Уявлення стародавніх містиків та сучасна картина світу
Химия

Уявлення стародавніх містиків та сучасна картина світу


Уявлення стародавніх містиків та сучасна картина світу

Завантажити реферат: Подання стародавніх містиків та сучасна картина світу

План реферату

1. Введення.

2. Уявлення стародавніх.

3. Сучасна картина світу.

Висновок.

Список літератури.

1. Введення.

У кожний період розвитку людства формується наукова картина світу, яка відбиває світ із тією істинністю, яка доступна людині. Крім цього картина світу містить і щось таке, що на даному етапі наукою не доведено, але є деякі уявлення та гіпотези, які у майбутньому можуть бути доведені, а може бути й ні.

У давнину природа досліджувалась силою розуму, а досліди ігнорувалися. Наукові узагальнення будувалися на початкових узагальненнях, й у барвистих картинах світу мирно уживалися реальність і вигадка, що нині здається несумісним із мудрістю древніх. Однак багато в уявленнях стародавніх містиків було вірним і сучасні люди так чи інакше часом повертаються до того, що здавалося смішним та безглуздим ще десятиліття тому.

2. Уявлення стародавніх.

Стародавні мислителі часто опинялися містиками і шукали єдине в різноманітті навколишнього світу. Так Фалес ототожнював із “душами” чинні у світі сили. Наприклад, на його думку, магніт має душу, бо він притягує залізо. Фалес вчив, що всі знання треба зводити до єдиної основи – душі.

Інший мислитель давнини Анаксимандр першоосновою всього сущого вважав «алейрон» — якесь нескінченне і невизначене початок. Все складається з алейрону та з нього виникає. Алейрон усе робить сам. Земля виявляється у центрі як найважче. Навколо Землі розташовані три кільця, як три колеса. Живе зародилося на межі моря та суші з мулу під впливом небесного вогню. Людина зародилася у величезній морській рибі і вже дорослою вийшла на сушу.

Навіть Аристотель, який створив досить вірну матеріалістичну картину світу, створював щось, що створило цей світ. Бог у Арістотеля безособовий, але він не зміг обійтися без нього, тому що неможливо було пояснити рух зірок, планет, Місяця та Сонця. Згідно з Аристотелем, всі небесні тіла прикріплені до сфер, і рухаються не самі тіла, а ці ефірні сфери. Першу сферу рухає Бог, на ній знаходяться зірки, а її рух передається іншим сферам дедалі нижче, аж до Землі, де внаслідок недосконалості підмісячних елементів досконалий круговий рух розпадається на безліч недосконалих.

Понад те, древні люди приймали процес життя як нагромадження подій, а реальність управлялася деякими силами. Міфи створювали картини світу виходячи з фантастичних ідей, абстрагованих понять про космос, простір і час. Чотири сторони світла і три шари (рівня) світобудови – небо, земля та пекло давали в сумі священну сімку. Космос уявлявся з хаосу, боги, поміщені на небо, ініціювали обряди. Раціональні знання стародавніх, що включали календарно-астрономічні і математичні уявлення, біологічні, медичні, географічні, історичні відомості химерно перепліталися з вигадками. З тих далеких часів прийшла ідея про те, що зірки керують долями людей та назви знаків зодіаку разом із назвами сузір’їв, звідти йде ідея філософського каменю та еліксиру життя (починаючи з олімпійського нектару), звідти ідеї про безліч життів та життя після смерті. Не можна сказати, що все заперечується сьогодні.

3. Сучасна картина світу.

Картина світу, яку почали створювати Галілей та Ньютон, а завершили Фарадей, Максвелл та Ейнштейн, відображає погляди, які йдуть ще з давнини. Так, доведено, що атомне ядро ​​складається з безлічі електронів, а відкриття квантової теорії та дискретності, механістична картина світу зазнала нищівного удару. Експерименти у сфері фізики високих енергій змінили уявлення про світ. Слід зазначити, що зараз неможливо підрозділити науки на фізику, біологію, хімію тощо. Зв’язки їх очевидні і макро та мікро рівні. Синтез картини світу створив видатний учений В. І. Вернадський. Біосфера — філософське узагальнення природничих наук, ввібрало у собі новітні досягнення наукової думки і стало фундаментом нових досліджень. У цьому вченні знайшли відображення ідеї Дарвіна про еволюцію видів, ідеї Ейнштейна про єдність простору, часу та матерії, зв’язок періодичного закону із закономірністю біологічної міграції атомів, ідеї квантової механіки про відмінність руху макрооб’єктів та мікрооб’єктів. У світі наука і наукове уявлення про світ є хіба що основою всього те, що спирається сучасна людина. Тому дуже важливо зрозуміти, яке місце у сучасній картині світу займають ненаукові знання. Іноді їх тлумачать як навала антинауки і т.д., хоча ці поняття приходять до людей з давніх-давен. Але людський дух кидається у пошуках істини і не тільки помиляється, а й «блукає». Розум різноманітний, і тому не слід зарозуміло відкидати ці лінії пошуку, які не поєднуються з науковими уявленнями про світ, оскільки вони мають багатотисячолітню традицію та додають яскраві фарби у сучасну картину світу. Побудова Каббали, тексти Біблії та Корану, віра та астрологія – виконані та збережені у віках. Це не наука, але інші форми освоєння світу, відвертатися від яких було б нерозумно.

І в наші дні ми стикаємося із ситуаціями, про які говорив надраціоналіст Л. Вітгенштейн, який стверджував, що схильність до містичного випливає з того, що наука залишає наші бажання невиконаними.

Світ цілісний, але не монотонний. Він не є суцільною, безликою і однорідною пустелею формул, теорем, аксіом і доведеністю всього. Світ цілісний і володіє багатою внутрішньою організацією, динамічною і вічно мінливою.

Висновок.

Сучасна картина світу – результат тривалого розвитку людського суспільства. Покоління за поколінням входили у життя, спираючись на традиції, емпіричний досвід, міфи та релігію. Міфи, магія, окультна практика, передача досвіду особистим шляхом, крихти «наукоподібних» знань — все це стало першоджерелами освіти уявлень про світ. Від палеоліту до античності накопичувалися передумови наук, які згодом створять сучасну картину світу. І в ній є місце і науковим і позанауковим знанням, тому що весь світ складає багатолику картину, в яку включений не тільки навколишній світ, а й людина, її розум, його ідеї та ідеали. Таким чином, уявлення стародавніх містиків знайшли своє місце у сучасній картині світу.

Література.

1. Азімов А. «На початку» М., 1989

2. Мойсеєв Н. «Алгоритми розвитку» М., 1987

3. «Філософія» М., 1995

4. Ільченко В. «Перекрестки фізики, хімії, біології» М., 1986

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *