вини, тому що гроші вкладаються лише у дуже потрібні проекти (соціальні програми).

2. Розробка перспективної інвестиційної структури для форм влади є важливим прямим регулюванням інвестиційного процесу. По можливості закликайте тих, у кого є бюджетні кошти, не підтримувати фінанси. У західних країнах інвестиційна політика передає корпоративну частку держави на спільні інвестиційні проекти, просування державних позицій для реалізації великих проектів, дату перспективних наукових проектів та ін.

Макроекономічний аспект інвестиційної діяльності – це процес закладання майбутньої економіки країни. Чим більша прихильність до інвестування сьогодні, тим більше буде прихильність до валового внутрішнього продукту країни завтра.

Обов’язковість фізичного курсу основних засобів за р. визначається сумою компенсації за р. знос. Зміни в основних фондах можуть бути змінені новими, які створюються за кошти прямих інвестицій (капітальні вклади). Для того, щоб покрити інвестиції на річку з у Якщо ви хочете інвестувати більше в амортизаційний фонд, то вам потрібно розширити реалізацію, що є мішковою пропорцією і для країни в цілому, і для конкретного бізнесу. Цілим негативним явищем є процес спаду економіки, якщо інвестиції не покривають витрати на накопичену амортизацію.

Для макроекономічного співробітництва інвестиційна діяльність підтримується владою суверенної держави країни. У порядку повноважень — це важливе значення як спосіб спрямування справ централізованих державних капітальних вкладень в об’єкти великого владного значення, розвитку державного сектору економіки, а також опосередкованого контролю інвестиційного середовища проведення бюджетної та копійчано-кредитної політики.

В інвестиційну свідомість вливається копійчато-кредитна державна політика, регулюючи грошовий обіг і роботу банківської системи, як, власне, і відтворення приросту капіталу в економічній системі.

Процес управління інвестиційною діяльністю підприємства має кілька типових функцій, на які може вказати спосіб реалізації обраної стратегії. Інвестиційна стратегія пов’язана з виробничою лінією підприємства, з його динамічною техніко-технологічною та фінансовою базою, з фінансовою та державною діяльністю.

Найважливішим фактором інвестиційної діяльності є наявність фінансових ресурсів. Це перша умова формування інвестиційних планів і забій водяної головки. Конкретна структура вибраного інвестиційного портфеля, який спеціально підбирається під набір конкретних інвестиційних проектів, що приймається до реалізації. На етапі реалізації скін-проекту розуміння інвестиційного портфеля визначається структурою інвестицій. Формування інвестиційного портфеля є завданням багатих критеріїв, яке обумовлено зміною на майбутній період, і базується на прогнозах.

2. Риньковська система правління потребуватиме різних систем для розвитку економіки держави. На те, щоб змінити жорстке директивне планування, для якого план посилений силою закону, приходить індикативне планування. Взагалі планування або програмування, незалежно від суверенної системи, вважалося головним завданням управління економікою держави. Орієнтовні ознаки індикативного планування:

— рекомендаційний характер показань (показників) до плану;

— індикатори, або орієнтири, як би передаючи в майбутню владу, тягнуться за допомогою співочих підходів керівництва — регуляторів.

Щодо макроекономічної відповідальності суверена слід запровадити глобальні показники, такі як: валовий внутрішній продукт, національний дохід, інформаційний рівень; табір фінансів, копійський податок, фінансові товарні та валютні ринки; баланс між забезпеченістю, мінімальною заробітною платою та пенсією, середньою заробітною платою; зобов’язання перед експортом та імпортом, показні зобов’язання та структури інвестицій.

Досягнення цих індикативних показників також потребує запровадження зборів певних економічних регуляторів, тобто норм і нормативів податкових митних ставок, акційних, амортизаційних відрахувань, поточних витрат, планів нагромадження в будівництві, облікових процентних ставок та норм обов’язкових резервів Національного банку.

Індикативне планування інвестицій залежить від провідних показників розвитку національної економіки та визначених пріоритетів. Їх обсяг визнається відповідно аж до приросту вейп-штамів і головних фондів усіх бродячих галусів і соціальної сфери. Таким чином, основним показником інвестиційного плану (прогнозу) є впровадженняєків соціальної сфери, які визнаються у природному самотності у світі.

Показник запровадження невизначеної напруженості в майбутнє неухильно зростає в розвитку структури інвестицій, тому є здогадка: для нового життя, реконструкції та переоформлення для лози невизначеності, швидше за все, буде прояснено в запланований період.

Орієнтовні плани передають необхідні та необхідні інвестиції, як у суверенний, так і недержавний сектори економіки.

3. Планування інвестиційної діяльності будь-якого виду бізнесу розпочинається після розподілу їжі про тих, хто готовий інвестувати гроші в цей проект, щоб було достатньо позитивного грошового потоку для інвестування вітрю та володіння співочий дохід.

Для визначення останніх результатів інвестиційного процесу, який розробляється, необхідно, щоб учасник шкірної йоги матері грамотно склав бізнес-план.

Бізнес-план інвестиційного процесу — це документ, що включає всі основні параметри бізнесу, які створюються.

Вивчення літературних джерел і знання творчості зарубіжних і вітчизняних бізнесменів дозволяє нам пропагувати приблизну методологію складання бізнес-плану, що веде до широкого спектру форм.

Обґрунтовано для розробки бізнес-плану або складської частини та техніко-економічне обґрунтування проекту, оскільки визнано експертизою та затверджено в установленому порядку.

Для ринкових умів суб’єкт держави ставить бізнес-план на перший рядок для себе; Оскілки планування його діяльності не регулюються державними органами, тому існують стандарти на склад і обов’язковий бізнес-план. Вино можна включати в кількості до десяти і більше поділок. Зважаючи на світ, можна поодиноко стверджувати, що, наприклад, банки показують очевидність у бізнес-планах таких підрозділів: головна характеристика проекту, маркетинг ринку збуту продукції, план підбору персоналу. , план фінансування.

Найважливішу роль у бізнес-плані інвестиційного проекту відводиться підрозділу «Оцінка ринку з виробництва продукції», який має бути:

— відомості про територію та місце розташування ринку. Можна мати місцевий ринок – весь асортимент товарів, якщо покупці, які знаходяться в пісенному регіоні, можуть прийти на пісенний період до години. Виграв потрапити в багатих чинників: соціальні, кліматичні, національні особливості жителів регіону, а головня економічні, тобто дорівнюють доходам потенційних покупців. Тому при складанні бізнес-плану здійснюється маркетингове спостереження, збільшується можливість розширення ринку продукції, оцінюються темпи розвитку та впровадження нових видів продукції, можливість розвитку фірм-конкурентів, як вітчизняні, так і закордонні.

Бізнес-план інвестиційного проекту обов’язково містить «План розвитку виробництва, робіт або сервісних робіт», в який він передається: світ освоєно до виробництва продукції (науково-технічні розробки, конструкторська документація roboche) , найвн

Як тільки на основі плану розвитку планується розробка нової продукції, то план розвитку випереджає план технічного переобладнання або реконструкції, на основі якого знаходиться інвестиційний проект.

План виробництва складається за типом інвестиційного проекту. Такий план обумовлений мамою двох дітей: 1) плануванням виробництва товарисько-монтажних робіт; 2) планування виробництва. Перший планується мати фінансові зобов’язання щодо інвестицій та товариських монтажних робіт, умов передачі у володіння, страхування ризиків, наслідків господарських домовленостей. З іншого боку, варто збільшити зростання виробництва, збільшити ресурси на ци, захистити ризики, зайнятися експлуатацією підприємств і передати їх, якщо ви хочете змінити ці ризики.

Основним підрозділом бізнес-плану інвестиційного проекту є «Фінансовий план». На склад даного розподілу необхідно відправити декаль документів:

— розрахунок об’ягу збуту продукції;

— залишок копійчаних витратів і надлишків;

— таблиця доходів і вітрат;

— баланс активів і пасивів;

— risky, scho chatting, їх їхіка that come in schodo pobobіgannya.

Як тільки розробляється бізнес-план для зростаючого бізнесу, необхідно дати нову характеристику підприємства і суті його розвитку.

1. Губський В. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.

2. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. — К., 1998.

3. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К., 1998.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *