Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Розробка організації виробництва комплексних лісових підприємств


Розробка організації виробництва комплексних лісових підприємств

Завантажити реферат: Розробка організації виробництва комплексних лісових підприємств

Організація виробництва нерозривно пов’язана із технологією. Технологія встановлює послідовність виконання операцій із перетворення предметів праці на готову продукцію.

Організація, своєю чергою, визначає раціональне поєднання методів і прийомів всіх можливих операцій, зокрема комерційних, збутових тощо.

До лісозаготівельної техніки пред’являються такі вимоги: забезпечення максимального випуску ділової деревини, гарантії безпеки праці, безвідходності технологій, меншої кількості операцій, недопущення забруднення довкілля.

Організація лісосічних робіт полягає у виборі та обґрунтуванні системи машин, форм організації праці, методів технічного обслуговування та організація у часі та просторі.

Основними формами організації є УКБ, МКЛ — малі комплексні бригади та малі ланки.

Організація полягає в обґрунтуванні польоту освоєння лісосік за роками.

Лісосеки необхідно розміщувати компактно, забезпечивши мінімальні перегони в часі та в просторі робітників та техніки.

При обґрунтуванні порядку освоєння лісосік враховуються сезонні особливості заготовок.

Просторова організація полягає у встановленні оптимальної відстані трелювання, територіального забезпечення, обслуговування пересувними ремонтними майстернями та доставки робітників до місця роботи.

При цьому оптимальна відстань встановлюється на підставі розрахунку зворотної залежності: чим більша відстань трелювання, тим менше необхідно будувати вусів.

Розрахунок всіх витрат на трелювання та будівництво вусів для низки конкретних варіантів дозволить по мінімуму сумарних витрат визначити оптимальну відстань.

Організація лісосічних робіт

Визначення оптимальної відстані трелювання.

Для розрахунку приймаємо лісосіку у формі квадрата. Розташування волоків паралельне. Лісовантажний пункт збоку.

L_S1пор. тр. _T=(K_S11_T*A+K_S12_T*B)*K_S13_T ; сторона А = В; К_S11_T=К_S12_T=0, 5; К_S13_T=1, 2 (коефіцієнт враховує збільшення відстань трелювання) сторона лісосіки: А=0, 83 L_S1ср. тр. _T L_S1ус_T =А (відстань по усу) Запас лісу в лісосіці дорівнює: q_S1л=_TА_S02_T/10_S04 *_T Q ; де Q — запас на 1 га; Для визначення оптимальної відстані трелювання і відстані між вусами визначимо сумарні витрати на трелювання і будівництво вусів.

L_S1ус_T — . 800000 руб. за 1 км.

Розрахунок потреби в лісосічних машинах

бригадна форма організації праці; УКБ – укріплена комплексна бригада на базі 2-х провідних механізмів.

П_S1см_T – змінна продуктивність на провідний механізм; Визначаємо денне завдання у бригаді: З_S1дп_T=П_S1см_T*n*K_S1см_T n — кількість провідних механізмів (=2); К_S1см_T — коефіцієнт змінності (=1); Провідний механізм – транспортний механізм; Кількість бригад, необхідна для виконання заданого обсягу робіт: Q_S1год_T — річний обсяг робіт N_S1бр_T= ——-З_S1бр_T*265 Кількість інших машин визначаємо за формулою: З_S1бр_T N_S1i_T= ——— ——; П_S1см i_T* К_S1см_T П_S1см i_T — змінна продуктивність даної машини (механізму) К_S1см_T — кількість змін (=1) Облікова кількість машин та механізмів.

Від правильної організації транспорту деревини залежить ритмічність, пропорційність, безперервність, паралельність всього лісозаготівельного процесу.

Організація роботи на вивезенні деревини може бути індивідуальною та бригадною (2 різновиди).

Організація нижньоскладських робіт

Являє собою 3 фазу лісозаготівельного процесу. Нижній склад знаходиться у місцях примикання до основних магістралей, шляхів загального користування.

Включає такі операції: розвантаження, розкряжування, сортування, штабелювання, навантаження.

Провідна операція – розкряжування.

З урахуванням складу насаджень, середнього обсягу хлисту, відсоткового співвідношення ділової та дров’яної деревини, задавшись середньою довгою асортименту, розраховують середню зважену продуктивність розкряжувальної лінії.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *