Страхування
Тести та шпаргалки

Страхування


Тест

За темою: цикл фундаментальних дисциплін

Вчитель ___________________________________

Євпаторія 1999 рік

1. Франшиза, її види та особливості застосування.

До договору страхування можуть бути введені різні положення та умови, які називаються застереженням (лат. Клаузула- виняток). Одним із таких пунктів є франшиза, яка встановлюється для визначення оптимального розміру страхового зобов’язання, що підлягає виплаті за договорами страхування, укладеними для інших видів страхування, ніж страхування життя.

Франшиза є частиною можливої ​​шкоди, яка може бути завдана майновим інтересам страхувальника і не підлягає відшкодуванню страховиком, її конкретне значення обумовлюється в договорі страхування за згодою сторін.

Франшиза буває двох видів — умовна і безумовна.

Умовна або цілісна (не франшиза) — це умова звільнення страховика від відповідальності за шкоду, що не перевищує встановленого розміру, але повного покриття збитків страховиком, якщо розмір збитку перевищує величину франшизи, встановлену ст. договір страхування.

Умовна франшиза вноситься в договір страхування з використанням запису «без х відсотків від страхової суми (страхова вартість, збиток.

Безумовна, або надлишкова (deductible), франшиза означає, що вона застосовується безумовно. При безумовній франшизі шкода в усіх випадках відшкодовується за вирахуванням встановленого відсотка франшизи.

У договорі страхування оформляється безумовна франшиза із записом: «без перших х відсотків страхової суми (страхової вартості, збитку).

Доступність франшизи визначається наступними факторами:

  • природні властивості об’єкта страхування погіршують його майновий стан (пошкодження, гниття, випаровування тощо);

  • часті та незначні пошкодження об’єкта, вартість яких дорівнює або не перевищує вартість їх експертизи страховиком;

  • прагнення страховика дисциплінувати страхувальника в частині виконання умов договору страхування та запобігання незначним збиткам.

2. Принцип страхового інтересу та його зв’язок з об’єктом страхування.

Відповідно до принципу страхового інтересу, страхувальник повинен мати законний майновий (фінансовий) інтерес щодо конкретного об’єкта, що підлягає страхуванню, на підставі якого він може скористатися у вигляді матеріального захисту від втрати життя, здоров’я. , втрати працездатності, або збереження обсягу його матеріальних засобів, або звільнення його від виниклого боргу чи відповідальності за заподіяння шкоди іншим особам у вигляді наслідків його діяльності (бездіяльності).

Цей принцип свідчить про те, що договір страхування передбачає відшкодування конкретних збитків, які завдані конкретній особі. Якщо виявляється, що страхувальник не мав майнового інтересу – не був власником, орендарем, користувачем втраченого майна – це означає, що він не може зазнати збитків, а отже, не може виступати в якості страхувальника.

3. Ризики підприємницької діяльності. Композиція, зміст.

Господарські ризики – це ризик збитків у процесі фінансово-господарської діяльності. Вони означають невизначеність результатів цієї комерційної операції.

За структурною ознакою ці ризики поділяються на: майнові, виробничі, торговельні, фінансові.

Майнові ризики – це ризики, пов’язані з ймовірністю втрати майна підприємця внаслідок крадіжки, саботажу, недбалості, перенапруги техніко-технологічних систем тощо.

Виробничі ризики — це ризики, пов’язані з втратою від зупинки виробництва через вплив різних факторів і, перш за все, з втратою або пошкодженням основних і оборотних коштів (обладнання, сировини, транспорту тощо), а також ризики, пов’язані з з впровадженням у виробництво нової техніки і технології.

Ризики торгівлі – це ризики, пов’язані із втратою через затримку платежів, відмову в оплаті в період транспортування товару, недоставку товару тощо.

Фінансові ризики пов’язані з можливістю втрати грошей.

Фінансові ризики поділяються на два види: ті, що пов’язані з купівельною спроможністю грошей та капітальними вкладеннями (інвестиційні ризики).

Ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей, включають інфляційний, дефляційний, валютний ризики, а також ризики ліквідності.

Інфляція означає знецінення грошей і, звичайно, зростання цін. Дефляція — протилежний інфляції процес, що виражається у зниженні цін і, відповідно, купівельної спроможності грошей.

Валютні ризики представляють небезпеку валютних втрат, пов’язаних із зміною курсу однієї іноземної валюти до іншої, при здійсненні зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій.

Ризики ліквідності — це ризики, пов’язані з можливістю втрат при продажу цінних паперів чи інших товарів через зміну оцінки їх якості та споживчої вартості.

Інвестиційні ризики включають такі підвиди: упущена вигода, зниження рентабельності, прямі фінансові втрати.

Ризик упущеної вигоди — це ризик непрямої (заставної) фінансової шкоди (упущеної вигоди) в результаті будь-якої не здійсненої діяльності (наприклад, страхування, хеджування, інвестиції тощо).

Ризик зниження прибутковості може виникнути внаслідок зменшення суми відсотків та дивідендів за портфельними інвестиціями, за депозитами та кредитами.

Ризик зниження дохідності включає такі різновиди: ризики процентної ставки та кредитні ризики.

Процентні ризики включають небезпеку збитків комерційними банками в результаті перевищення сплачених ними процентних ставок за залученими коштами над ставками за наданими кредитами.

Кредитний ризик – це ризик того, що позичальник не сплатить основну суму та проценти, належні кредитору. Кредитний ризик також може бути формою прямих фінансових збитків.

Ризики прямих фінансових збитків включають такі різновиди: ризик акцій, вибірковий ризик, ризик банкрутства та кредитний ризик.

Валютні ризики представляють небезпеку втрат від біржових операцій. Це ризик несплати за комерційними операціями, ризик несплати комісійної винагороди брокерської фірми тощо.

Вибіркові ризики – це ризики неправильного вибору капіталовкладень, виду цінних паперів для інвестування.

Ризик банкрутства – це ризик повної втрати власного капіталу підприємця.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *