Творче мислення
Реферати

Творче мислення


Є ряд якостей, які характеризують творче мислення:

1) свобода від стереотипів, тобто нетривіальність мислення, що виражається в пошуку нових підходів до вирішення творчих завдань, а не у використанні звичних шаблонів;

2) критичне мислення — здатність об’єктивно оцінити продукт своєї розумової діяльності;

3) глибина мислення — ступінь проникнення суб’єкта в сутність пізнаваних явищ;

4) широта (або ерудиція) — здатність залучати знання з різних галузей для вирішення проблеми;

5) самостійність мислення, що визначається умінням самостійно й оригінально сформулювати проблему та розв’язувати її, не піддаючись зовнішньому впливу, умінням відстоювати свою позицію;

6) відкритість — доступність мислення до нової інформації, не нехтуючи її джерелами з будь-яких суб’єктивних причин;

7) емпатичне мислення — здатність ототожнювати себе з іншою людиною, щоб проникнути в хід її думок (якість, необхідна для різних видів психічного суперництва — від інтелектуальних ігор до розкриття злочинів);

8) антиципація — здатність передбачати розвиток ситуації, передбачати результати своєї діяльності.

У творчому мисленні прийнято виділяти чотири етапи: етап підготовки, дозрівання, натхнення та перевірки правильності рішення. Ці етапи можуть частково збігатися, їх виділення умовне, але це допомагає краще зрозуміти, як протікає процес творчого мислення. На етапі підготовки відбувається постановка задачі, збір інформації, орієнтовне позначення рішень. Етап дозрівання передбачає період відсутності свідомої уваги до завдання. Інформація ніби перетравлюється на несвідомому рівні, отримані дані впорядковуються і систематизуються. Цей процес подібний до того, як інформація, накопичена мозком протягом дня, упорядковується під час сну – щось усувається як незначне, щось включається в систему знань і т. д. Цей етап може займати різну кількість часу – від кількох годин до кілька тижнів. Стадія натхнення найчастіше виступає як раптове осяяння, яке може виникнути в найнесподіваніший момент — під час прогулянки, розмови або виконання будь-яких повсякденних справ. Таким чином, стадія дозрівання — це період несвідомого занурення в матеріал, тоді як мозок відпочиває від роздумів про проблему. Етап натхнення (або інсайту) — це момент сплеску розумової активності, максимальної концентрації на предметі, після того як достатньо відпочив мозок «завантажується» інформацією, обробленою на несвідомому рівні. Етап перевірки істинності розв’язку — це цілком усвідомлений період розумової діяльності, коли рішення, що виникло під час інсайту, перевіряється на адекватність шляхом перевірки практичними діями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *