Торгові будинки для феодалізму
Тести та шпаргалки

Торгові будинки для феодалізму


1. Особливості феодальної епохи.

2. Розвиток місць як центрів ремесел і торгівлі.

3. Провідні торгові смуги середнього класу.

4. Система копійчано-кредитних грошей.

Феодальні візії синього стануть видно з покращення регіональних особливостей. Мова йде про те, що феодальна епоха в Європі характеризувалася своїми рисами, але це було по-своєму на землях Сходи, на землях Київської Русі, Московського князівства (потім царства, потім централізованої держави). Маючи ряд диких характеристик, сморід мают і власні неповторність.

Феодальні води на території Західної Європи.

Взагалі, для становлення феодальної епохи, характерно для тих, хто звинувачується в падінні продуктивних сил і виробніческіх відносін, рівних рабству. У перехідний період вони витрачають власне місце, держава переїжджає в село. Основним знаряддям взаємовідносин феодалів і крипаків (у широкому сенсі) було використання земельної ренти. Управління характеризується переважанням природного панування.

Джерел формуючи об’єктну структуру сучасної торгівлі на перших етапах феодалізму базувався на земельній ренті. Феодали, одержуючи ренту від природи (а вона була найрізноманітнішого характеру), ексцеси, оскільки вони не задовольняли потреб феодала, перемагали на продаж.

У цьому ж регіоні, в межах сучасної Західної Європи, феодальних вод пройшли три етапи:

один) Період раннього феодалізму (5-10 ст. н. е.) — це, власне, період становлення феодального ладу. У цей період і в Західній Європі створюються великі феодали-землевласники, феодали, общини і колонії поступово консолідуються феодалами, встановлюється земельна рента. Період раннього феодалізму характеризується природним характером держави.

2) Період винного феодалізму (10-15 ст.) — інша назва — період піднесення Середньовіччя, в культурі вин він відомий як період Відродження. Ознаками цього періоду були: новий розвиток феодального обробітку на селі, новий етап у розвитку середніх міст, розширення і розширення цехового ремесла, активізація торгівлі. У цей період формуються великі централізовані феодальні держави.

3) Період нового феодалізму (15-18 ст.) — характеризується як падіння економіки Середньовіччя, крок за кроком виникнення переосмислення індустріальної цивілізації. Загалом, не дивуючись падінням феодалізму, цей період виправдання перших галусів індустріалізму, піднесення торгівлі, розкішного життя, темпів розвитку імперій і держав на тлі падіння одного формування та виправдання. У цей період відбуваються Великі географічні революції, винні в яких переосмислення формування світового ринку та стану світу.

На іншій і на третій стадіях розвиток феодалізму демонструє ознаки змін і руйнувань у системі МЕБ. У період піднесення самого феодалізму ще залишається залишковий запас ремесел із сільської держави. Таким чином викопати, вже на новому рівні, спеціалізацію виробництва. Старі й нові місця затверджуються (оновлюються) як центр ремесла й торгівлі, а це особливо важливо — як центр товарного виробництва.

Торгівля заробляє нові гроші. Для феодалізму формується такий суспільний прошарок, як купці. Збільшуємо кількість купецьких об’єднань у гільдії, якщо вони хочуть виконувати свої функції і самі — захисники корпоративних інтересів.

Типовою формою феодальної торгівлі є ярмарки. З розширенням ярмарків утворилося і так зване справедливе право. Частиною справедливого права домінувала судова система, оскільки вона створювала для купців пільгові уми міжнародної торгівлі. Купець, що, вийшовши на ярмарки, взявся за оборону ярмаркової кераміки, ніби не заплатив свій борг. За годину участі у ярмарку купці були захищені від повторного розгляду суддею. Найбільше розширення ярмарку набули Франція, Італія, Англія. Особливість ярмаркової торгівлі у Франції полягає в тому, що ярмарки були там епізодичними і сезонними, в деяких сільськогосподарських місцях заснували постійні ярмарки.

Західноєвропейський край підтримував контакти зі сходом. Їхня торгівля невелика до назви Левантійської торгівлі й утвердилася як значний світ через Великий Шовковий шлях. Левантійська торгівля має невеликий транзитний, середній характер, і навіть закликає до торгівлі на Великому Шовковому до осені, черепки посередників намагалися виступати в ролі купців з Туреччини, а інші арабські землі диктували свої ціни та порядок торгів.

Західноєвропейські місця вели торгівлю в межах так званого Ганзейського союзу. Варто було зробити чудову спільноту, адже вони представляли місця в басейнах Північного та Балтійського морів. За свідомістю Ганзейського союзу для купців вони створювалися на землях, вони торгували, торговельні фабрики, купцям надавалися різні привілеї, організовувалася охорона торгових експедицій. Ганзейський союз відстоював інтереси купців перед пануванням феодалів.

Завершити роль суттеву в міжнародній торгівлі

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *