Уявлення про ідеальне суспільство у творах соціальних утопістів
Химия

Уявлення про ідеальне суспільство у творах соціальних утопістів


Завантажити реферат: Уявлення про ідеальне суспільство у творах соціальних утопістів

План реферату

1) Утопічний соціалізм та її основні риси.

2) Діяльність Р.Оуена.

3) Вчення А.Сен-Симона.

4) Вчення Ш. Фур’є.

1) Утопічний соціалізм та її основні риси.

Важко сказати точно, коли і ким уперше було вжито слово «соціалізм». Прийнято вважати, що це сталося в 1834 р., коли побачила світ книга французького письменника П’єра Леру «Про індивідуалізм і соціалізм». Тоді ж скористався цим терміном і один з героїв» цієї теми Роберт Оуен.

Слово соціалізм у відсутності суворо певного змісту. Воно позначало дуже строкату сукупність переконання і сподівань встановлення справедливого громадського порядку, у якому егоїзм і своєкорисливість володарських класів будуть подолані на засадах, що виключають нерівність у розподілі власності та доходів, — порядку, у якому інтереси нашого суспільства та особистості чудовим чином збігатимуться.

Цю сукупність соціалістичних теорій прийнято визначати поняттям «утопічних». Слово утопія вперше було вимовлено автором однойменної книги Томасам Мором у 16 ​​ст. ідеї та уявлення, здійснення яких або неможливе, або вкрай утруднене.

У чому причини появи цих ідей та їх популярності? Історики пояснюють факт народження соціалістичного ідеалу історичними умовами 19 століття: економіки розвинених країн Європи затверджувався капіталізм. Його перші кроки супроводжувалися руйнуванням традиційних основ життя багатьох верств населення (селянства, дрібних торговців, дворянства). Народжувався робітничий клас, становище якого в ті роки було надзвичайно важким. Погоня за прибутком виключала саму думку про необхідність соціальної підтримки знедолених верств населення. Соціалістичний ідеал виникав як реакція на труднощі та позбавлення значних мас європейського населення, з бажання створити суспільство, в якому гарантії благополуччя були представлені всім.

2) Діяльність Роберта Оуена.

Роберт Оуен (1771-1858) був співвласником текстильної фабрики у Шотландії. Перші його кроки полягали в: скорочення тривалості робочого дня (до 10.5 годин), підвищення заробітної плати, запровадження пенсій через хворобу та старість, заборона дитячої праці, організації школи, ясель, дитячого садка для дітей робітників.

Поступово він дійшов певних висновків про причини тяжкого становища робітників. Він вважав, що основним з них є приватна власність і гроші. Він вважав, що необхідно скасувати гроші, замінити їх трудовими квитанціями та створити особливі самоврядні трудові громади, в яких кошти виробляються всім, а матеріальні блага розподіляються за потребами.

У середині 20-х років. 19 ст. він спробував побудувати таку громаду США. Експеримент провалився, Р.Оуен був змушений повернутися до Англії, де він робив усе, щоб привернути увагу до своєї діяльності європейських монархів та державних діячів.

3) Вчення А.Сен-Симона.

А.Сен-Симон (1760 – 1825) належав до вищої французької аристократії. Метою свого життя він вважав створення вчення, що науково пояснює суспільний розвиток і пропонує справедливі форми суспільного устрою.

А.Сен-Симон першим ужив поняття «індустріального суспільства», зауваживши ту обставину, що промислове машинне виробництво стає основою економічної системи капіталізму. Все суспільство він поділяв на 3 класи — «безплідних» (дворянство, духовенство), непотрібних для соціального прогресу, — і «індустріалів» (підприємців, робітників селян, ремісників), виробників матеріальних благ.

Корінними недоліками індустріальної системи він вважав конкуренцію, зубожіння широких мас населення, тяжке становище робітників. Цій системі був протиставлений проект так званий «нової промислової системи», в якій люди будуть працювати спільно, в тісній взаємодії, на основі планової організації виробництва та розподілу матеріальних благ за потребами.

А.Сен-Симон вважав, шлях до » нової промислової системі » лежить через усвідомлення підприємцями необхідності опікуватися , підтримувати робітників, виділяти з їхньої соціальне облаштування частина прибутку. Приватну власність А.Сен-Сімон вважав за необхідне зберегти.

4) Вчення Шарля Фур’є.

З усіх соціалістичних навчань у першій половині 19 ст. Найбільш популярним у Росії було вчення француза Шарля Фур’є (1772-1837). Учасники знаменитого гуртка Петрашевського намагалися пропагувати його ідеї у Росії.

Головний порок капіталізму він бачив у тому, що капіталізм спотворив людські здібності та потяги. Він вважав за необхідне побудувати таке суспільство, в якому праця буде організована на засадах змагальності, привабливості, зміні занять з потреб людей.

Він висунув проект створення виробничо-трудового об’єднання. » Фаланги » . Люди поза спільно займатимуться сільськогосподарським і промисловим працею, вільно вибирати собі заняття, змінюючи іноді. Так зникнуть відмінності між розумовою та фізичною працею, містом та селом. Матеріальні блага він пропонував розподіляти за працею, талантами та вкладеним капіталом.

Такі в основних рисах вчення соціалістів-утопістів у першій половині 19 століття. Легко помітити те спільне , що було у них: критика сучасного ладу заснованого на гонитві за прибутком , співчуття трудящим, прагнення полегшити їхнє життя, розподіл за потребами чи з праці, планування виробництва. Багато ідей утопістів-соціалістів увійшли в ідейний фонд прихильників і продовжувачів соціалістичних навчань.

Основні поняття: соціалізм, утопічний соціалізм, утопія, фаланга, індустріальна система.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *