Сіонізм - скачати безкоштовно
Химия

Сіонізм — скачати безкоштовно


Сіонізм - скачати безкоштовно

Завантажити реферат: Сіонізм

Вступ

Громадські науки сьогодні переживають важкий період перегляду багатьох, які ще недавно здавалися хрестоматійними, безперечними положень, відмови від стереотипів, навіяних догмами та політичною кон’юнктурою.

Незалежність дослідження тим складніше досяжна, що ближче об’єкт вивчення сучасної сфері зіткнення різних інтересів та ідеологічних і політичних сил. Тут більшість дослідників опинялася в полоні традиційних декларативних схем, відступ від яких раніше розглядався як ідеологічна вада, яка прирікала автора на довгу і безнадійну боротьбу за публікацію.

Такі об’єкти дослідження, як Ізраїль та сіонізм і сьогодні викликають найбурхливіші зіткнення між адептами тих чи інших концепцій. Крайня напруженість на Близькому Сході та тривала загостреність ситуації у міжнародних відносинах СРСР та Ізраїлю роблять об’єктивне вивчення пов’язаних з цими об’єктами проблем справою дуже складною.

Ця робота одна із перших праць, у якій зроблена спроба відійти від сверхидеологизированного підходу, властивого робіт минулих років.

Ні ідеологічне неприйняття сіонізму, ні осуд ізраїльського експансіонізму, якими пронизані ці роботи, не спонукають до того, щоб слідом за деякими дослідниками поставити знак рівності між усіма течіями сіонізму і всіма етапами його розвитку або покласти на нього провину за всі біди, що існують у світі. Порівняно недавно ми розповсюдили принцип історизму на таке явище, як імперіалізм; тепер настала черга сіонізму.

Як свідчить сама назва роботи, в ній описуються та аналізуються основні концепції ідеології сіонізму та складна система їх реалізації. Хоча тема ця може бути на перший погляд досить вузькою, насправді ж вона дуже важлива для повного та всебічного вивчення головних явищ і процесів історії єврейського народу та держави Ізраїль.

У цій роботі головним тимчасовим відрізком для вивчення та аналізу ідеології та практики сіоністського руху обрано Х1Х-ХХ століття.

У вітчизняній літературі, науковій та публіцистичній, як аксіома викладалося реакційна, шовіністична сутність ідеології сіонізму.

Найбільш жорстке визначення сіонізму дається радянським енциклопедичним словником: «… Сіонізм – войовничий шовінізм, расизм, антикомунізм, антисовєтизм…»1.

Велика радянська енциклопедія визначає сучасний сіонізм як «націоналістичну ідеологію», «ідеологічна доктрина використовує багато догм іудаїзму», «її основні положення зводяться» до винятковості єврейського народу, «… Ідеологічні концепції та політичні класи сіонізму проводяться в життя широко розгалуженою. системою сіоністських та просіоністських організацій…»2.

«… Оскільки для сіонізму, як і для будь-якого іншого різновиду буржуазної шовіністичної ідеології, у нас немає місця…»3 «перекручена інформація і тенденційне висвітлення фактів, умовчання, напівправда і просто безпардонна брехня-все пускається».4.

Відповідно до наведеної цитати дане формулювання сіонізму в літературі радянського періоду:

«Сіонізм- породження великої єврейської буржуазії»5.

Не буде перебільшенням сказати, що розгалужена по всьому світу і в той же час строго централізована система організацій сіонізму певною мірою є провідником політичних та економічних інтересів великої буржуазії єврейського походження. капіталістичних країн. На сучасному етапі держава Ізраїль, у деяких випадках, постає як знаряддя у конкурентній боротьбі єврейської буржуазії за зміцнення її позицій у світі капіталу, за отримання максимальних прибутків та розширення свого впливу на Близькому Сході та інших країнах «третього світу».

Зі звітної доповіді ЦК ХХV1 з’їзду партії: «КПРС бореться проти таких чужих проявів…, проти будь-яких націоналістичних вивихів, чи то антисемітизм чи сіонізм»6.

Подібна література рекомендувалась для викладачів, науковців, аспірантів.

Практикувався випуск серійних видань, що складають бібліотечку «Проти сіонізму»».

1983 року в Радянському Союзі було створено Антисіоністський комітет радянської громадськості, покликаний «боротися» з будь-якими проявами сіонізму. Його головою був двічі герой Радянського Союзу Драгунський Д.А.

Найбільший інтерес представляє Малий енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона оскільки був складений у перше десятиліття ХХ століття, у цьому визначенні відсутні ідеологічні міркування: «Сіонізм, громадський рух серед євреїв, спрямований до відродження свого національного існування в Палестині»7. Це визначення найточніше виражає сутність ідеології сіонізму.

Сам сіонізм дає визначення самому собі: «Це політична доктрина» з 1896 сіонізм співвідносить себе з політичним рухом, заснованим Теодором Герцлем8 ХІХ століття. Засновник політичного сіонізму Герцль не заявляв про себе як релігійну людину: «Я не слідую релігійним імпульсам»9.

До роботи підключено блок документів – це програми партій, рішення конгресів, резолюції з’їздів, декларації. листування лідерів сіоністського руху, їх промови та виступи.

Одним із найцінніших джерел є спогади Голди Меїр «Моє життя»10,оскільки відбивають історію сіоністського руху.

Для складання більш точної та реалістичної картини з питання, що вивчається в роботі широко використовуються матеріали наукових публіцистичних і періодичних зарубіжних видань.

З літератури, головним чином, залучені роботи єврейських авторів, оскільки у російській історіографії ця тема відбито своєрідно:

-або роботи виконані в тенденційному ключі, що помітно знижує їхню цінність;

-або це перші, нечисленні об’єктивно виконані роботи, тому мало доступні читачеві.

Цінний матеріал представлений у праці французького журналіста Бар-Зохара «Бен-Гуріон»11 написаний на основі документів з особистого архіву Бен-Гуріона.

Сучасні погляди на еволюцію сіонізму і процеси, що передують утворенню держави Ізраїль, включає в себе «Історія єврейського національного руху».12.Багато статистичних даних наведено з цього видання.

Мета роботи- вивчити виникнення сіонізму, еволюцію цієї ідеології та її структуру.

У роботі звертається увага соціально-політичні передумови сприяють оформленню доктрини сіонізму. Велику увагу приділено розгляду різних напрямів у сіонізмі їхньої спільної роботи у справі реалізації головної мети: побудови національної єврейської держави на історичній батьківщині в Ереці-Ісраелі.

Мета роботи конкретизується у таких задачах:

-Виявити причини сіонізму;

-проаналізувати ідейні установки та особливості різних напрямків сіонізму;

-Розглянути політику сіонізму в першій половині XX століття;

-з’ясувати місце сіонізму у житті єврейського народу та держави Ізраїль.

У своєму аналізі розглянутих у роботі фактів та явищ автор виходить із переконання в тому, що мають існувати чіткі межі між областю наукових соціальних досліджень та сферами пропаганди, зовнішньополітичної практики. Дві останні у науковому дослідженні не допустимі.

На закінчення слід навести матеріали Конференції ООН у Дурбані, що відбулася у вересні 2001 року.

Генеральний секретар ООН Кофі Аннан підбив неформальний підсумок обговорення питання про прирівнювання сіонізму до расизму, заявивши, що це питання вже не є актуальним. Ще в 1991 ООН опублікувало резолюцію, яка повністю спростовує резолюцію цієї ж міжнародної організації від 1975 року, в якій було проведено подібне зрівняння.13.

Автор висловлює щиру вдячність за подані матеріали Общинному Центру єврейської культури Удмуртії.

1. Витоки доктрини.

2. Еволюція доктрини

3. Ізраїль та діаспора: різні погляди на доктрину сіонізму

Додаток №1.

Додаток №2

Додаток №3

Додаток №4

Додаток №5

Додаток №6

Додаток №7

Додаток №8

Додаток №9

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *