Технологічна карта уроку «Фізіологія харчування», виконання лаб.  робота «Створення харчового меню» 5 клас
Реферати

Технологічна карта уроку «Фізіологія харчування», виконання лаб. робота «Створення харчового меню» 5 клас


освітні: виявити (показати) труднощі в організації роботи;

розвивається: систематизувати знання, якими володіють учні; організувати самостійне виконання пробного завдання;

вихователі: спонукати до пробної навчальної дії («треба», «можна», «хочу»).

Тема: оволодіння новими знаннями про фізіологію харчування, виявлення характерних ознак харчових продуктів, раціональне харчування. Набуття навичок — орієнтуватися в асортименті найбільш типових харчових продуктів, свідомо вибираючи найкорисніші.

Метасуб’єкт: регулятивна – вміння планувати проміжну дію з метою досягнення результату, комунікативна – вміння працювати в групі при виконанні завдання, вміння співпрацювати з учителем, пізнавальна – робота з визначення найбільш цінних харчових продуктів.

Особисті: Встановлення учнями зв’язку між метою навчальної діяльності та її мотивом; вміння конкретизувати та аналізувати отриману інформацію. Застосовувати набуті знання в житті, формуючи здоровий спосіб життя в галузі харчування.

Ресурси інформаційних технологій: підручник Н. В. Синиця, В. Д. Симоненко, мультимедійний супровід, робочий зошит, ручка, картки харчових цінностей.

Етапи уроку

Сценічні завдання

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

UUD

етап мотивації (самовизначення) до навчальної діяльності

Формувати сприятливе психічне ставлення до праці

Цитата на дошці:

«Ми живемо не для того, щоб їсти, а ми їмо, щоб жити». Сократ Почнемо урок:

-Як ви думаєте, як звучить (сформульована) тема нашого уроку?

– Правильно, розпочнемо урок отримання нових знань!

Пропоновані відповіді:

— Харчування.

— Здорова їжа.

— Значення їжі в житті людини

— Л. Самовизначення, самоорганізація,

— К. — планування спільної співпраці з однолітками та з учителем.

-Р. — здатність контролювати свої дії.

етап актуалізації та пробної навчальної дії

Актуалізація опорних знань і способів дій

«Цікава інформація»

«Біологічне значення їжі».

— Хто вважає, що їжа важлива для нашого організму?

— Що ви знаєте про їжу?

Які поживні речовини містяться в їжі?

«Харчові інгредієнти»

— Що ви знаєте про білки, жири, вуглеводи та вітаміни, що входять до складу їжі?

Ми з’ясовуємо те, що ми знаємо, що викликає труднощі. Вирішуємо, що важливо знати про їжу, її склад, якщо мова йде про здорову їжу, повноцінне харчування, тобто припускаємо, які знання стануть у нагоді при характеристиці корисних властивостей їжі.

судова дія. Зрозуміти те, чого я не знаю, і знайти спосіб вирішити це самому.

ТРУДНО!

ЗУПИНИТЬСЯ І ПОДУМАЙТЕ!

— П. Синтез, узагальнення, класифікація

-Р. Виконання пробної навчальної дії, закріплення індивідуальної труднощі в пробній дії

— К. Виклад власних думок з достатньою повнотою і точністю з урахуванням різних думок.

етап виявлення місця та причини утруднення;

Забезпечення мотивації дітей до навчання, прийняття цілей уроку

Де ви відчували труднощі? Чому?

– Я не знаю, що таке білки, жири, вуглеводи?

Які продукти з високим або низьким вмістом цих речовин?

-П. аналіз, синтез, класифікація, постановка та постановка проблеми, структурування знань.

-К. Вираз власних думок з достатньою повнотою і точністю.

етап побудови проекту для виходу зі складності;

Залучення учнів до цілеспрямованої діяльності

Яка ваша мета на уроці?

Як ми будемо відкривати нові знання?

Пригадати правила роботи в групах; з різними джерелами інформації.

«Білочки».

Представник кожної з груп називає найбільш корисні продукти за вмістом білка.

«Жири».

Представник кожної з груп називає найкорисніші знежирені продукти.

«Вуглеводи».

«Їжа з низьким і високим вмістом вуглеводів?»

— в якій колонці знаходяться продукти з високим, а в якій — з низьким вмістом вуглеводів?

Представник кожної групи називає найбільш корисні продукти за вмістом корисних вуглеводів.

«Вітаміни».

Представник кожної групи називає найбільш корисні продукти за вмістом вітамінів.

Вчити класифікувати продукти харчування за їх складом, наявністю в них корисних речовин.

Результатом нашого уроку буде виконання

лабораторія робота з оформлення меню.

Учні працюють у групах, після кожної виконаної дії роблять висновок, чому важливо отримувати їжу, багату білками, клітковиною, вітамінами. І як менше їсти їжі, насиченої жирами, цукрами.

— Правильно.

Відповідь: слайд 22.

-Л. Самовизначення, формування смислу.

-П. самостійний вибір і формулювання пізнавальної мети, вибір найбільш ефективних шляхів вирішення проблеми.

-Р. Планування, прогнозування.

-ДО. врахування різних думок, аргументація своєї думки та позиції у спілкуванні, врахування різних думок.

-Л. формування значення

-П. аналіз, синтез, узагальнення. Класифікація, гіпотези та їх обґрунтування, побудова логічного ланцюжка міркувань, доведення.

-Р. Ініціатива знань.

-ДО. врахування різних, узгодження різних позицій, формулювання та аргументація своєї думки та позиції у спілкуванні, досягнення згоди та узгодження спільного рішення.

етап первинного закріплення з вимовою в зовнішньому мовленні;

Забезпечення сприйняття, осмислення та первинного запам’ятовування теми, що вивчається дітьми:

— Що ви дізналися про їжу?

— Чи можна застосувати до їжі такі поняття, як корисні та шкідливі?

-Давайте самостійно сформулюємо правила здорового харчування?

Перевірка правильності виконаного завдання —

Проголошуємо принципи раціонального харчування, найважливіші моменти нових знань про їжу та харчування.

Вони виконують роботу, вимовляють кожен крок зовнішньою промовою.

Робота в парах

-П. Аналіз, синтез, узагальнення, класифікація.

-Л. Усвідомлення відповідальності за спільну справу.

-ДО. врахування різних думок, узгодження різних позицій, досягнення домовленостей та узгодження спільного рішення, управління поведінкою партнера.

етап самостійної роботи з самоперевіркою за стандартом

Виявлення якості та рівня засвоєння знань і способів дій, а також виявлення недоліків у знаннях і способах дій, встановлення причин. ідентифікований недоліки

Самостійна робота виконання лабораторної роботи «Складання меню».

Учитель запропонував карти харчової цінності харчових продуктів із зазначенням вмісту білків, жирів, вуглеводів.

Перевірка вчителя.

Учні виконують запропоноване

лабораторія робота «Складання меню».

-П. Аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, виконання дій за алгоритмом, доведення.

-Р. Контроль, оцінка, вольова саморегуляція в ситуації труднощів.

-К. Висловлювати свої думки з достатньою повнотою і точністю, використовуючи критерії для обґрунтування свого судження.

етап включення в систему знань і повторення;

Дайте якісну оцінку роботі класу та окремих учнів

Розбираємо меню з урахуванням запропонованих критеріїв.

-Що буде з учнем, якщо він харчується за запропонованою схемою, сидячи за комп’ютером і телевізором 6-8 годин?

– Чи допоможе це меню студенту-спортсмену продовжити активний спосіб життя? А як щодо дорослої людини?

Відповіді дітей.

-Л. Морально-естетична оцінка змісту, що перетравлюється.

-П. Аналіз, синтез, узагальнення, вміння бачити причинно-наслідковий зв’язок у фактах і подіях.

Інформація про домашнє завдання

Забезпечення розуміння дітьми мети, змісту та методів виконання домашнього завдання

Вдома постарайтеся скласти меню на тиждень з урахуванням принципів повноцінного і різноманітного харчування.

Запишіть у щоденник

— Л. дотримання моральних норм і етичних вимог, формування здорового способу життя у сфері харчування.

етап відображення навчальної діяльності на уроці.

Ініціювати роздуми дітей про власну діяльність та взаємодію з учителем та іншими дітьми в класі

Підведемо підсумки уроку. Які нові знання ви отримали сьогодні? Чи знадобляться вам знання, отримані на сьогоднішньому уроці?

Що нового ви відкрили для себе у набутих знаннях?

Оцініть свою роботу на уроці.

Щиро дякую за співпрацю на уроці, до побачення!

Пропоновані відповіді учнів:

-Ми познайомилися з поняттями: здорове харчування, здорові продукти;

– Отримані знання нам допоможуть

орієнтуватися в різноманітності найпоширеніших продуктів харчування.

– Ми намагатимемося правильно харчуватися, вибирати максимально корисні продукти.

-П. відображення способів і умов дії, контроль і оцінка процесу і результатів діяльності

-Л. Самооцінка за критерієм успішності, адекватне розуміння причин успіху чи невдач у навчальній діяльності.

-ДО. планування освітньої співпраці.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *