Світські зустрічі
Тести та шпаргалки

Світські зустрічі


Вибори на Обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з погодинною вартістю найму та витратами, розвідкою до народу та почестями

Законодавча та нормативна база:

1. Закон України «Про захист державного соціального страхування у зв’язку з витратами часу на витрати грошей, мудрість народу і добро» від 18.01.2001. No2240-111. від змін і доповнень.

2. Закон України «Про розмір внесків на дії загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001р. No2213-ІП.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про граничний розмір фактичних витрат на оплату праці працівників, оподатковуваного доходу (надлишку), загального оподатковуваного доходу (межу розміру виплати заробітку (доходу)), з якого можуть здійснюватися страхові внески (збори) до соціальних фондів» 03 .01 с. №225.

1. Платники, як сплачувати внески в обов’язковому порядку:

1.1. Робототехнічні провайдери — керівники підприємств, установ, організацій або організацій, уповноважені ними самостійно за формою влади, видом діяльності, державою; фізичні особи, наприклад, вікаристи, робоча сила, яка наймає практиків (у тому числі іноземців, які працюють на законних підставах для найму в Україні); службовці розподілу іноземних підприємств в Україні, постанови, організації (серед них міжнародні), філії та представники, як переможний набір найманих практиків, оскільки це не було передано міжнародними договорами України, рік до Верховної Ради України.

1.2. Практикуючим працівником є ​​фізична особа, яка працює за роботою (контрактом) в установі, організації незалежно від форм повноважень, господаря, виду діяльності чи у фізичної особи.

2. Платники, які сплачують внески на добровільні засідки: Інші особи:

2.1. громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, смердіть;

2.2. особи, яки забути себе з роботом (дбати про Підпронника, адвоката, нотаріуса, творчого, те ж, виручку від доходу Безноко, творчого празника, а не творчого хребта, не празника.

3. Об’єкт

3.1 Для роботів — сума фактичних витрат на оплату витрат на оплату праці найму працівників, щоб вони сплатили податок на надлишок від громади.

3.2 Для найманих практиків — сума оплати за роботу, яка включає основну і додаткову заробітну плату, а також інші заробітні плати та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що стягуються з населення.

3.3 Для неплатників, зазначених у пункті 3 розділу 1, — сума оподатковуваного доходу (надлишку).

Ставки зборів на страхування у зв’язку з витраченим часом на вартість робіт:

1. Для роботів — 2,9 відсотків.

2. Для найму практиків:

— 0,25% — наприклад, зарплата менше 150 грн.

— 0,5% — якщо заробітна плата перевищує 150 грн.

3. Для тих, хто хоче самостійно подбати про себе з роботом, або взяти участь у соціальному страхуванні на волонтерських засідках – 3%.

Раз на місяць, у день, заклади для зняття грошей в банку на оплату праці за останній період.

У разі несвоєчасної сплати страховиком страхових внесків, у тому числі шляхом покращення реєстрації як платника страхових внесків, або несплати страховик сплачує суму пожертвуваних страхових внесків (недоїмки), пені та пені. контрольний орган.

За порушення строку реєстрації або несвоєчасну сплату страхових внесків стягується 50% суми, що належить до оплати за весь період, починаючи з дня, якщо страховик винний у реєстрації. :- • :. :

За несплату страхових внесків сплачується штраф у розмірі накладеної (заниженої) суми заробітної плати, на підставі Закону № 15 від 25.12. сумі

За порушення порядку сплати страхових витрат накладається штраф у розмірі 50% заборгованості до сплати суми страхових внесків.

Пеня нараховується виходячи з ставки податку НБУ у розмірі 120%, якою вона була на момент сплати, нарахованою на повну суму заборгованості (без відшкодування штрафів) за всю її

Приклад

Розрахунок суми страхових внесків на об’язькове державне соціальне страхування за прив’язкою з тимчасової втрацездатності

Прізвисько, я для свого батька

Сума заробітку Нарахова, грн

Сума заробітку, на підставі якої виплачуються гроші, грн.

Ставки за вкладами в соцфонд страх, при зв’язку з втратою працездатністю, грн.

До 150 грн. — 0,25%

понад 150 грн. — 0,5%

1. Кравець С.В

150

150

0,38

2. Піддубна А.С

1200

1200

6

З.Величко В.В

2000 рік

2000 рік

десять

4.Степаненко С.О

400

400

2

5. Титаренко Т.В.*

1800

1800

Разом

5550

375

0,38

вісімнадцять

* Робота ведеться з метою цивільно-правового характеру, а також може сплачувати страхові внески на волонтерські засідки.

У цьому званні лягай платити:

1. Вибір суми фактичних витрат для оплати витрат на найм практиків:

5550 грн-1800 грн=3750 грн (сума заробітку за цивільно-правовими підставами) 3750 грн. х2,9%/100%=108,75 грн.

2. Вибір основної та додаткової оплати за практику найму практиків:

0,38 грн + 18 грн = 18,38 грн

3. Всього:

(108,75 +18,38) грн = 127,13 грн.

Крим платить збори, робот-провайдер оплатить додаткову допомогу з підключенням до погодинного невиробництва в розмірі 100 тис. руб. середньої заробітної плати (наведеного доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрактики, сплачені за рахунок витрат підприємства, встановлюються, організуються і відображаються на валовому вікні, а решта за рахунок платежів до Фонду.

Вибори на об’язькове державне соціальне страхування на випадок нещасного падіння на причину професійного захворювання, як би спричинили марну практику

Законодавча та нормативна база:

1. Закон України «Про соціальне страхування від соціального страхування на випадок нещасного падіння на причину професійного захворювання, якби вони спричинили втрату практики» від 23.09.99р. No1105-ХІУ.

2. Закон України «Про страхові тарифи на здорове суверенне соціальне страхування «Обов’язкове» на випадок нещасного випадку професійного захворювання, що спричинило втрату працесдатності» від 22.02.2001. No2272-ІП.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про граничний розмір фактичних витрат на оплату праці працівників, оподатковуваного доходу (надлишку), загального оподатковуваного доходу (межу розміру виплати заробітку (доходу)), з якого можуть здійснюватися страхові внески (збори) до соціальних фондів» 03 .01 с. №225.

4. Порядок встановлення страхових тарифів для підприємств, встановлених організацією державного соціального страхування на випадок нещасного випадку професійного захворювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. No 1423 (зі змінами та доповненнями).

Законом No 1105 запроваджено юридичне страхування від нещасного випадку внаслідок професійного захворювання.

Тарифи Тарифи вид страхування для роботодавців — Юридичний ОСІБ вводиться в поклоніння факту фактичної плями за оплату празіяні Робітвивів, які включають вітрати за основний іль доджи, таку ж компенсацію. Виначається відповідно до Закону України «Про оплату праці, які підлягають обкладанню прибуткового податку з громад.

Розмір тарифи на страхування на випадок прикрий рецесії у сфері праці та професійного захворювання, диференціації в економіці, заплави з Глобальним класифікатором галусів народної держави Україна. Галузі об’єдналися в клас професійного ризикування.

Відповідно до наказу № 1423 таких класів двадцять (табл. 1):

Таблиця 1

Клас професійного ризику

Галусі господарство і дивіться роботи

Код

Страховий тариф

один

2

3

чотири

один

Редагування та вичитка

87100

0,84

освіта

92000-92500

2

Інші види діяльності у сфері матеріального виробництва

87300-87900

0,86

Столичний транспорт

51113

3

Зв’язок

52000-52300

0,88

Проектування, дизайн-шуков, роботи-шуков

66006

чотири

Невиробничі види побутового обслуговування населення

90300-90390

0,89

5

Трубопровідний транспорт твердого ядра. Інші види транспорту

51130, 51400

0,94

Інформаційно-розрахунковий сервіс. Операції з нерозбійною смугою. Глобальна комерційна діяльність, пов’язана з безпекою ринку

82000-84600

6

Наука та наукові послуги

95000-95630

1.0

Житлово-комунальна державність та ін

90000-90290

7

Торгівля і громадське харчування

70000-72200

1.02

вісім

Електрика

11100-11190

ЇДІ

Поліграфічна промисловість

19400

9

Легкий вексель

17200-17900

1.26

Трамвайний, тролейбусний транспорт

51112, 51122-51400

Сільське господарство (без обслуговування Сільської державної та державної адміністрації

20000

0.2

десять

Харчов, м’ясо-молочна промисловість

18100-18222

1.3

Повітряний транспорт

51300

одинадцять

Нафторобна промисловість

11220

1.44

12

Дорожнє управління, автомобільне управління, транспортні послуги

51123, 51121, 51600

1.64

Борошномельно-круп’яна та комбікормова промисловість

19200-19220 рр

Внутрішнє завантаження — розвантажувальні та транспортно-експедиторські роботи та послуги

51500,51510

13

Хімічна промисловість

13100-13199

2.03

Залізничний транспорт

51110, 51111, 51114

Деревообробна промисловість

15200-15290

чотирнадцять

Винахід повсякденних матеріалів

16110-16112 16130-16240 16260-16273

2.24

Водний транспорт

51200-51221

п’ятнадцять

Машинобудування та металообробка

14100-14784 14800-14820 14832-14843

2.55

16

Будівництво (без будівництва)

61000-61130 61132-65000

2.77

17

Чорна металургія

12100, 12130-12190

3.52

Залежно-додаткові різновиди (дочірні компанії) підприємств, які займаються іншими видами виробництва та викупу на самостійному балансі, з цілеспрямованим збільшенням страхових премій, можна побачити в нижній частині економіки, наприклад, виключення. Тому тариф на такі відправлення буде коригуватися відповідно до тарифу головного офісу.

Для бюджетних установ та організацій, незалежно від того, чи фінансуються вони чи фінансуються з бюджету, страхові тарифи встановлюються у розмірі 0,20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Добровільно застрахована фізична особа займається внесок до фонду соціального страхування від нещасних випадків виробництва та професійних професій України в розмірі одного мінімального заробітної плати, а якщо ця особа є інвалідом, — у розмірі 0,5 мінімальної зарплати, встановленої на день оплати страхового внеску.

Страхові внески сплачуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України, і такої ж суми при розрахунку страхових внесків. Наприклад, табір на 01.07.02 -2200 грн.

Перерахування коштів на рахунок Фонду юридичною спеціальною особою здійснюється за ніч із вилученням копійчаних доларів на оплату роботи згідно з положеннями банку.

Виплата фізичним особам здійснюється не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем виплати заробітної плати.

Середньомісячний дохід для розрахунку суми страхових внесків для потерпілого розраховується згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати за внесками за страховими внесками на державне соціальне страхування, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *