Специфічні психологічні стани
Реферати

Специфічні психологічні стани


До конкретних психологічних станів відносять стани сну — неспання, змінені стани свідомості та ін.

Неспання – це стан активної взаємодії людини з навколишнім світом. Існує три рівні неспання: тихе неспання, активне неспання, екстремальний рівень напруженості. Сон — це природний стан повного спокою, коли свідомість людини відрізана від фізичного та соціального середовища, а її реакції на зовнішні подразники зведені до мінімуму.

Сугестивні стани відносяться до змінених станів свідомості. Вони можуть бути як шкідливими, так і корисними для життя та поведінки людини залежно від змісту сугестивного матеріалу. Сугестивні стани поділяються на гетеросугестивні (гіпноз і навіювання) і самонавіювання (самонавіювання).

Гетеросугестия — це навіювання однією людиною (або соціальною спільнотою) певної інформації, станів, моделей поведінки та іншою людиною (спільнотою) в умовах зниженої усвідомленості суб’єкта навіювання. Спрямоване навіювання від однієї людини до іншої виникає під час гіпнозу, коли суб’єкт навіювання занурюється в гіпнотичний сон — особливий, штучно викликаний вид сну, при якому залишається один осередок збудження, реагуючи тільки на голос сугестора.

Самогіпноз може бути довільним і мимовільним. Довільне — свідоме навіювання людиною собі певних установок або станів. На основі самогіпнозу були побудовані методи саморегуляції та управління державою, такі як аутотренінг Г. Шульца, техніка афірмації (в основному пов’язана з ім’ям Луїзи Хей, найвідомішої популяризаторки цієї техніки), оригінальна техніка настроювання, розроблена Г. Н. Ситиним. Мимовільний самогіпноз виникає в результаті фіксації повторюваних реакцій на певний подразник – об’єкт, ситуацію тощо.

Змінені стани свідомості також включають транс і медитацію.

Ейфорія і дисфорія — це два більш специфічні стани. Вони протилежні один одному.

Ейфорія — це стан підвищеної життєрадісності, радості, самовдоволення, безтурботності, не виправданий об’єктивними причинами. Це може бути як результат впливу психотропних або наркотичних речовин, так і природна реакція організму на будь-які внутрішні психічні фактори. Наприклад, тривале перебування в стані надзвичайної напруги може викликати парадоксальну реакцію у вигляді ейфорії. Дисфорія, навпаки, проявляється в невиправдано зниженому настрої з дратівливістю, злістю, похмурістю, підвищеною чутливістю до поведінки оточуючих, зі схильністю до агресії. Дисфорія найбільш характерна для органічних захворювань мозку, епілепсії, деяких форм психопатій.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *