Свідомість
Реферати

Свідомість


Принципова відмінність людини як виду від інших тварин полягає в її здатності мислити абстрактно, планувати свою діяльність, розмірковувати над своїм минулим і оцінювати його, будувати плани на майбутнє, розробляючи і реалізуючи програму реалізації цих планів. Всі ці перераховані якості людини пов’язані зі сферою її свідомості.

Уявлення про свідомість формувались на основі різноманітних підходів, як з точки зору матеріалістичної, так і ідеалістичної філософії. Жодна позиція не давала однозначної відповіді і не прийшла до єдиного визначення того, що таке свідомість. Тому в психології тема свідомості є однією з найскладніших. До цієї теми зверталися багато провідних психологів як зарубіжних, так і вітчизняних шкіл.

Складність вивчення свідомості полягає в тому, що її можна вивчати лише на основі самоспостереження, тому створити об’єктивні методи її вивчення неможливо. Крім того, всі психічні явища постають перед людиною лише в тій мірі, в якій вони усвідомлюються. Багато з них можуть не досягти порогу усвідомлення. Тому дані самоспостереження можуть бути спотвореними і неточними. І, нарешті, третій фактор, що ускладнює вивчення свідомості, — це неможливість виділити в ній окремі часові інтервали, окремі одиниці дослідження, оскільки свідомість, коли вона працює (тобто людина не спить, не перебуває в непритомності). та ін.), є безперервним потоком і являє собою паралельний перебіг багатьох психічних процесів.

У результаті багаторічного вивчення проблеми свідомості психологи різних напрямків склали власні уявлення про неї. Але незалежно від того, яких позицій дотримувалися дослідники, вони незмінно пов’язували з поняттям свідомості наявність у людини рефлексивної здатності, тобто здатності свідомості пізнавати інші психічні явища і себе. Саме наявність такої здатності в людини визначає існування і розвиток психології як науки, оскільки без можливості відображення весь пласт психічних явищ був би недоступний для пізнання і вивчення. Простіше кажучи, без роздумів людина, як і будь-яка інша тварина, навіть не знала б, що у неї є психіка.

У вітчизняній психології свідомість прийнято визначати як вищу форму узагальненого відображення об’єктивних стійких властивостей і закономірностей навколишнього світу, притаманних лише людині як соціально-історичному суб’єкту. Це сприяє формуванню в людині внутрішньої моделі зовнішнього світу, що є необхідною умовою пізнавальної діяльності людини та її діяльності щодо перетворення навколишньої дійсності.

Свідомість не дається людині автоматично при її народженні, вона розвивається в процесі її взаємодії з іншими людьми, в процесі засвоєння соціального досвіду.

Таким чином, правомірно стверджувати, що воно народжується в бутті, відображає буття і творить буття.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *