Створення експертної системи для аналізу небезпек
Химия

Створення експертної системи для аналізу небезпек


Створення експертної системи для аналізу небезпек

Завантажити реферат: Створення експертної системи для аналізу небезпек

Створення експертної системи для аналізу небезпек

У світі немає, і ніколи напевно не буде вигадана така система

безпеки, яка могла б гарантувати повну безпеку діяльності “Будь-яка дія небезпечна”, якою б вона не була. Станеться чи не станеться нещасний випадок — це залежить від багатьох причин, які можна поділити на дві категорії:

— заздалегідь відомі (тобто ті, куди орієнтовані системи захисту);

— невідомі (тих, які були враховані під час побудови системи безпеки).

Саме друга категорія причин є найбільш небезпечною. Система контролю за безпекою роботи, спостерігаючи, постачає відомості для фахівців, які відповідають за безпеку роботи на цьому робочому місці.

Ці відомості піддаються аналізу, який у свою чергу під

поділяється на загальний та детальний. Суть загального аналізу полягає у фіксуванні ситуацій, у яких помічено тенденцію небезпеки, а також нещасних випадків та критичних ситуацій, які можуть призвести, але так і не призвели до нещасного випадку. Детальний аналіз складає основі даних загального аналізу. Суть його у детальному розгляді кожної критичної ситуації. Він дає розбиття дій працюючого на елементи і виявляє, наскільки може бути небезпечний кожен елемент дії. Детальний аналіз дозволяє ранжувати небезпеки з їхньої серйозності, надаючи інформацію у тому, яку з небезпек слід передусім звернути увагу.

Повний аналіз небезпек складається з трьох етапів:

— загальний аналіз;

— Детальний аналіз;

— Визначення економічної ефективності усунення небезпек.

Однак слід зазначити, що не існує алгоритму або критерію оцінки, які б дозволили особі, яка приймає рішення щодо введення в дію тих чи інших заходів, чітко відповісти на питання, яка з контрзаходів повинна бути використана. У кожному даному випадку доводиться враховувати ряд чинників; таких як: бюджет; стан виробництва; що важливіше — економія коштів чи найефективніша їх реалізація. І нарешті, у кожному прийнятому рішенні важливу роль відіграє досвід відповідального за прийняття цього рішення.

Для полегшення аналізу використовують метод матричного представлення інформації. Його призначення полягає в тому, щоб дати особі, яка приймає рішення, інформацію про витрати та ефективність у стислій та логічній формі. Це спрощує та прискорює процедуру аналізу.

Інший спосіб — використання “дерев відмов”. Метод «дерев відмов» є логічним методом локалізації найнебезпечніших ділянок системи. Суть його полягає у пошуку оптимального рішення по можливості знижує ймовірність нещасного випадку. Він дає інформацію про те, як найефективніше слід розподілити кошти, щоб отримати максимальний економічний ефект від їх вкладення.

Під експертною системою розуміється комплекс програм програм для ЕОМ або спеціальний пристрій, здатний накопичувати або узагальнювати знання та емпіричний аналіз експерименту в якійсь проблемній галузі, а потім працювати як порадник при рядовому фахівцю.

Експертні системи працюють у 2-х режимах: режим придбання знань та режим вирішення завдань. У першому випадку у спілкуванні з експертною системою бере участь експерт (спеціаліст у розглянутій галузі), він наповнює систему значеннями (правилами), у другому режимі відповідно до продукційних правил, що вводяться, система приймає остаточне рішення.

Типи експертних систем (Е.С.).

Інтерпретують Е.С. (Системи ідентифікації хімічних структур з урахуванням даних спектрального аналізу).

Системи автоматичного проектування (розрахунки зміни ЕОМ, проектування топології локальних обчислювальних мереж).

Планові та прогнозуючі системи, призначені для вироблення програм дії, для досягнення певних цілей (системи прогнозів погоди, оцінки врожаю, аналіз небезпеки на робочих місцях, аналізу військових дій та прогнозування їх розвитку).

Діагностичні системи (Системи медичної діагностики).

Автоматизовані, навчальні системи (надають можливість користувачеві давати відповіді та аналізувати помилки у процесі діяльності (тренажери)).

Потрібно було побудувати Е.С. з аналізу небезпеки, у разі на прикладі :

Робоче місце – фрезерний верстат. Операція, що виконується — обробка заготівлі. Після багаторазового спостереження операція була розбита на такі дії:

закріпили заготівлю;

включили верстат;

підвели різець;

обробили заготівлю;

відвели різець;

вимкнули верстат.

Крім того, в роботі виділені наступні елементи небезпеки:

електротравма;

попадання деревного пилу у вічі;

торкаючись рукою рухомих частин машини.

В аналізі небезпеки використовували метод «Дерев відмов».

Небезпека I.

Події, які можуть призвести до електротравми оператора розділені таким чином:

1. Погане технічне оснащення верстата:

а) несправність ізоляції;

б) відсутність занулення.

2. Несприятлива обстановка в цеху:

а) вогкість;

б) обрив дротів;

в) інші ситуації.

3. Не дотримання техніки безпеки оператором:

а) ліквідація несправності при включеному верстаті;

б) сміття на робочому місці.

На малюнку 1. представлена ​​вихідна ситуація з допомогою способу “Дерев відмов” :

Небезпека ІІ.

Події, які можуть призвести до попадання деревного пилу в очі, розділені таким чином:

1. Винен оператор:

а) оператор забув надіти захисні окуляри;

б) оператор не опустив захисний щиток.

2. У зоні верстата сторонній:

а) неоператор потрапляє до робочої зони верстата;

б) неоператор прийшов по інструмент;

в) неоператор забирає браковані заготівлі;

г) інші причини.

3. Допоміжне обладнання:

а) згорів вентиляційний двигун;

б) закупорився вентиляційний канал;

в) вентиляція вимкнена через ремонт.

Для даної небезпеки «Дерево відмов» виглядає так:

Небезпека ІІІ.

Події, що призводять до торкання рукою рухомих частин верстата, розбили так:

1. Вина оператора:

а) оператор поправляє заготівлю;

б) оператор забув опустити щиток;

в) оператор лагодить верстат;

г) хтось сторонній у робочій зоні;

д) ще щось відволікало оператора.

2. Аварія:

а) вдарило струмом;

б) пил потрапив у вічі;

в) знепритомнів;

г) оператор був у нетверезому стані.

Для описаної небезпеки «Дерево відмов» виглядає так:

На рисунках 1-3 приклади «Дерев відмов», у яких вводимо ймовірності тієї чи іншої події.

Робота з програмою здійснюється наступним чином:

1. Будуються «Дерева відмов» і в файл роблять запис подій, що призводять до травми;

2. Вводять тип формули підрахунку ймовірності (у відсотках);

Види формул підрахунку ймовірностей:

а) , по «і»;

б) , по «або»;

в) можливі варіанти.

3. Записують передбачувані витрати на виправлення цих ситуацій;

4. Вказується тип виробництва.

На цьому попередню роботу закінчено. Далі вже працюючи з програмою і, вводячи, спочатку — ймовірності головної події, потім — ймовірності альтернатив, отримуємо пораду про те, яка із зазначених альтернатив краща, за наступними параметрами:

а) безпеки життєдіяльності;

б) найменшого кошторису витрат.

Якщо одночасно не виходить, тобто можливо (а) але неможливо (б), то видає повідомлення про відмінність, але ставить на перше місце безпеку людини, перевіряючи, чи ця альтернатива відповідає стандартам введеного типу виробництва.

Структура програми аналізу небезпеки.

Висновок: в результаті розробки даного програмного модуля було створено експертну систему для аналізу небезпек. Дана експертна система проводить як детальний аналіз небезпеки, а й визначає сумарні витрати на її ліквідацію з вибором оптимальної альтернативи.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *