Сесія Генеральної Асамблеї ООН
Химия

Сесія Генеральної Асамблеї ООН


Сесія Генеральної Асамблеї ООН

Завантажити реферат: Сесія Генеральної Асамблеї ООН

ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЧОГО БЛИЗНЕВОСХІДНИМ ВІДДЕЛОМ МЗС СРСР І.В.САМИЛОВСЬКОГО ЗАМІСНИКУ МІНІСТРА ІНОЗЕМНИХ СПРАВ СРСР Я.А.МАЛИКУ

14 березня1947р. Цілком таємно

При цьому подаю довідку з палестинського питання.

У зв’язку зі зверненням Трюгве Лі до Т.Громика щодо думки радянського уряду щодо створення спеціального комітету Організації Об’єднаних Націй для обговорення палестинської проблеми 6 березня ц.р. Т.Громико була надіслана за підписом Т.В.М.Молотова телеграма із зазначенням дати згоду Трюгве Лі на створення згаданого комітету.

Наша позиція з палестинському питанню у доповідній записці з ім’ям т.Вышинского А.Я. була сформульована наступним чином:

1. Британський мандат на Палестину повинен бути скасований, оскільки є перешкодою для вирішення питання про Палестину.

2. Британські війська мають бути виведені з Палестини з метою створення там нормального становища.

3. Організація Об’єднаних Націй має розробити статус єдиної незалежної демократичної Палестини із забезпеченням рівних національних та демократичних прав народам, які її населяють.

І.САМИЛОВСЬКИЙ

АВП РФ, ф.018, оп.9, п.17, буд.77, л.1.

Д І Р Е К Т І В И

ДЕЛЕГАЦІЇ СРСР НА НАДЗВИЧАЙНОЇ СЕСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ З ПИТАННЯ ПРО ПАЛЕСТИНУ

Радянська делегація повинна у своїй роботі на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї керуватися таким:

1. Домагатися обрання до Комітету з перевірки повноважень одного представника від радянських делегацій або від Польщі чи Чехословаччини.

2. Кандидатури на посаду голови Асамблеї не висувати. Питання про підтримку кандидата, що висувається, вирішити делегації на місці в залежності від обстановки.

3. Добиватися обрання до Генерального Комітету, крім СРСР, його двох представників від країн Східної Європи, з них залежно від обстановки: двох віце-голов Асамблеї та одного голови Комітету або двох голів Комітетів та одного віце-голови Асамблеї.

4. Відстоювати резолюцію Генеральної Асамблеї від 29.Х1.1947р. про розділ Палестини, керуючись при цьому директивами, даними радянським делегаціям на Спеціальній та Другій сесіях Генеральної Асамблеї1.

Вказати, що протягом періоду, що пройшов після прийняття зазначеної резолюції, Великобританія всіляко перешкоджала її здійсненню і, зокрема, заперечила приїзд до Палестини Палестинської Комісії, яка внаслідок цього не мала можливості розпочати на місці підготовчу роботу з проведення розділу.

Вказати також, що Рада Безпеки, зі свого боку, не вичерпала наявних у його розпорядженні засобів для проведення цієї резолюції у життя.

5. Розкритикувати американську пропозицію про опіку над Палестиною, зазначивши наступне:

а) Нова пропозиція США щодо Палестини, спрямована на скасування рішення Генеральної Асамблеї, прийнятого більшістю двох третин голосів, не тільки не забезпечує встановлення миру в Палестині, але веде до загострення боротьби між євреями та арабами і водночас створює загрозу миру та посилення занепокоєння. на Близькому Сході. При цьому Генаральна Асамблея, яка прийняла своє рішення за активної участі США після детального обговорення питання про Палестину, ставиться в хибне становище як об’єкт політичних маневрів з боку правлячих кіл США, які намагаються нав’язати Генеральній Асамблеї нове вирішення питання про Палестину, не зважаючи на законні національні інтереси народів. Палестини.

б) Продовження США про встановлення опіки над Палестиною не відповідає нинішньому культурно-політичному рівню розвитку єврейського та арабського населення, внаслідок чого зустрічає негативне ставлення і опір як з боку євреїв, так і арабів. Встановлення опіки над Палестиною не є кроком уперед від мандатної системи до національного самовизначення народів Палестини, а залишає Палестину у положенні півколонії.

в) Що стосується тієї частини американських пропозицій, де йдеться про основи організації влади в Палестині, то вона суперечить принципу самоврядування та пройнята недовірою до спроможності місцевого населення власними силами організувати управління Палестиною на демократичних засадах.

6. Заявити, що з зазначених міркувань радянські делегації голосуватимуть проти американської пропозиції.

7. Наполягати на підтвердженні резолюції 29 листопада та на вжитті членами ООН ефективних заходів щодо її здійснення.

АВП РФ, ф.06, оп.10, п.15, буд.160, л.4-7.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *