Структура і склад за CAD
Тести та шпаргалки

Структура і склад за CAD


ЕСЕ

по темі:

СТРУКТУРА І САПР СКЛАДУ

СТРУКТУРА І САПР СКЛАДУ

Програмне забезпечення САПР підрозділяється на системне, базове та прикладне.

Глобальне системне програмне забезпечення не враховує специфіку конкретної предметної області та особливості конкретної системи САПР. Загальносистемне програмне забезпечення розширене для різних установок EOM і включає операційні системи (ОС) машин.

Базове програмне забезпечення було визнано для вибору проектними організаціями. Він розширений одночасно з апаратною частиною робочого простору проектора та функціями сервісних підсистем САПР. Базове програмне забезпечення включає, наприклад, можливість редагування графічних зображень, системи редагування баз даних тощо.

Прикладне програмне забезпечення складається з пакетів прикладного програмного забезпечення (APP), які визнані для розробки різних процедур проектування. PPP — набір програм, що поєднують набір завдань і орієнтацію на призначення класу завдань.

Збільшена структура одного з програмних шарів САПР представлена ​​у малому. 2.9. При структуруванні програмної безпеки Кримського ДПП необхідно розуміти програмні системи, комплекси та компоненти.

Комплекс для позначення в Єдиній системі програмної документації (ЕСПД) являє собою програму, що складається, яку можна розділити на складські частини. Компоненти — це складські частини програм, які містять однакові функції. Поняття «комплекси-компоненти» подібне до понять «елемент системи» в блочно-архітектурному проектуванні складних об’єктів.

На родовищі, на складі комплектуючих, виділяється кількість видів ПЗР.

PPP простої структури включає лише функціональні деталізовані програми, шкіра розпізнається для реалізації поточної процедури проектування операції. ППП цього типу перемагають на таких проектних маршрутах, деконструйовані проектні операції виконуються автономно і послідовно, а міжпрограмні зв’язки слабкі.

Інструментальний

ЗППп

Зв’язок з іншими частинами по CAD

Система управління базами даних

ППП складної конструкції включає водостійку частину, яка називається монітором. Програмна система додатково здатна взаємодіяти та взаємодіяти з проектором та EOM – мовним процесором із проблемно-орієнтованої мови введення. Програмні системи разом із передовою лінгвістичною та інформаційною безпекою можуть бути доведені до програмно-методичних комплексів САПР;

Основна частина програмного забезпечення може бути організована в ієрархію. У наведеній вище презентації його можна розділити на рівні частини: операційну систему розрахункової системи, операційні системи іншої EOM, моніторну систему різних автоматизованих систем, моніторну систему САПР, монітор інші програмні системи ДПП.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *