Технологічна карта уроку технології 6 клас на тему "Знімання вимірів для побудови основи для креслення прямої спідниці. Конструювання прямої спідниці".
Реферати

Технологічна карта уроку технології 6 клас на тему «Знімання вимірів для побудови основи для креслення прямої спідниці. Конструювання прямої спідниці».


Бузанова Тетяна Володимирівна

викладач технології

МБОУ Платоновська школа

від Платоновка Рассказовского району Тамбовської обл

Технологічна карта уроку технології 6 клас

на тему «Знімання мірок для побудови основи креслення прямої спідниці.

Дизайн прямої спідниці.

Мета уроку: 1. Актуалізація знань учнів про правила проведення вимірювань. Ознайомити учнів з вимірами, необхідними для побудови креслення прямої спідниці.

2. Навчити правильно знімати мірки, побудувати креслення прямої спідниці.

3. Розвивати логічне мислення, конструкторські навички.

4. Виховувати акуратність, уважність.

Тип уроку: комбінований..

Обладнання, інструменти, пристосування: сантиметрова стрічка, лінійка, викрійки, олівець.

Матеріали: папір.

TSO: комп’ютер, проектор

Вимоги до рівня підготовки

предмет

особистий

метапредмет

Розвиток просторової уяви, логічного мислення.

Розвиток працьовитості та відповідальності за якість своєї діяльності.

Дотримання норм і правил культури праці відповідно до технологічної культури.

етап уроку,

час,

хв.

Діяльність

вчителі

Діяльність

студентів

Методи та прийоми навчання

Прогноз.

результат

Самовизначення до діяльності .

один

Перевірка готовності учня до уроку

розмова

Повна готовність учнів до роботи в класі

Оновлення знань.

Огляд: Основні етапи виготовлення швейного виробу.

Правила проведення вимірювань.

7

Дає творче завдання проблемного характеру повторити вивчене раніше

когнітивні: обговорення та уточнення раніше вивченого

Комунікабельний: участь у колективному обговоренні проблеми

Нормативні: усвідомлення якості та рівня засвоєння навчального матеріалу

Проблема

Форма діяльності: робота в групах

Підготовка ґрунту до активного засвоєння нового матеріалу

Постановка навчального завдання.

2

Сформулюйте разом з учнями мету уроку

когнітивні: самостійний підбір і формулювання цілей.

Комунікабельний: прислухатися до думки інших, вміння вступати в діалог

Нормативні: постановка цілей

розмова

Учні знають, що вони зможуть зробити, коли робота буде завершена.

Відкриття нових знань.

Заміри необхідні, щоб намалювати пряму спідницю.

Правила проведення вимірювань.

п’ять

Повідомлення нових знань

когнітивні: володіння методами наукової організації праці, формами діяльності, що відповідають культурі праці та технологічній культурі

Комунікабельний: активна співпраця з іншими учнями та вчителем

Нормативні: визначення послідовності проміжних цілей з урахуванням кінцевого результату

Пояснювально-ілюстративний

проблема

Засвоєння нового матеріалу на теоретичному рівні.

Якоря.

Практична робота «Вимірювання»

10

Зовнішній контроль за діяльністю учнів.

когнітивні: володіння методами наукової організації праці, формами діяльності, що відповідають культурі праці та технологічній культурі

Комунікабельний: вміння інтегруватися в групу однолітків і вибудовувати продуктивну взаємодію та співпрацю з однолітками

Нормативні: Взаємоконтроль.

брифінг

Практичний

Форма діяльності учнів: гурткова робота

Засвоєння нового матеріалу на практичному рівні.

. Відкриття нових знань.

Теоретичні відомості «Побудова основного креслення прямої спідниці».

Практична робота «Побудова основного креслення прямої спідниці».

п’ять

45

когнітивні: володіння методами наукової організації праці, формами діяльності, що відповідають культурі праці та технологічній культурі

Комунікабельний: активна співпраця з іншими учнями та вчителем

Нормативні: визначення послідовності проміжних цілей з урахуванням кінцевого результату

Підведення підсумків. Домашнє завдання.

3

Відображення.

2

Самооцінка учнями власної навчальної діяльності.

Бібліографічний список

  1. Атаулова, О. В. До питання про структурну схему уроку технології / О. В. Атаулов. // Технологічна освіта в школі та університеті в контексті модернізації освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції МДПУ. — М .: Видавництво «Еслан», 2003.

  2. Дидактика технологічної освіти. Книга для вчителя. Частина перша. / Ред. Т. Д. Атутов, М.: ІОСО РАО, 1997

  3. Дидактика технологічної освіти. Книга для вчителя. Частина друга./ Ред. Т. Д. Атутов, М.: ІОСО РАО, 1998

  4. Єсенкова, Т. Ф. Методичні вказівки щодо впровадження стандарту загальної освіти з «Технології» / За ред. комп. О. В. Атаулов; ред. Т. Ф. Єсенкова, В. В. Зарубіна. – Ульяновськ: УІПКПРО, 2004.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *