Специфіка соціологічного знання - спадкоємність, традиції та новаторство
Химия

Специфіка соціологічного знання — спадкоємність, традиції та новаторство


Специфіка соціологічного знання - спадкоємність, традиції та новаторство

Завантажити реферат: Специфіка соціологічного знання — спадкоємність, традиції та новаторство

Класичний етап.

1) Рання соціологічна класика

Період

Період шкіл «одного фактора»

Роки його протікання

З моменту зародження класичного етапу в середині ХІХ століття і до Другої світової війни

Загальна характеристика періоду

Хар-ється порівняно слабкою диференційованістю предмета та процесами інституалізації в рамках академічних установ.

Відповідальні характеристики періоду

Прагнення визначити ф-р, визначальний соціальні процеси розвитку общ-ва, напрями історичного процесу.

Персональна соціологія цього періоду

Впровадження соціології університетах Зап. Європи, Пн. Америки, Росії, Бразилії та ін. Поява наукових журналів та міжнародних сообщ-в.

1893-заснований Міжнародний інститут Соціології в Парижі

1901-відкриття Російської Вищої школи суспільних наук

1916р. -Створення Російського общ-ва соціологів імені М. М. Ковалевського

Роки їхнього життя

Кінець Х1Х-початок ХХ століття

Школи, концепції, хар-рні для даного періоду

Широко поширені органіцизм, механіцизм, соціогеографія, соціальний дарвінізм, расово-антропологічні теорії, різні психологічні школи. Центральне уявлення: еволюціонізм. Важливі риси: відмова від будь-яких ненаукових пояснень.

2) Пізня соціологічна класика

Період

Період утвердження плюралістичного підходу в соціології

Роки його протікання

Починається з осмислення підсумків 1-ої світової війни та закінчивши. 2-ою світовою війною

Загальна характеристика періоду

Значно просувається вперед соціологіч. методологія. Зрозуміти складну динаміку суспільн. изм-ий можна, вивчивши комплексно всю сукупність ф-рів, що становлять життя общ-ваекономічний, політичний, соціальний, етнічний, демографічний, психологічний та ін.

Відповідальні характеристики періоду

Становлення соціологізму як головного методологічного принципу вивчення соціальних явищ.

Персональна соціологія цього періоду

Бурхливе розв-е кафедр і факультетів у провідних університетах світу, поява самостійно. соціологічних дослідницьких інститутів

Приклад: Франкфуртська школа з центрами Німеччини. Франція, Англія, Швейцарія, США.

1918р. -у Росії створюється ряд соціологічних інститутів

Роки їхнього життя

Початок ХХ століття

Школи, концепції, хар-рні для даного періоду

Школа Дюркгейма, що розуміє соціологія М. Вебера, В. Парето та італійська теорія еліт, марксизм з роз-вім практичних додатків, психоаналіз, відображений у працях Адлера та Юнга.

Сучасний етап

1) Післявоєнна соціологія

Період

Період виникнення та розвитку «Теорії середнього рівня»

Роки його протікання

Період веде свою історію із закінчення 2-ої світової війни

Загальна характеристика періоду

Раніше накопичений досвід вивчення соц. Проблем дозволяє вийти на новий рівень. Цьому сприяють безумовні досягнення соціологів

Відповідальні характеристики періоду

Стрибок до нового кач-ва-творення галузевих соціологій.

Персональна соціологія цього періоду

Значить. Число професіоналів-соціологів стають зайнятими в галузевих дослідницьких центрах. Активно розробляються кадровий менеджер, різні методики соц. прогнозування.

Роки їхнього життя

Початок ХХ століття

Школи, концепції, хар-рні для даного періоду

Америк. Соціолог Р. Мертон стверджує, що важливо враховувати соціологічні, організаційні аспекти у розвитку та управлінні будь-якої галузі людської деят-ти.

2) Нова соціологія

Період

Час методологічного плюралізму

Роки його протікання

Кінець 60-х років.

Загальна характеристика періоду

Увімкнення набряків. вчених та суспільствознавців інших социалистич. країн у світову соціологічну. науку. Вплив масових проявів молодіжного та студентського соц. протесту.

Відповідальні характеристики періоду

Відчуття недоліків об’єктивних і дуже активних процесів інституалізації та спеціалізації, що торкнулися соціології. Усвідомлення те, що неможливо створити єдину універсальну соціологічну теорію.

Персональна соціологія цього періоду

Широко ревив. галузеве соціологічне співробітництво, широко распростр. порівняльні міжнац. дослідні проекти, зростання числа міжнар. соціологіч. видань.

Роки їхнього життя

Середина ХХ ст.

Школи, концепції, хар-рні для даного періоду

Стає контсруктивною прив’язка можливостей існуючих підходів до різноманітних завдань, що стоять перед соціологією.

Сучасні парадигми, їхня сутність, автори.

1) Натуралістична

Суть: соціологія д. суворо дотримуватися методології та методики природничих наук. Сувора опора на об’єктивні факти

Критерій: застосування математичних методів

2) Інтерпретує

Суть: процеси соц. пізнання кач-венно відрізняються від інших пізнавальних процесів. Веде свій початок від «розуміє соціології» М. Вебера.

3) Оцінювальна

Суть: прагнення пов’язати здобуту істину з цілями деят-ти. Завдання цієї деят-ти-на основі знань зробити будь-які сприятливі зм-я.

Авторське резюме:

1) Завдання вчених-зрозуміти те, що відбувається і чітко препарувати концептуальну суть процесів, що протікають в общ-ве, їх суть і динаміку.

2) Ідеї унікальності, а також прагнення вирішити проблеми власними силами – це найбільш непродуктивний та небезпечний спосіб.

3) Важливо у повному обсязі бачити весь вітчизняний та інтелектуальний процес.

4) Завжди слід робити висновки з урахуванням всього комплексу ф-рів, умов і рез-тів.

Список використаних джерел та літератури

1. В. П. Култигін: «Специфіка соціологічного знання: наступність, традиції та новаторство», Журнал «Соціс» № 11, 2000р.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *