Системи телекомунікацій та інформація
Химия

Системи телекомунікацій та інформація


Системи телекомунікацій та інформація

Завантажити реферат: Системи телекомунікацій та інформація

1991-1993 роки знаменуються народженням інформаційного ринку на Росії. Свідченням цього є: По-перше, кінець монополії державної телефонної мережі, поява низки спільних із західними фірмами-виробниками засобів зв’язку підприємств, які ввели в експлуатацію міжнародні виділені цифрові мережі та стали пропонувати альтернативні Міністерству зв’язку послуги з передачі мовлення, забезпечення факсимільного зв’язку та електронного обміну даними.

Змінився характер діяльності самого міністерства зв’язку. Якщо в доперебудовні часи це була просто велика компанія операторів, керівником якої був член Уряду і яка відповідала на скарги, організовувала черги тощо, то тепер Міністерство залишило за собою лише завдання регулювання розвитку суспільства (ліцензування, сертифікацію), перевівши всі підвідомчі структури на госпрозрахункові відносини. За три останні роки Мінзв’язку видало 353 ліцензії на експлуатацію засобів зв’язку, з них 151 — на кошти електрозв’язку. Середній час від заявки до видачі ліцензії дорівнює приблизно 2 місяцям.

Другим свідченням народження інформаційного ринку є поява множини (більше десятка) мережевих структур, що пропонують своїм користувачам подібний набір послуг. Тим часом інформаційними підприємствами виникла реальна конкуренція.

Розвиток інформаційного ринку на Росії має деякі відмінності від процесу розвитку, який дещо раніше відбувається у країнах. Нині у країнах йде процес комерціалізації систем комп’ютерного зв’язку, раніше використовуваних науковими колами. Це цілком природний процес, оскільки без комерціалізації цих мереж важко уявити, як можна забезпечити користувача мереж доступ до комерційних баз даних. Державні інвестиції надто малі: за вкладенням інвестицій Зв’язок займає 36 місце серед галузей народного господарства, бо як платник податків — 6 місце, тобто розглядається як галузь, яка поповнює бюджет, тоді як у розвинені країни інвестиції у зв’язок становлять істотну частину бюджетних витрат .

Є також світові тенденції розвитку мереж комп’ютерного зв’язку, які відбиваються характері розвитку вітчизняних мережевих структур. Зокрема, у світі важливою умовою конкурентної спроможності підприємства, що надає телекомунікаційні послуги, є уявлення користувачам можливості зв’язку з комп’ютером, що у будь-якій точці планети. Тому є загальна тенденція об’єднання у тій чи іншій формі різних мережевих структур.

Цьому процесу сприяє також розвиток архітектури мереж у напрямку об’єднання більшості мереж у національні та міжнародні асоціації.

Сучасні інформаційні мережі пов’язують електронні машини, виготовлені різними виробниками, що використовують різні операційні системи. Це стало можливим внаслідок того, що в основу моделі та архітектури мереж підкладені міжнародні стандарти, які досягли певного моменту того ступеня повноти, що відкрила можливість їх використання. В результаті велике число виробників у всіх розвинених країнах світу почали випуск різноманітних технічних та програмних засобів територіальних локальних мереж нового виду-відкритих мереж, що задовольняють вимогам міжнародних стандартів.

Цінність будь-якої інформаційної мережі насамперед визначається її інформаційними ресурсами, тобто знаннями, програмами, даними, які мережа надає користувачам. Ці ресурси повинні якнайширше охоплювати ті області, в яких працюють користувачі мережі. Вся сучасна обробка інформації розрахована використання інформаційних банків, тому користувачі повинні мати у інформаційної мережі доступом до них.

Продовження в архіві

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *