Страхування банківських вкладів.  Досвід зарубіжних країн.
Тести та шпаргалки

Страхування банківських вкладів. Досвід зарубіжних країн.


Страхування банківських вкладів. Досвід зарубіжних країн.

Як показує досвід багатьох країн, наявність фондів страхування вкладів сприяє стабільності банківської системи та постійному притоку депозитів до банків. При цьому страхові фонди створюються за рахунок внесків самих банків. Ризики можливих затримок повернення вкладів розподілені невеликими частками між усіма комерційними банками.

Як свідчить світовий досвід, формування інститутів гарантування вкладів супроводжується створенням спеціалізованих установ з нагляду, реструктуризації банківської системи, внутрішнього та зовнішнього аудиту. Тільки тісна координація роботи цих установ дає змогу підтримувати стабільність банківської системи, забезпечуючи управління всіма етапами розвитку банку.

Проте однієї лише гарантії вкладів недостатньо для захисту вкладників. Вона має бути доповнена ефективними механізмами нагляду та контролю за банками з боку держави. Гарантування вкладів має гармонійно поєднуватися з формуванням належної інфраструктури фінансового ринку та інших ринкових інститутів та державним регулюванням діяльності банків. Тільки в цьому випадку можна забезпечити соціально та економічно виправдану поведінку банків та інших кредитних організацій та проведення ними розумної та депозитної політики.

У сучасній банківській практиці зарубіжних країн використовуються різні варіанти захисту банківських вкладів. На вибір конкретного варіанту системи гарантування вкладів впливають не тільки особливості історичного розвитку країни, а й специфіка економічних і політичних проблем, які вирішуються в ній на момент створення системи.

У зарубіжних країнах використовуються різні системи страхування, різні ставки внесків до страхових фондів і різні ліміти відшкодування вкладів у разі банкрутства банку. За кордоном існують дві основні моделі страхування вкладів: американська та німецька.

Найстарішою, найрозвиненішою і перевіреною системою захисту депозитів є американська. Провідну роль у цій моделі відіграє держава, а не банки. Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC), орієнтована саме на захист інтересів вкладників комерційних банків, почала діяти в США в 1934 р. Тоді ж була створена подібна структура для страхування вкладів у приватних і кооперативних ощадних установах. Федеральна корпорація страхування депозитів діє під контролем Конгресу та уряду США. Підконтрольні їй банки не беруть безпосередньої участі в управлінні корпорацією. Страховий фонд, яким керує FDIC, формується з банківських внесків. Оскільки страхування вкладів забезпечується «всьою владою американського уряду», якщо в страхових фондах корпорації не вистачає ресурсів, держава надає необхідні кошти — до 3 мільярдів доларів. межі. Причому страхування охоплює як вклади громадян, так і рахунки більшості юридичних осіб.

Системи страхування депозитів банків Канади та Великобританії використовують більшість тих самих принципів, які лежать в основі діяльності FDIC. Американський досвід був затребуваний в Японії та ряді інших країн.

Німецька модель, навпаки, передбачає, що держава практично не бере участі в системі гарантування вкладів. Провідна роль у захисті вкладів відводиться «промисловим» спілкам, які об’єднують відповідно комерційні банки, ощадні установи та кооперативні кредитні установи. Ці спілки управляють страховими фондами, що належать банкам-учасникам системи. Німецька модель менш формалізована, ніж американська. Встановлено гнучкі та досить низькі ставки банківських внесків до страхових фондів. Однак банки зобов’язуються вносити додаткові внески, якщо це необхідно. Державне фінансування не передбачено. Системи захисту депозитів у Франції, Швейцарії, Нідерландах та ряді інших західноєвропейських країн мають багато спільного з цією моделлю.

Практика використання систем комплексного страхування вкладів населення в країнах колишнього соціалістичного табору (Польща, Угорщина, Чехія та ін.) показує, що це призвело до значного збільшення суми вкладів населення в банках та збільшення у періоди їх зберігання.

Незважаючи на всю різноманітність форм і методів захисту банківських вкладів, які використовуються в даний час, можна виділити деякі загальні тенденції, характерні для існуючих систем їх гарантування.

1. Посилюються вимоги щодо обов’язкової участі банків у системі, що пов’язано зі структурною конвергенцією банків та інших фінансових установ та прагненням створити єдині умови для конкуренції для кредитних установ різного типу.

2. Правила функціонування системи гарантування вкладів все більше фіксуються законом.

3. у більшості країн існує верхня межа компенсації, що виплачується вкладнику; таким чином, втрати на великих депозитах покриваються лише частково.

4. Застосовано диференційований підхід до визначення ставок внесків до страхового фонду — учасників системи.

5. підвищується роль державних органів у створенні та функціонування системи гарантування вкладів

6. відбувається поступовий відхід від принципи страхування на користь принципів гарантії.

Найважливішим завданням російської банківської системи в макроекономічному плані є залучення в економічний обіг заощаджень населення, що зберігаються у вигляді валютних резервів, обсяг яких перевищує суму російських рублів в обігу на поточній валюті. ставка.

Заощадження населення в іноземній валюті, не передані комерційним банкам, можуть стати найважливішим банківським ресурсом для інвестицій в оновлення основних фондів як однією з головних умов подолання економічної кризи. «Одним із можливих варіантів залучення в економіку Росії валюти, яку накопичує населення, є відкриття анонімних рахунків. Це означає, що громадянам може бути надано право відкривати такі рахунки у вітчизняних або дочірніх установах іноземних банків.

За прогнозами Мінфіну Росії, яке є ініціатором доцільного використання анонімних рахунків, це дасть змогу залучати до банків іноземну валюту, накопичену населенням, що, за мінімальними оцінками, становить багато десятків мільярдів доларів. Однак потрібен час для тривалого процесу законодавчого та організаційного забезпечення можливості використання анонімних акаунтів.один. Вклади населення в Ощадбанку Росії гарантуються державою, оскільки він по суті є державним банком. Гарантія збереження вкладів в Ощадбанку за відсутності такої гарантії для комерційних банків не сприяє нормальній конкуренції та перешкоджає зростанню ресурсної бази цих банків. Однак у банках, які за класифікацією ЦБ РФ належать до групи високої надійності, за рахунок розширення спектру послуг, що надаються населенню, значна частина активів формується за рахунок депозитів. прийнято від населення.

_______________________________________________________

1. Букато В.І. Банки і банківські операції в Росії, М., «Фінанси і статистика», 2005, с.231.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *