Структура дистанції електропостачання.
Химия

Структура дистанції електропостачання.


Структура дистанції електропостачання.

Завантажити реферат: Структура дистанції електропостачання

Вступ

Основні завдання транспорту — своєчасне, якісне та повне задоволення потреб народного господарства та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи.

Для вирішення зазначених завдань: забезпечити узгоджений розвиток єдиної транспортної системи країни, її взаємодію з іншими галузями народного господарства, удосконалювати координацію робіт усіх видів транспорту, усувати нераціональні перевезення, скорочувати терміни доставки вантажів та забезпечувати їх безпеку, прискорити створення та впровадження передової техніки та технології, розвивати нові види транспорту, підвищувати темпи оновлення рухомого складу та інших технічних засобів, зміцнювати матеріально-технічну базу, ширше застосовувати прогресивні способи перевезення вантажів, збільшити в 1,4-1,5 рази обсяг перевезення в контейнерах, значно підняти рівень комплексної механізації вантажів; розвантажувальних та ремонтних робіт, безпека руху, знижувати негативний вплив транспорту на навколишнє середовище. На залізничному транспорті забезпечити вдосконалення організаційної та експлуатаційної роботи залізниць, ремонту та утримання колії та рухомого складу, значно підвищити продуктивність локомотивів та вагонів. Підвищити пропускну та провізну здатність залізниць. Збільшити переробну здатність сортувальних, вантажних та пасажирських станцій. Ввести в експлуатацію 2,3 тисячі км нових залізничних ліній, побудувати не менше 4000 км других шляхів, електрифікувати 8000 км ліній. Збільшити обсяг перевезень вантажів на 8-10% та пасажирообіг на 7-9%. Підвищити продуктивність праці робочих зайнятих перевезеннях на 10-12%.

Тягові підстанції

Призначення тягових підстанцій ¾ забезпечення електроенергією: контактну мережу, ПЛ автоблокування, сторонніх споживачів та потреб підстанції.

На підстанції є такий штат:

начальник ¾ 1 чол.

старший електромеханік — 1 чол.

електромеханік 1-2 чол.

електромонтер ¾ 3-4 чол.

Виконують такі види робіт:

поточні ремонти: ОРУ-35 кВ (шини та спуски, роз’єднувачі 35 кВ (МКП, ВМД) та їх приводів), тягових трансформаторів потужністю 6200 кВА, силових трансформаторів потужністю до 560 кВА, трансформаторів струму 6 та 35 кВ, трансформаторів напругою 6 кВ, БВ БДА, БАОДів, здвоєних ВАБ-2, АБ-2/4, ВАБ-43, дугогасних камер БВ, пристроїв, що згладжують, реактори РБФА, моторних приводів, секційних роз’єднувачів контактної мережі, розрядників РБМВ, РВПК-ЦН44.

Функції начальника тягової підстанції

1. Здійснює адміністративно-технічне управління довіреного йому штату.

2. Відповідає за безпеку руху поїздів.

3. Відповідає за своєчасне виконання ПТЗВ обладнання тягової підстанції.

4. Модернізація та посилення пристроїв енергопостачання.

Відповідає за санітарний стан споруд.

Система оплати.

Начальник, електромеханік ¾ оклад, електромонтер ¾ тимчасово преміальна.

Оперативне обслуговування тягових підстанцій.

1. Цілодобове чергування електромеханіків безпосередньо на тяговій підстанції. Такий метод застосовують на опорній та деяких інших підстанціях, що мають особливості обладнання.

2. Цілодобове чергування вдома. Організація обслуговування тягової підстанції без чергового персоналу.

Нова техніка.

1. Заміна КВ типу УВКЕ-1 більш потужні ТПЕД-3150.

2. Заміна тягових трансформаторів потужністю 6300 кВА на 12500 кВА.

3. Заміна автоматів АБ-2/4 на ВАБ-43.

4. Встановлення вакуумних вимикачів ВВВ-10.

Методи економії електроенергії.

1. Розробляються організаційно-технічні заходи щодо економії рахунок раціонального його использования.

2. Розробляються графіки включення електрообладнання у години максимальних навантажень.

Район контактної мережі

Район контактної мережі призначений для забезпечення руху поїздів, утримання їх графіків руху, експлуатації контактної мережі, її капітального ремонту та утримання.

У районі контактної мережі є наступний штат:

начальник ¾ 1 чол.

старший електромеханік — 1 чол.

електромеханік 1-2 чол.

електромонтери: VI розряду 2 чол.

V розряду 4 чол.

IV розряду 6 чол.

III розряду 6 чол.

II розряду 6 чол.

Виконуються такі роботи:

виміри: зигзагів, виносів, висоти підвісу контактного дроту.

а) на основних шляхах.

б) на інших шляхах, напруга у некомпенсованих проводах

контактної підвіски, ревізія та регулювання контактної

підвіски, повітряних стрілок, секційних ізоляторів та

роз’єднувачів та їх приводів, ліній електропередач, рогових

розрядників та ін.

Функції начальника району контактної мережі:

1. Навчання та напрямок діяльності робочого колективу на виконання робіт на контактній мережі відповідно до норм, правил, технічних вказівок.

2. Навчання безпечним прийомам роботи на контактній мережі та в пристроях автоблокування, роботи та контролю за дотриманням техніки безпеки.

Чергові пункти району контактної мережі служать задля забезпечення безперешкодного в’їзду відновлювальних дрезин, мають підйомні залізничні колії. На території чергового пункту розміщують склади, майданчики для монтажних пристроїв та гаража. На дрезинах і платформах розміщують інструмент, монтажні та сигнальні засоби, деталі та матеріали. На дистанції є незнижуваний запас.

Система оплати.

Почасово-преміальна, відрядна.

Нова техніка.

1. Безарматурний спосіб з’єднання дротів.

2. Модернізація повітряних стрілок.

3. Модернізація рогових розрядників.

Ремонтно-ревізійна ділянка. (РРУ)

Призначення ремонтно-ревізійних ділянок — це профілактичне забезпечення пристроїв енергопостачання енергоділянки.

У РРУ є такий штат:

з вищою освітою — 5 чол.

із середньотехнічною освітою ¾ 12 чол.

із середньою освітою ¾ 21 чол.

У цеху працюють за бригадами:

Бригада з обслуговування акумуляторних батарей.

Бригада високовольтних випробувань

Бригади кабельного господарства.

Бригада олійного господарства.

Бригада корозії.

Бригада релейного захисту.

Бригада телеуправління та ін. бригади.

Виконуються такі роботи:

Огляд акумуляторної батареї та виявлення несправності, ремонт та заміна кабельних муфт, експлуатація маслинних вимикачів, силових трансформаторів, обладнання постів секціонування та моторних приводів, капітальний ремонт та налаштування БВ, перевірка та налагодження захисту обладнання 6-110 кВ, виявлення несправності фундаменту опор від впливу витоку.

Опції начальника РРУ.

1. Річне планування робіт з усіх спеціальностей.

2. Посібник виконання робіт. Відповідає за виробничо-технологічну діяльність, трудову дисципліну, організацію соц. змагання на ділянці.

3. Виконання правил ПТЕ та ПТБ.

4. Витрата матеріалів, інструменту, ПММ.

5. Начальник несе відповідальність за збереження обладнання.

6. Виробнича санітарія.

Район електропостачання.

Мережевий район призначений для безперебійної роботи пристроїв енергопостачання станцій та сигналів автоблокування.

В енергорайоні є наступний штат:

начальник ¾ 1 чол.

старший електромеханік — 1 чол.

електромеханік — 5-6 чол.

електромонтер ¾ 8-9 чол.

електромонтерів по ПЛ ¾ 4 чол.

Виконуються такі роботи з енергетики:

огляди: ПЛ обходи, кабельних трас, високовольтних кабельних муфт, пристроїв ламп ДКСТ та КТ, закритих трансформаторних установок із виміром рівня освітленості об’єктів;

поточні ремонти: трансформатори, розподільні щити до 1000 В, силові опори, приводи, випробування ізоляції.

Енергодиспетчерські пункти.

Енергодиспетчерські пункти призначені для узгодження робіт.

У ньому є наступний штат:

старший енергодиспетчер — 1 чол.

енергодиспетчер ¾ 8 чол.

Енергодиспетчерський пункт займається прийомом замовлень, оформленням «вікон» на роботу, погодженням робіт, вивіренням схем живлення контактної мережі та ліній автоблокування.

Основні роботи виконувані старшим енергодиспетчером.

1. Керує роботою чергових диспетчерів.

2. Складає та погоджує графіки виконання робіт на тяговій підстанції та контактній мережі.

3. Погодження з черговим з відділення дороги та поїзним диспетчером плану ремонтних робіт у вікна.

4. Планує правильність дії чергових енергодиспетчерів щодо забезпечення безпеки умов виконання робіт.

5. Вносить зміни до технічних документів.

Завдання енергодиспетчерського пункту.

1. Задоволення потреб у електроенергії.

2. Безперебійність електропостачання споживачів.

3. Надійність роботи пристроїв електропостачання, що забезпечують безперебійний рух електропоїздів.

4. Забезпечення якості електроенергії відповідно до встановлених заходів щодо напруги та частоти.

5. Забезпечення економічної роботи електропристроїв.

6. Організація ліквідацій наслідків аварій.

7. Забезпечення технологічного процесу експлуатаційного утримання та ремонту пристроїв електропостачання.

Структура енергодиспетчерського пункту.

Енергодиспетчерський пункт підпорядковується начальнику дистанції енергопостачання. До групи входять чергові енергодиспетчери по одному на зміну енергодиспетчерського кола. В оперативному управлінні і у віданні знаходиться обладнання, пристрої релейного захисту та автоматики тягової підстанції, ЦРП та ін. пристроїв.

Перелік основних робіт, що виконуються енергодиспетчером.

1. Керує роботою чергових районів контактної мережі та підстанцій.

2. Прийом та здавання зміни.

3. Прийом рапортів від чергового та оперативного персоналу.

4. Рапорт начальнику дистанції про роботу протягом доби.

5. Допуск до роботи у пристроях електропостачання.

6. Повідомлення енергодиспетчерському пункту про стан справ на дистанції.

7. Забезпечення персонального режиму роботи пристроїв електропостачання чи поїздів та інших.

8. Планування робіт на наступну добу.

9. Організація ліквідації ушкоджень.

10. Організація робіт оперативно-ремонтних бригад та схем.

11. Ведення оперативно-технічної документації.

Система оплати:

погодинно-преміальна.

Економія від зниження втрат часу на пошук інформації:

1. Тривалість зміни 12 год.

2. Кількість денних змін на рік 365

3. Кількість енергодиспетчерських кіл по мережі 280 од.

4. Чисельність енергодиспетчерів за зміну на коло 1 чол.

Очікуване зниження втрат часу пошуку інформації рахунок організації інформаційного фонду і поліпшення оперативних зв’язків з оперативним персоналом становитиме 1% робочого дня.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *