Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Сурдопедагогіка — Завантажити безкоштовно


Сурдопедагогіка - Завантажити безкоштовно

Завантажити реферат: Сурдопедагогіка

Реалізація принципу активізації мовного та ділового спілкування в комунікаційно-діяльнісній системі навчання.

Принцип інтенсивного розвитку слухового сприйняття в навчанні передбачає розвиток у максимально можливих межах залишкової слухової функції глухих дітей з метою більш точного та повного сприйняття мови навколишніх людей на слуховій основі за допомогою індивідуального слухового апарату.

З урахуванням цього принципу розроблено навчальний план загальноосвітньої школи для глухих дітей, у якому відводиться певний час на індивідуальні заняття щодо розвитку слухового сприйняття та формування вимови. Принцип інтенсивного розвитку слухового сприйняття спрямований на створення таких дидактичних умов слухового тренування та розширення сенсорної бази, при яких глухий не тільки навчається інтерпретації акустичної інформації, що надходить, при одночасному використанні слухових, зорових, кінестетичних і тактильно-вібраційних відчуттів, а й виробляє використанні мовного слуху, що розвивається.

Дія цього принципу проявляється у збільшенні обсягу мовного матеріалу та ускладненні змісту сприйманого мовного матеріалу. Спочатку досягається розрізнення знайомого за звучанням матеріалу в ситуації обмеженого вибору з використанням предметів, картинок, табличок, потім розпізнавання поза ситуацією наочного вибору. Нарешті на стадії розпізнавання сприймали незнайомий за звучанням мовний матеріал, що наочно не підкріплюється. Як результат останньої реалізації цього принципу виникає позитивна тенденція покращення слухового сприйняття глухих учнів, які виявляються у накопиченні слухового словника, стабільності його розпізнавання та розпізнавання у різних умовах.

Потреба у словесному спілкуванні розвивається у міру формування певного словесно-мовного фонду та створення сприятливих умов для широкої мовної практики. Принцип інтенсифікації мовного спілкування передбачає розвитку характерних процесу спілкування мовних форм і переважає у навчанні видів робіт, безпосередньо вкладених у комунікацію.

Реалізація принципу інтенсифікації мовного спілкування виявляється у формуванні в глухих учнів комплексу мовних умінь. До них відносяться вміння, що розвиваються на всіх уроках з усіх навчальних предметів, відповідати на питання, формулювати питання, повідомляти про своє бажання, ставлення, стан, діяльність, про виконання доручення, звернутися з проханням до товариша, вчителя. Майже йдеться про оволодіння словесними засобами спонукання до дії. Реакцією у відповідь є виконання завдання.

Принципу інтенсифікації мовного спілкування підпорядковується робота з розвитку промови у позакласний час, здійснювана у різноманітних комунікативних умовах у педагогічно організованому середовищі. Широка мовна практика поза уроку виховує потреба у словесної мови, збагачує і вдосконалює навичку словесного спілкування глухих учнів із оточуючими людьми.

Принцип інтенсифікації мовного спілкування відбивається у програмних вимогах до навчання різних предметів. Цьому принципу підпорядкований підбір мовного матеріалу у програмах. Цей принцип зобов’язує вчителя широко використовувати під час уроків стилізм оволодіння промовою: різні види діяльності, дидактичні ігри, ситуації, різноманітні вправи. Цей принцип зобов’язує вчителя у спілкуванні з учнями говорити лише те, що може зараз зрозуміти діти, використовувати відомий їм мовний матеріал, спонукати їх до мовним висловлюванням з різних приводів. Принцип інтенсифікації мовного спілкування вимагає від учнів задовольняти потребу у спілкуванні словесними засобами, розширювати діапазон мовних висловлювань, як сприймати певну мовну формулу, а й представляти ситуацію, що вона отражает. Одним із шляхів ефективної реалізації принципу інтенсифікації мовного спілкування є створення єдиного мовного режиму в школі, єдність вимог до мовлення учнів з боку педагогічного колективу, забезпечення умов змістовного спілкування учнів.

Результатом успішної реалізації принципу інтенсифікації мовного спілкування є формування у глухих учнів позитивної установки на мовленнєве спілкування з оточуючими. Учні самі активно користуються словниковими засобами, особливо у зверненні до вчителя. При цьому багато хто відчуває радість від мовного спілкування, від можливості запитати і зрозуміти відповідь, виражену словесними засобами. Словесні кошти поступово набувають дедалі більшої ролі у навчальної, а й у інших видах діяльності.

Практика спеціальної школи для глухих дітей підтверджує, що принципи дидактики взаємопов’язані та активно взаємодіють один з одним, якщо вони одночасно реалізуються у навчальній роботі як цілісна система за збереження відносної самостійності та статусу кожного з них.

Без системного підходу до розуміння дидактичних принципів не можна високоякісно та ефективно здійснити комплекс вимог навчання, вирішити освітні та виховні завдання навчання.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *