Технологія проблемного навчання з фізики
Реферати

Технологія проблемного навчання з фізики


ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Камишанова Валентина Леонідівна

МБОУ «ЦОШ No1» Руза мр, МО

Проблемно-діалогічне навчання – це вид навчання, що забезпечує творче засвоєння учнями знань шляхом спеціально організованого вчителем діалогу. Проблемно-діалогічна технологія дає розгорнуту відповідь на питання, як навчати, щоб учні ставили та розв’язували задачі. У словосполученні «діалог проблеми» перше слово означає, що на уроці вивчення нового матеріалу слід опрацювати дві частини: постановку навчальної проблеми та пошук її розв’язання.

Стимулюючий діалог складається з окремих стимулюючих реплік, які допомагають учневі працювати по-справжньому творчо. На етапі постановки проблеми цей діалог використовується для усвідомлення учнями протиріччя, властивого проблемній ситуації, і формулювання проблеми. На етапі пошуку рішення вчитель спонукає учнів до висунення та перевірки гіпотез, тобто забезпечує «відкриття» знань методом проб і помилок. Ведучий діалог – це система запитань і завдань, що активізує і, відповідно, розвиває логічне мислення учнів. На етапі постановки проблеми вчитель крок за кроком підводить учнів до формулювання теми. На етапі пошуку рішення він вибудовує логічний ланцюжок умовиводів, що ведуть до нових знань. Проте справжній урок – це не лише методи, а й форми та засоби навчання. Встановлено взаємозв’язки проблемно-діалогічних методів із формами навчання: груповими, парними, фронтальними. Таким чином, технологія проблемного діалогу — це детальний опис методів постановки та розв’язання задач, а також їх взаємозв’язку з формами та засобами навчання.

Розрізняють два види діалогу: підбурювальний і провідний.

Класифікація методів навчання (методики введення знань)

Методи

Проблемно-діалогічний

традиційний

Постановка проблеми

Спонукання до діалогу

Ведучий діалог

Тема повідомлення

Пошук рішення

Заохочення діалогу для висунення та перевірки гіпотез

Діалог, що веде до знання

Повідомлення знань

У 7 класі на уроках фізики, окрім ситуацій із повсякденного життя, я ставила досліди – як фронтальні, так і демонстраційні, використовуючи фрагменти з художньої літератури. Суть проблемного уроку – творче засвоєння знань.

Урок фізики на тему «Інерція». Пропоную дітям уявити корабель, що рухається. Ви стоїте на колоді і кидаєте м’яч вертикально вгору. Куди впаде м’яч?

Посипалися відповіді учнів: переді мною, на палубі, прямо в руки, у воду. Тоді я кажу хлопцям: «Так, скільки в нас різних думок у класі?» — багато думок. «То в чому питання?» — хто з нас правий, куди впаде кулька?[1]

Тема «Відносність руху», розпочинаю урок з вірша А. С. Пушкіна «Рух».

«Немає руху», — сказав бородатий мудрець.

Інший замовк і почав йти перед ним.

Він не міг би протестувати сильніше;

Усі похвалили заплутану відповідь.

Але, панове, це кумедний випадок

На думку спадає інший приклад:

Адже кожен день перед нами ходить сонце,

Проте впертий Галілей має рацію.

Який мудрець правий?

Таким чином, виникла проблемна ситуація: школярі стикаються з протиріччям в лоб і відчувають гостре відчуття здивування чи збентеження. Треба ще гідно вийти із проблемної ситуації. А для цього варто провести з класом деяку розумову роботу, яка полягає в розпізнаванні протиріччя і формулюванні проблеми. Тут можливі варіанти: необхідно вести діалог, який спонукає учнів до визнання протиріччя. Учитель допомагає учням отримувати нові знання. Однак відкриття можна організувати по-різному. Ви можете почати заняття методом проб і помилок, або ви можете привести учня до нових знань без гіпотез.

Результатом заохочувального діалогу є розвиток творчих здібностей учнів, а результатом ведучого діалогу – розвиток уміння логічно мислити. Різниця в навчальній діяльності дає і різницю в результатах: в учнів підвищується мотивація до вивчення явищ природи; підвищений інтерес до фізики.

Вважаю, що технологія проблемного діалогу є особливо актуальною в даний час: з одного боку, вона дозволяє підвищити якість знань, з іншого – сприяє формуванню системи універсальної навчальної діяльності з урахуванням нових можливостей. стандарти генерації. Цю технологію можна використовувати на уроках математики, біології, хімії, а також російської мови та літератури. Завдання системи освіти не передати обсяг знань, а навчити вчитися. Водночас формування навчальної діяльності означає становлення духовного розвитку особистості.

Для мене визначальними у застосуванні проблемного діалогу на уроках фізики послужили слова Л. Н. Толстого: «Якщо учень у школі не навчився нічого створювати сам, то в житті він завжди буде лише наслідувати, копіювати, так як їх мало. які, навчившись копіювати, змогли самостійно застосувати цю інформацію»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *