Тести та шпаргалки

Страховий тест 4


Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4Страховий тест 4

Федеральне агентство освіти

Новосибірський державний університет економіки та менеджменту — «НІНХ»

Номер групи _________FKO72________________________________________________

Найменування спеціальності ___Фінанси та кредит ___________________________________

Студентка Воробйова Софія Анатоліївна ________________________________________________________________

(Повне ім’я)

Номер залікової книжки (студентська картка) ___085306_________

Навчальна дисципліна ___Оцінка майна_____________________________________

Відділ _______________________ Банківська справа ___________________________________

Номер варіанту експертизи ______6________________________________

Дата реєстрації інститутом «___» ____________________ 2011__ р.

Дата реєстрації відділом «___» ___ вересень __________________ 2011__ р.

Перевірено _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові вчителя)

2011 рік

Завдання №1

Розрахувати страховий тариф, розрахувати страхову премію та сформувати резерв незаробленої премії за допомогою «профі рата temporis” станом на звітну дату.

Рішення

,

2) Розрахувати чистий страховий тариф

,

3) Валова ставка

,

(руб/100р)

4) Страхова премія за договором

,

5) Розрахувати резерв незаробленої премії

,

,

,

ЧД: з 30.04 по 12.05 => 13 днів

Завдання №2

Визначити платоспроможність страхової компанії та зробити висновок про фінансову стійкість страховика.

Рішення.

1) Фактичний розмір платоспроможності:

2) Нормативний розмір платоспроможності:

3),

,

страховик платоспроможний

4) Щоб зробити висновок про фінансову стійкість страховика, визначаємо достатність власного капіталу:

Висновок: фінансовий стан цієї страхової компанії стабільний.

Тестове завдання №6.

1. Істотною умовою за договором страхування є:

а) страховий внесок

б) розмір страхової суми

в) розмір страхового внеску

2. Страховий внесок, сплачений за договорами страхування, що перевищує страхову вартість:

а) підлягає перерахунку та поверненню страхувальнику

б) не підлягає перерахунку та поверненню страхувальнику

в) збільшує страхове відшкодування в частині перевищення страхової вартості

3. Відшкодування витрат страхувальника при зменшенні збитків від страхового випадку здійснюється:

а) у повному розмірі витрат страхувальника, але не більше суми збитків

б) пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості

в) пропорційно відношенню витрат страхувальника до суми збитків

4. Страховим випадком є:

а) очікувана подія

б) фактична втрата

в) подія

5. Формування страхових резервів страховика здійснюється:

а) резервування страхових сум за договорами страхувальників;

б) розрахунок зобов’язань страховика за страховими виплатами;

в) утримання частини коштів зі страхових платежів.

6. Суброгація страховиком можлива:

а) при особистому та майновому страхуванні;

б) при особистому страхуванні

в) страхування майна.

7. Об’єктом особистого страхування є:

а) життя і здоров’я застрахованого

б) майнові інтереси застрахованої особи

в) втрата доходу від нещасних випадків

8. Галузь страхування – це:

а) страхування життя

б) страхування майна

в) особисте страхування

9. Які ризики не застраховані:

а) землетрус

б) від банкрутства

в) від радіації

10. Претензії за договорами майнового страхування пред’являються:

а) протягом трьох років

б) протягом двох років

в) протягом строку дії договору

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *