Технологія виробництва продукції тваринництва рослинництва
Химия

Технологія виробництва продукції тваринництва рослинництва


Технологія виробництва продукції тваринництва рослинництва

Завантажити реферат: Технологія виробництва тваринництва рослинництва

Аутбрідінг. спарювання неспоріднених тварин

Білки, що зустрічаються лише у складі молока казеїн

Залежно від масштабів робіт із стандартизації вона може бути. Національної, міжнародної.

Вологість сіно має перевищувати, % 17

У цінних сортах просо обмежено вміст пророслих зерен не більше, % 5

Відповідно до потреби рослин у воді рослини поділяють на групи, за винятком. Солефіти

У виробниче угруповання овочевих рослин входять такі групи культур, крім….. Зернові

У виробниче угруповання овочевих рослин входять такі групи культур, крім… Однорічні

Вегетаційний період — це час від… до… Від появи сходів до формування продуктивного органу/або збирання врожаю/…

Місткість цеху сухостійних корів 14

Вік статевої зрілості у телиць (місяців) 6-9

Вік настання статевої зрілості у с/г тварин відповідно у ВРХ, овець, свиней, коней наступний (міс) 6-9 6-8 4-5 12-18

У товарних господарствах відсотки жирності молока визначають щодекадно

Для визначення складу бур’янів і зернових домішок у пшениці, жита, ячменю, вівса, гречки беруть навішення величиною. 50

Тривалість підсосного періоду відповідно у ВРХ, овець, коней (міс) 6,3,5-4,6-8

Частка яловичини у м’ясному балансі, відсоток 47-48

Зерно пшениці, що поставляється на кормові цілі, має вологість не вище….% 16

Інбридинг спарювання родинних тварин

Яке зерно пшениці вважається за ГОСТом «ушкодженим» Зерно зіпсоване внаслідок механічного впливу

Капустяні рослини формують продуктивні органи, за винятком Плід

До овочевих культур сімейства цибульних відносять. Часник

До овочевих культур, придатних для вигонки відносяться Ріпчаста цибуля, столовий буряк, селера, пастернак, петрушка

Клас еліта встановлюється коровам молочного напрямку, якщо вони отримали таку кількість балів: 75-84

Які найближчі родичі ВРХ дають при схрещуванні з ними плодів те потомство? зебу

Кондиції тварин заводська, виставкова, робоча, відгодівельна та голодна

Цибуля утворює Справжню, хибну цибулину

Цибулина часнику складається із складових частин, за винятком Двох м’ясистих лусок

Багатонасінними плодами висівають такі овочі. Буряк

Багаторічні овочі формують продуктивні органи, крім Квітколоже

Метод розведення, який застосовується для отримання товарного молодняку ​​(вид схрещування) промисловий

Метод розведення або вид схрещування, що застосовується для збереження та вдосконалення породи чистопородний

Метод схрещування, при якому спостерігається явища гетерозису промислове

Масть аулієатинської породи ВРХ. чорно-строката

Метод підбору, що застосовується для отримання подібних за типом тіло складання та продуктивності тварин технологічний

Помста симентальської породи ВРХ жовто-строката

Максимальний бал за молочну продуктивність 70

Максимальний бал за молочну продуктивність 65

Максимальна молочна продуктивність у корів спостерігається у яких місяцях лактації? 2-3

На скільки років складається план селекційно-племінної роботи 5

Напишіть формулу розрахунку норми висіву насіння с/г культур Нв=/_М х А х 100/:Пг

Місце виведення симентальської породи Швеція

Натурна маса м’якої пшениці, г/л 750

Науково обґрунтоване виробництво овочів на душу населення складає…, кг 120-140

Натурна маса твердої пшениці дорівнює…., г/л 770

Основним документом стандартизації є Нормативно-технічний документ

Від чого залежить глибина закладення насіння овочевих культур? Від розмірів насіння, швидкості проростання, вологості та структури ґрунту

Від яких факторів залежить норма висіву насіння овочевих культур? Від якості посівного матеріалу, ґрунту, засміченості полів, способу посіву.

Основні періоди внутрішньоутробного розвитку зародковий, передплідний, плодовий

Основні періоди позаутробного розвитку новонародженості, молочної, фізіологічної зрілості та старіння, статевого дозрівання

Овочеві культури у відкритий ґрунт можуть висіватися у наступні терміни Весняні, літні, підзимові, зимові

За формою пагоноутворення рослини природних кормових угідь поділяють на групи, за винятком … Отавні

Напівверховим травам відповідають такі ознаки, за винятком. Використовується як поливна культура

За тривалістю життя овочеві культури відносять до групи однорічних, дворічних та багаторічних. До групи дворічних відносять культури, крім Огірок

За вимогливістю до освітлення овочі діляться на Найбільш вимогливі, середньовимогливі, менш вимогливі

По солеустойчивости овочі діляться на … Солостійкі, середньосолестійкі, високосолостійкі

Показниками свіжості зерна є… Колір, запах, смак

За якістю впливу на організм тварини та її продукцію рослини поділяються на такі групи, за винятком… Лікарські

Походження великої рогатої худоби тур

Тривалість життя у ВРХ, коней, свиней, овець відповідно: 30,35,11,12

Перетравність яловичини, % 95

Породи КРС, виведені в Казахстані казахська білоголова, алатауська, аулієатинська

Тривалість використання корів у господарствах (років) 8-12

Тривалість господарського використання ВРХ, коней, свиней та овець відповідно наступна (років) 8-12, 20,5-7,5-8

Ознаки відбору молочність

Походження свиней європейські та азіатські дикі кабани

Тривалість утримання корів у цеху роздою (днів) 90

Породи подвійного спрямування продуктивності сичівська, алатауська, симентальська

Походження овець муфлон, аркар та аргалі

Породи корів м’ясного напряму продуктивності казахська білоголова, герефордська, шароле

Походження коней. тарпани та кінь Прежвальського

Нащадок, що отримується при гібридизації тварин. гібриди

Рихлокустових трав характерно Підземні пагони горизонтальні/до 1 м/ на глибину 5-20 см з вертикальними пагонами, що відходять

Редичного типу коренеплодів відповідають ознаки… Слабо розвинена кора і деревина, що розросла, з паренхімою (для накопичення поживних речовин)

Скільки відсотків знижки та надбавки встановлюється для твердої 0,1 % за кожні 10 г/л з маси

Сміттєвими на луках і пасовищах вважають рослини Засмічливі луки та пасовища

Насіння зернових і зернобобових культур відносять до 1 категорії, якщо їх сортова чистота становить не менше, % 99,5

Насіння зернових та зернобобових культур відносять до третьої репродукції, якщо їх сортова чистота становить не менше, % 97

Насіння огірка характеризується Насіння овально-витягнуте, опукле, середньокрупне, кремово-біле

Насіння буряка характеризується Насіння плоске, неправильнопочкоподібне, жовтувато-коричневе

Вміст клейковини в зерні твердої пшениці 1 класу має бути не меншим…,% 28

Вміст клейковини в зерні м’якої пшениці 1 класу має бути не менше. 32

Склоподібність м’якої пшениці 1 класу повинна бути не менше. 60

Томат формує продуктивний орган у вигляді 2-4, багатонасінна ягода

Тип коституції грубий, ніжний, пухкий, щільний, міцний

Тісне споріднене спарювання (смішні крові) 1-11

Встановлена ​​стандартами базова вологість насіння соняшника становить, % 10

Вкажіть у якій із нижчезазначених статево груп тварин найвищий забійний вихід? кастрати

Вкажіть країну, де було виведено породу ВРХ санта-гертруда США

Вкажіть метод розведення, де застосовується для парування різні види тварин гібридизація

Вкажіть на молочний цукор глюкоза

Чинники, що впливають якість продукції Конструктивні, виробничі, експлуатаційні, звернення та реалізації

Форма відбору масовий, індивідуальний, непрямий, стабілізуючий, технологічний

Форми підбору однорідний, неоднорідний

Форма вимені у корів ванноподібна, чашоподібна, округла

Чому дорівнює обмежувальна кондиція засміченої домішки пшениці?

Що таке середня проба Частина об’єднаної або середньодобової проби, виділена для визначення якості зерна

Чому дорівнює базисна кондиція зернової домішки пшениці 10

Чому дорівнює натурна маса м’якої пшениці, г/л 750

Що таке сервіс-період час від отелення до плідної злучки

Екстер’єр-це. це зовнішній вигляд тварини, особливості статури

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *