Сексуальні меншини та суспільство
Химия

Сексуальні меншини та суспільство


Сексуальні меншини та суспільство

Завантажити реферат: Сексуальні меншини та суспільство

Проблемна ситуація.

У нашій країні, попри всі твердження про відсутність сексуальних меншин, має місце це явище. Кожна людина має власну думку з цього приводу, яка залежить від багатьох факторів. Поширена думка, що люди, як літні, так і молоді, ставляться до представників сексуальних меншин зневажливо.

Найбільші суперечки викликає ставлення молоді до сексуальних меншин, тому що думка людей похилого віку з цього питання не може бути об’єктивною, у зв’язку з тим, що в нашій країні довгий час не приділялося жодної уваги цьому питанню — він не висвітлювався в пресі, на телебаченні, не видавалося книг, присвячених цій проблемі. У зв’язку з цим люди не могли сформувати особисту думку, їм нав’язувалась думка держави, яка взагалі заперечувала факт існування сексуальних меншин на своїй території.

На жаль, ця проблема ускладнена тяжкою економічною ситуацією в країні. Люди не задоволені своїми доходами та часто неадекватно реагують на спроби допомогти їм сформувати думку щодо сексуальних меншин.

Вищезгадані факти потребують ретельного аналізу. Необхідно досліджувати, як молодь ставиться до сексуальних меншин. Необхідно встановити від чого залежить те чи інше ставлення до сексуальних меншин. Цьому ми присвячуємо своє дослідження.

Ціль

Знайти залежність між соціальними факторами та ставленням до сексуальних меншин та визначити групи людей, що належать до сексуальних меншин найбільш доброзичливо чи навпаки, які вважають, що вони сприяють моральному розкладу суспільства.

Об’єкт дослідження

Молоді люди у віці 15 — 22 років.

Предмет дослідження

Ставлення молодих людей до сексуальних меншин та їхніх представників, вплив соціальних факторів на ставлення молоді до сексуальних меншин.

Завдання дослідження

1) Виявлення закономірностей ставлення молоді до людей із нестандартною сексуальною орієнтацією.

2) Виявлення причин позитивного чи негативного ставлення до сексуальних меншин.

3) Фактично обґрунтувати гіпотезу, яка стверджує, що на думку більшості людей певний відсоток людей із нестандартною сексуальною орієнтацією – цілком природне явище.

4) Знайти залежність між соціальним статусом людини та її ставленням до сексуальних меншин.

Гіпотези

1.Ставлення людей до сексуальних меншин безпосередньо залежить від їх соціального статусу.

2.Більшість молодих людей дотримуються думки, що сексуальні меншини цілком можуть існувати, якщо їхні представники не зачіпають людей із нормальною сексуальною орієнтацією.

3.Більшість вважає, що певний відсоток людей з нестандартною сексуальною орієнтацією є цілком природним явищем.

4. Негативне ставлення деяких людей до сексуальних меншин полягає в тому, що за даними статистики основними рознощиками венеричних захворювань є гомосексуалісти.

Методологічна частина

Визначення обстежуваної сукупності.

Проект вибірки.

Опитування всіх людей, що становлять об’єкт дослідження, практично неможливе, оскільки довелося б опитати, тільки в нашому місті, кілька десятків тисяч людей. Це призвело б до великих фінансових витрат, залучення безлічі кореспондентів і спричинило б багато інших проблем, наприклад відмова респондента відповідати на поставлені питання, і тому ми вдаємося до вибіркового обстеження, тобто збору даних шляхом опитування спеціально підібраної групи респондентів.

Вивчення вибіркової системи проведемо анкетуванням.

Звіт

Дослідницькою групою соціально-економічного класу у складі: Андросов Дмитро, Гершензон Руслан, під керівництвом Гармонової А.В. у соціологічній лабораторії коледжу №1 при ВДУ протягом 1996-97 навчального року проведено соціологічне дослідження на тему «Сексуальні меншини та суспільство».

Шляхом анкетування було опитано молодих людей віком від 15 до 22 років. Вибірка охопила 30 осіб, причому опитано однакову кількість юнаків та дівчат.

Групою отримані наступні результати, які представлені у цьому звіті як діаграм.

Зробимо порівняльну характеристику даних окремо:

— для юнаків (учні спецшкіл та загальноосвітніх шкіл)

— для дівчат (учні спецшкіл та загальноосвітніх шкіл)

Зведена анкета для юнаків.

Чи знаєте Ви про існування сексуальних меншин?

а) так

б) ні

Сексуальні меншини та суспільство

Чи знаєте Ви про те, що у вашому місті є люди з нестандартною сексуальною орієнтацією?

а) так

б) ні

Сексуальні меншини та суспільство

Чи є серед Ваших знайомих представники сексуальних меншин?

а) так

б) ні

в) не знаю

Сексуальні меншини та суспільство

На вашу думку:

а) сексуальні меншини завжди були

б) поява сексуальних меншин пов’язана з наявністю літератури та західної відеопродукції, що заповнила наш ринок останніми роками

в) інше

Сексуальні меншини та суспільство

Ви вважаєте, що

а) сексуальні меншини впливають на суспільство вкрай негативно і необхідно боротися з ними всіма можливими способами, включаючи насильницькі

б) сексуальні меншини — цілком природне явище, Ви вільно спілкуєтеся (спілкувалися б) з їхніми представниками

в) нестандартна сексуальна орієнтація – явище протиприродне, але якщо представники сексуальних меншин не зачіпають особисто Вас, Ви не вважаєте за потрібне боротися з ними

г) нічого поганого у нестандартній сексуальній орієнтації немає, але Ви уникаєте спілкування з представниками сексуальних меншин (зокрема з гомосексуалістами), т.к. за даними статистики є основними переносниками венеричних захворювань.

Сексуальні меншини та суспільство

Як ви вважаєте, чи має суспільство морально підтримувати сексуальні меншини?

а) так

б) ні

в) важко відповісти

Сексуальні меншини та суспільство

Чи держава має ізолювати сексуальні меншини (наприклад побудувати місто, в якому проживатимуть лише їхні представники).

а) так

б) ні

в) важко відповісти

Сексуальні меншини та суспільство

Зведена анкета для дівчат.

Чи знаєте Ви про існування сексуальних меншин?

а) так

б) ні

Сексуальні меншини та суспільство

Чи знаєте Ви про те, що у вашому місті є люди з нестандартною сексуальною орієнтацією?

а) так

б) ні

Сексуальні меншини та суспільство

Чи є серед Ваших знайомих представники сексуальних меншин?

а) так

б) ні

в) не знаю

Сексуальні меншини та суспільство

На вашу думку:

а) сексуальні меншини завжди були

б) поява сексуальних меншин пов’язана з наявністю літератури та західної відеопродукції, що заповнила наш ринок останніми роками

в) інше

Сексуальні меншини та суспільство

Ви вважаєте, що

а) сексуальні меншини впливають на суспільство вкрай негативно і необхідно боротися з ними всіма можливими способами, включаючи насильницькі

б) сексуальні меншини — цілком природне явище, Ви вільно спілкуєтеся (спілкувалися б) з їхніми представниками

в) нестандартна сексуальна орієнтація – явище протиприродне, але якщо представники сексуальних меншин не зачіпають особисто Вас, Ви не вважаєте за потрібне боротися з ними

г) нічого поганого у нестандартній сексуальній орієнтації немає, але Ви уникаєте спілкування з представниками сексуальних меншин (зокрема з гомосексуалістами), т.к. за даними статистики є основними переносниками венеричних захворювань.

Сексуальні меншини та суспільство

Як ви вважаєте, чи має суспільство морально підтримувати сексуальні меншини?

а) так

б) ні

в) важко відповісти

Сексуальні меншини та суспільство

Чи держава має ізолювати сексуальні меншини (наприклад побудувати місто, в якому проживатимуть лише їхні представники).

а) так

б) ні

в) важко відповісти

Сексуальні меншини та суспільство

Аналіз даних.

Результати дослідження показують, що ставлення молоді до сексуальних меншин є неоднозначним.

Наше припущення про те, що ставлення респондентів до сексуальних меншин залежить від їх соціального статусу підтвердилося лише частково: серед тих небагатьох, хто переконаний у необхідності боротьби із сексуальними меншинами люди з невисоким рівнем освіти (причому лише індивіди чоловічої статі). А загалом немає істотних відмінностей у відповідях учнів спецшкіл та загальноосвітніх шкіл.

Не знайшла підтвердження гіпотеза про те, що молоді люди уникають спілкування з представниками сексуальних меншин (зокрема з гомосексуалістами) через те, що за даними статистики, вони є основними переносниками венеричних захворювань. Цей факт, на нашу думку, доводить те, що сучасне суспільство гостро потребує інформації щодо цієї проблеми. Зокрема існує необхідність публікації статистичних даних про поширення венеричних захворювань людьми з нестандартною сексуальною орієнтацією, в обговоренні цієї проблеми в школах та інших навчальних закладах. Безумовно, тут потрібно більш серйозне дослідження (т.к. це дослідження нерепрезентативно у зв’язку з малою кількістю опитаних) і ретельніший аналіз даних.

Тішить те, що серед опитаних досить низький відсоток тих, хто пов’язує появу сексуальних меншин з наявністю літератури та західної відеопродукції, що заповнила наш ринок останніми роками.

Найбільш різкі відмінності щодо сексуальних меншин спостерігаються залежно від статі. Переважна більшість дівчат дотримуються думки, що нестандартна сексуальна орієнтація є цілком природним явищем. А юнаки здебільшого вважають нестандартну сексуальну орієнтацію протиприродним явищем, але не вважають за необхідне боротьбу із сексуальними меншинами. Тобто наша гіпотеза №2 знайшла підтвердження лише частково.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *