Реферати

споживання тканини на одну річ, кількість речей, споживання тканини на всі речі»


Зв’язок між величинами: витрата тканини на одну річ, кількість речей, витрата тканини на всі речі

Завдання: формувати вміння розв’язувати задачі з пропорційними величинами: витрата тканини на один предмет, кількість предметів, витрата тканини на всі предмети; удосконалювати вміння виконувати порядок дій не тільки додавання та віднімання, а й ділення та множення з дужками та без них

Заплановані результати:

Тема: застосовувати правило порядку виконання при оцінці значення виразу; розв’язувати текстові задачі; розвивати обчислювальні навички та вміння

Метасуб’єкт: розуміти навчальне завдання уроку, прагнути його виконувати та оцінювати свої досягнення на уроці; прийняти план дій щодо розв’язання освітніх проблем і дотримуватися його; розуміти і будувати моделі математичних понять і використовувати їх при розв’язуванні текстових задач.

Особисті: розвивати цілісне сприйняття навколишнього світу; демонструвати особистісний зміст навчання, зацікавленість у здобутті та розширенні знань і способів дій; розвивати навички співпраці з дорослими та однолітками.

Під час занять

1. Мотивація пізнавальної діяльності

— Відкрийте підручник на с. 27, визначити завдання уроку, розглянути завдання, визначити готовність до виконання завдань на уроці.

2. Актуалізація необхідних знань

— Складіть завдання за таблицею та розв’яжіть їх.

Звертає увагу на правильність умов виконання завдань

Проводить математичний диктант, організовує самоперевірку:

1. Обчисліть добуток: 4 і 7; 5 і 10; 9 і 2; 2 і 8.

2. Обчисліть частку: 18 і 6; 18 і 3; 20 і 2; 20 і 10.

3. Запишіть розв’язання задачі: 16 зошитів розділені на дві полиці порівну. Скільки зошитів на кожній полиці?

4. На скільки більше 80 від 17? Збільшити 21 на 29.

5. Від якого числа потрібно відняти 32, щоб отримати 17?

Кому потрібно повторити таблицю множення?

— Хто забув, як розв’язуються рівняння?

3. Організація пізнавальної діяльності

Пригадайте алгоритм виконання дій у числових виразах з дужками та без них.

— Виконайте завдання №1 на сторінці 27

Ні.2 с. 27

— Зверніть увагу на необхідність не тільки правильно виконувати процедуру, а й уважно підбирати числа (ділене ділиться на дільник без остачі, зменшення більше або дорівнює відніменому).

Ні. 3, с. 27.

— Хлопці, а костюми мають бути однаковими?

– Костюми мають бути однаковими, інакше проблема не має однозначного вирішення.

Ні. 4, с. 27

— Хлопці, це завдання? Чому?

— Задайте питання

— Про що завдання?

— Скільки пальто ви зшили?

Скільки тканини потрібно на один плащ?

— Чого ми не знаємо?

C:Documents and SettingsAdminMy DocumentsMy Pictures1274.jpg

4. Підведення підсумків уроку

— Оцініть свою роботу на уроці.

— Подивіться, які завдання ви будете виконувати вдома. Ви все розумієте?

— Продовжте речення:

Вмію/не вмію складати та розв’язувати задачі за моделлю

Я можу/не можу намалювати схеми для задачі

Мені потрібна допомога, щоб виконати завдання.

Домашнє завдання

Сторінка 27 — завдання під рядок, с. 31 № 17

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *