Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Сіра і біла речовина головного мозку


Сіра і біла речовина головного мозку

Завантажити реферат: Сіра та біла речовина головного мозку

План реферату

1. Біла речовина півкуль

2. Сіра речовина півкуль

Список літератури

1. Біла речовина півкуль

Весь простір між сірою речовиною мозкової кори та базальними ядрами зайнятий білою речовиною. Біла речовина півкуль утворена нервовими волокнами, що зв’язують кору однієї звивини з корою інших звивин своєї та протилежної півкуль, а також з нижчими утвореннями. Топографічні в білому речовині розрізняють чотири частини, нерізко відмежовані один від одного:

1) біла речовина у звивинах між борознами;

2) область білої речовини у зовнішніх частинах півкулі напівовальний центр (centrum semiovale);

3) променистий вінець (corona radiata), утворений променеподібно розбіжними волокнами, що входять у внутрішню капсулу (capsula interna) і покидають її;

4) центральна речовина мозолистого тіла (corpus callosum), внутрішньої капсули та довгі асоціативні волокна.

Нервові волокна білої речовини поділяють на асоціативні,
комісуральні та проекційні.

Асоціативні волокна пов’язують між собою різні ділянки кори однієї й тієї ж півкулі. Вони поділяються на короткі та довгі. Короткі волокна пов’язують між собою сусідні звивини у формі дугоподібних пучків. Довгі асоціативні волокна з’єднують віддалені друг від друга ділянки кори.

Комісуральні волокна, що входять до складу мозкових комісур, або спайок, з’єднують не лише симетричні точки, а й кору, що належить різним часткам протилежних півкуль.

Більшість комісуральних волокон йде у складі мозолистого тіла, яка пов’язує між собою частини обох півкуль, що відносяться до неенcephalon. Дві мозкові спайки, commissura anterior і commissura fornicis, набагато менше за своїми розмірами відносяться до нюхового мозку rhinencephalon і з’єднують: commissura anterior — нюхові частки та обидві парагіпокампальні звивини, commissura fornicis — гіпокампи.

Проекційні волокна пов’язують кору півкуль великого мозку з нижніми утвореннями, а через них із периферією.

Ці волокна ділять на доцентрові (висхідні, кортико-петальні, аферентні), що проводять збудження у напрямку до кори, і відцентрові (низхідні, кортико-фугальні, еферентні). Проекційні волокна в білій речовині півкулі ближче до кори утворюють променистий вінець, і потім головна частина їх сходить у внутрішню капсулу, яка є шаром білої речовини між чечевицеподібним ядром (nucleus lentiformis) з одного боку, і хвостатим ядром (nucleus cau thalamus) — з іншого. На фронтальному розрізі мозку внутрішня капсула має вигляд косо, що йде білої смуги, що триває в ніжку мозку. У внутрішній капсулі розрізняють передню ніжку (crus anterius), — між хвостатим ядром і передньою половиною внутрішньої поверхні сочевицеподібного ядра, задню ніжку (crus posterius),- між таламусом і задньою половиною сочевицеподібного ядра і коліна (genu), лежачи частинами внутрішньої капсули. Проекційні волокна за їх довжиною можуть бути розділені на три системи, починаючи з найдовших:

1. Tractus corticospinalis (pyramidalis) проводить рухові вольові імпульси до м’язів тулуба та кінцівок.

2. Tractus corticonuclearis – провідні шляхи до рухових ядр черепних нервів. Оскільки всі рухові волокна зібрані на невеликому просторі у внутрішній капсулі (коліно і передні дві третини її задньої ніжки), то при пошкодженні їх тут спостерігається односторонній параліч протилежної сторони тіла.

3. Tractus corticopontini – шляхи від мозкової кори до ядр мосту. За допомогою цих шляхів кора великого мозку надає гальмуючий і регулюючий вплив на діяльність мозочка.

4. Fibrae thalamocorticalis et corticothalamici – волокна від таламуса до кори та назад від кори до таламусу.

2. Сіра речовина півкуль

Поверхня півкулі, плащ (pallium), утворена рівномірним шаром сірої речовини завтовшки 1,3 — 4,5 мм, що містить нервові клітини. Поверхня плаща має дуже складний малюнок, що складається з чергуються між собою в різних напрямках борозен та валиків між ними, званих звивинами, gyri. Величина і форма борозен схильні до значних індивідуальних коливань, внаслідок чого не тільки мозок різних людей, але навіть півкулі однієї і тієї ж особини на малюнку борозен не цілком схожі.

Глибокими постійними борознами користуються для поділу кожної півкулі великі ділянки, звані частками, lobi; останні у свою чергу поділяються на часточки та звивини. Виділяють п’ять часток півкулі: лобова (lobus frontalis), тім’яна (lobus parietalis), скронева (lobus temporalis), потилична (lobus occipitalis) і часточка, прихована на дні латеральної борозни, так званий острівець (insula).

Верхньолатеральна поверхня півкулі розмежована на частки за допомогою трьох борозен: латеральної, центральної та верхнього кінця тім’яно-потиличної борозни. Латеральна борозна (sulcus cerebri lateralis) починається на базальній поверхні півкулі з латеральної ямки і потім переходить на верхньолатеральну поверхню. Центральна борозна (sulcus cenrtalis) починається на верхньому краю півкулі і йде вперед та вниз. Ділянка півкулі, що знаходиться попереду центральної борозни. Належить до лобової частки; частина мозкової поверхні, що лежить позаду центральної борозни, становить тім’яну частку. Задньою межею тім’яної частки служить кінець тім’яно-потиличної борозни (sulcus parietooccipitalis), розташованої на медіальній поверхні півкулі.

Кожна частка складається з низки звивин, які називаються в окремих місцях часточками, які обмежуються борозенами мозкової поверхні.

Лобна частка. У задньому відділі зовнішньої поверхні цієї частки проходить sulcus precentralis майже паралельно напрямку sulcus centralis. Від неї у поздовжньому напрямку проходять дві борозни: sulcus frontalis superior et sulcus frontalis inferior. Завдяки цьому лобова частка поділяється на чотири звивини. Вертикальна звивина, gyrus precentralis, знаходиться між центральною та прецентральною борознами. Горизонтальними звивинами лобової частки є: верхня лобова (gyrus frontalis superior), середня лобова (gyrus frontalis medius) та нижня лобова (gyrus frontalis inferior).

Тіменна частка. На ній приблизно паралельно до центральної борозни розташовується sulcus postcentralis, що зливається зазвичай з sulcus intraparietalis, яка йде в горизонтальному напрямку. Залежно від розташування цих борозен тім’яна частка поділяється на три звивини. Вертикальна звивина, gyrus postcentralis, йде позаду центральної борозни в одному напрямку з прецентральною звивиною. Вище міжтем’яної борозни міститься верхня тім’яна звивина, або часточка (lobulus parietalis superior), нижче — lobulus parietalis inferior.

1Скронева частка. 0 Латеральна поверхня цієї частки має три поздовжні звивини, відмежовані один від одного sulcus temporalis superior та sulcus temporalis inferior. Між верхньою та нижньою скроневими борознами простягається gyrus temporalis medius. Нижче проходить gyrus temporalis inferior.

Потилична частка. Борозни латеральної поверхні цієї частки мінливі та непостійні. З них виділяють поперечну sulcus occipitalis transversus, що іде, що з’єднується зазвичай з кінцем міжтемної борозни.

Острівець. Ця часточка має форму трикутника. Поверхня острівця покрита короткими звивинами.

Нижня поверхня півкулі в тій її частині, яка лежить перед латеральною ямкою, відноситься до лобової долі.

Тут паралельно медіальному краю півкулі проходить sulcus olfactorius. На задній ділянці базальної поверхні півкулі видно дві борозни: sulcus occipitotemporalis, що проходить в напрямку від потиличного полюса до скроневого і обмежує gyrus occipitotemporalis lateralis, і паралельно, що йде їй, sulcus collateralis. Між ними знаходиться gyrus occipitotemporalis medialis. Медіально від колатеральної борозни розташовані дві звивини: між заднім відділом цієї борозни та sulcus calcarinus лежить gyrus lingualis; між переднім відділом цієї борозни та глибоким sulcus hippocampi лежить gyrus parahippocampalis. Це звивина, що примикає до стовбура мозку, вже на медіальній поверхні півкулі.

На медіальній поверхні півкулі знаходиться борозна мозолистого тіла (sulcus corpori callosi), що йде безпосередньо над мозолистим тілом і триває своїм заднім кінцем у глибоку sulcus hippocampi, яка прямує вперед і донизу. Паралельно і вище цієї борозни проходить по медіальній поверхні півкулі sulcus cinguli. Парацентральною часточкою (lobulus paracentralis) називається невелика ділянка над язичковою борозеною. Кзади від парацентральної часточки знаходиться чотирикутна поверхня (так зване передклин, precuneus). Воно належить до тім’яної частки. Позаду проклинання лежить відокремлена ділянка кори, що відноситься до потиличної долі, — клин (cuneus). Між язичковою борозеною і борозеною мозолистого тіла простягається поясна звивина (gyrus cinguli), яка за допомогою перешийка (isthmus) продовжується в парагиппокампальную звивину, що закінчується гачком (uncus). Gyrus cinguli, isthmus і gyrus parahippocampalis утворюють разом склепінну звивину (gyrus fornicatus), яка описує майже повне коло, відкрите тільки знизу та спереду. Склепінна звивина не має відношення до жодної частки плаща. Вона відноситься до лімбічної галузі. Лімбічна область — частина нової кори півкуль великого мозку, що займає поясну та парагіпокампальну звивини; входить до складу лімбічної системи. Розсуваючи край sulcus hippocampi, можна бачити вузьку зазубрену сіру смужку, що є рудиментарною звивиною gyrus dentatus.

ЛІТЕРАТУРА

1. Велика медична енциклопедія. т. 6, М., 1977 р.

2. Велика медична енциклопедія. т. 11, М., 1979

3. М.Г. Приріст, Н.К. Лисенков, В.І. Бушкович. Анатомія людини. М., 1985 р.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *