Топографічні та тактичні умовні знаки.
Химия

Топографічні та тактичні умовні знаки.


Топографічні та тактичні умовні знаки.

Завантажити реферат: Топографічні та тактичні умовні знаки.

План реферату

Вступ.

1. Рослинний покрив та ґрунт.

а) основні вимоги до зображення рослинного покриву та ґрунту на топографічній карті;

б) зображення рослинного покриву;

в) зображення ґрунту.

2. Пункти управління та засоби зв’язку.

а) основні правила позначення пунктів управління та засобів зв’язку на географічній карті;

б) пункти управління;

в) засоби зв’язку.

Висновок.

Вступ

Військова топографія – це наука про методи вивчення місцевості, орієнтування, цілевказівки, виробництво вимірів біля. Військова топографія вивчає топографічні карти та прийоми роботи з ними.

Карта – це зменшене, точне, докладне зображення земної поверхні на площині.

Топографічні карти містять детальне зображення місцевості. Вони служать основним джерелом інформації про влаштування земної поверхні, географічному розміщенні та взаємних зв’язках різних природних та суспільних явищ.

Картографічне зображення місцевості зручно доступне для огляду, ошатно і вимірно. Навіть побіжний огляд карти дозволяє скласти ясне уявлення про загальний характер території, важливі географічні об’єкти, їх форму, розміри.

За допомогою нескладних вимірювань по картах можна отримати координати зображених предметів, відстані між ними, розміри їх, орієнтування в просторі та ряд інших величин, вимірювання яких у натурі представляє часом складне і трудомістке завдання.

Карти містять найважливіші якісні та кількісні характеристики багатьох географічних об’єктів, необхідні для вирішення наукових та практичних завдань.

1. Рослинний покрив та ґрунт.

Рослинність і грунти належать до повсюдно поширених і тісно пов’язаних між собою об’єктів географічного ландшафту. Їх поєднання у багатьох випадках визначає загальний характер місцевості та створює особливі умови для життя та діяльності людей.

На топографічній карті неможливо з вичерпною повнотою, без шкоди для решти змісту, відобразити докладні відомості про рослинність та ґрунти. На них відображаються чи основні, найважливіші дані про рослинний покрив і ґрунти, що дозволяють судити про прохідність місцевості, умови огляду території та її господарську діяльність. Для цього рослинність класифікують на вигляд переважних форм, а грунти — за ознаками, що відображають їх зовнішній вигляд і механічні властивості.

Ліси на картах виділяються зеленим фоновим забарвленням, яке покриває всю площу лісу, за винятком полян, просік, вирубок, а також ділянок рідкісного лісу, горілого та сухостійного лісу.

Ліси зображуються з підрозділом на хвойні, листяні та змішані.

Породу лісу показує пояснювальний умовний знак, що стоїть усередині контуру разом із пояснювальним написом, що уточнює переважну породу дерев.
Змішаний ліс позначається двома знаками, у тому числі лівий вказує переважну породу; якщо вона становить понад 80% всіх дерев, то ліс вважається однорідним і позначається одним знаком переважаючої породи. Справа від пояснювального знака породи підписуються в метрах у вигляді дробу: у чисельнику – середня висота дерев, у знаменнику – середня товщина стовбурів на висоті грудей людини; праворуч від дробу – середня відстань між деревами.

Чагарником на картах показую низькорослу багаторічну деревну рослинність, що відрізняється від дерев розгалуженням біля поверхні землі.

Як і ліси чагарники поділяються на породи. Цифра поруч із пояснювальним знаком означає висоту чагарника за метри.

Штучні насадження деревних та інших культур зображуються на картах відповідними умовними знаками та зеленим фоновим забарвленням.

Плантації деревних, чагарникових і трав’янистих культур, котрим невстановлено спеціальних умовних знаків, є загальним знаком плантації з підписом назви культури.

Трав’яниста, напівкустарна, мохова та лишайникова рослинність.

Трав’яниста рослинність поділяється на лугову та степову

Болота при зображенні на картах поділяють: а) за ступенем прохідності-на прохідні та важкопрохідні; б) за характером рослинного покриву — на трав’янисті, мохові та очеретяні. Глибина прохідних і важкопрохідних боліт підписується (в метрах) поряд з вертикальною стрілкою, що вказує на місце проміру.

Ґрунти на картах показуються лише ті, що різко відрізняються характером своєї поверхні, — піски, солончаки, глинисті поверхні, галечники, кам’янисті поверхні.

Зображення рослинного покриву

Географічне зображення

Зміст умовного знака

Географічне зображення

Зміст умовного знака

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Характеристика деревостою в метрах

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Хвойні ліси

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Листяні ліси

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Змішані ліси

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Низькорослі ліси

Топографічні та тактичні умовні знаки.

1. Рідкісні ліси

2. Рідкісні

низькорослі ліси

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Вирубані ліси

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Горілі та сухостійні ліси

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Буреломи

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Чагарники:

1. окремі кущі

2. суцільні зарості

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Колючі чагарники

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Вузькі смуги чагарників

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Саксаул:

1. окремі зарості

2. суцільні зарості

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Зарості бамбука

Топографічні та тактичні умовні знаки.

1. Пальмові гаї, що виражаються в масштабі карти

2. Пальмові гаї, що не виражаються в масштабі карти

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Стланік:

1. окремі зарості

2. суцільні зарості

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Фруктові та цитрусові сади

Ягідні сади

$$$$

$$$$

Виноградники

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Рисові поля

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Плантації технічних культур:

1-деревних

2 — чагарникових

3 — тряниста

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Рослинний покрив боліт:

1 — трав’янистий

2 — моховий

3 — очеретяний та очеретяний

Зображення рослинного покриву

Географічне зображення

Зміст умовного знака

Географічне зображення

Зміст умовного знака

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Лугова рослинність

(висота менше 1м)

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Високотравна рослинність

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Степова рослинність

Топографічні та тактичні умовні знаки.

Мохова та лишайчаста рослинність

Зображення ґрунту

Географічне зображення

Зміст умовного знака

Географічне зображення

Зміст умовного знака

Такири, що не варяються в масштабі карти

Такири, що варяються в масштабі карти

Солончаки прохідні

Солончаки непрохідні

Болота прохідні

Болота непрохідні

Кочковата поверхня

Піски рівні

Піски горбисті

Піски дюнні

Піски оксамитові

Галенчники

2. Пункти управління та засоби зв’язку

Командно-спостережний пункт наноситься на карту таким чином, щоб вертикальна пряма лінія, що є продовженням однієї зі сторін геометричної фігури, своїм нижнім кінцем упиралася в точку місцевості, де розташований пункт управління.
При нанесенні на карту командного пункту не слід забувати, що при наступі або русі в західному напрямку, або при обороні фронтом на захід фігура знака буде розташована вправо від вертикальної лінії, що вказує місце його розташування і навпаки, при наступі та обороні фронтом на схід фігура знака повинна бути розгорнута вліво.

Не менш важливе значення для успішного оволодіння мистецтвом ведення робочої карти має точне дотримання правил прийнятих умовних скорочень, позначень та написів. Вони використовуються для прискорення нанесення обстановки на карту та розробки бойових документів.

Потрібно дотримуватися ще одного правила, що дозволяє скоротити напис найменувань батальйонів та дивізіонів, що входять до складу будь-якої частини.

Зображення пунктів управління та засобів зв’язку

Географічне зображення

Зміст умовного знака

Географічне зображення

Зміст умовного знака

10 мсп

КП

Командний пункт (штаб) полку

1/10 мсп

Командно-наглядовий пункт (штаб полку)

1/10 мсп

Командно-наглядовий пункт у русі

1 2

Командно-наглядовий пункт командира роти

1. у русі

2. на бойовій машині піхоти (іншою технікою)

10 мсп

Наглядовий пункт із зазначенням приладдя

з літерами

А — артилерійський наглядовий пункт

В — протиповітряного спостереження

І — інженерний наглядовий пост

Х — хімічний наглядовий пост

Т – пункт технічного спостереження

Р

Пост регулювання руху або регулювальник

(к — комендантський пост

кпп — контрольно-пропускний пункт

ктп – контрольно-технічний пункт)

1 2 3

Радіостанції:

1 — рухлива

2 — переносна

3 — у танку (БМП, БТР,

автомобілі —

з відповідними знаками)

Висновок.

Військову топографію слід як один із найважливіших елементів тактичної підготовки бійця і командира, т.к. уміння швидко вивчити, правильно оцінити місцевість і добре застосувати до неї рівносильно за своїм значенням уміння вести розвідку супротивника та володіти зброєю

Література:

1. Топографія, Г.В. Господінов В.М. Сорокін.

2. Військова топографія, І.А. Бубнов О.І. Кремп А.І. Калінін С.А. Шльонніков

3. Карта офіцера, І.Д. Помбрик Н.А. Шевченка

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *