Тести та шпаргалки

Розрахунок страхового внеску та виплат


Розрахунок страхового внеску та виплатМіністерство освіти і науки Російської Федерації

Державний навчальний заклад вищ

професійна освіта

«Тихоокеанський державний університет»

Кафедра економіки та менеджменту в будівництві

Контрольна робота зі страхування

090440125

Спеціальність EGH

одинВиконано

2Д. В. Черемних

Курс 4

перевірено

Хабаровськ

2010 рік

Варіант 5

Завдання 1

Обчисліть, якою буде одноразова премія, якщо страховик сплачує 1. ВО протягом усього життя в кінці кожного року з дати укладення договору. Вік застрахованої особи 42 роки. Норма прибутку становить 5%.

Рішення: одноразова сума буде

5 а42= Н43/ д42= 150608,86/ 11208,92= 13,44

де д— номер перемикання (з таблиці додатка 1)

Завдання 2

Обчисліть чисту ставку для страховика у віці 42 роки, який уклав 4-річний контракт на виживання. Норма прибутковості 5%

Страхова виплата залежить від того, чи доживає застрахована особа встановленого віку чи ні. Страхова виплата відбудеться лише через кілька років після укладення договору. Формула для розрахунку чистої ставки в цьому випадку виглядає так:

TtHх= DX+t/ DX, де:

TtHx — чистий коефіцієнт виживання до віку X + t у віці X;

DX+t, DX-комутаційні числа.

TtHх=8838,53/11208,92=0,7885

Завдання 3

Визначте розмір єдиного внеску на страхування на випадок смерті, якщо вік 41 рік, страховий стаж 5 років. Норма прибутковості 5%

Завдання 4

Розрахувати розмір річної нетто-премії від 1 ВО страхової суми, якщо річні внески сплачені на початку року, вік страхувальника 42 роки, термін дії договору змішаного страхування 3 роки.

Використовуємо формулу

л.с= дx+п+МxМx+п/ НxНx+п

3 42= д45+М42М45/ Н42Н45= (9391,09 + 3503,03-3197,26) / 31753,27 = 0,3054 за 1 у.о.

Завдання 5

Розрахуйте валову ставку страхування житла. Вихідні дані: ймовірність настання страхового випадку 0,05; середня страхова сума становить 45 000 у.о.; середня сума відшкодування при настанні страхового випадку — 8500 у.о.; кількість договорів — 3000; господарські витрати — 20%; рівень прибутку у складі валової ставки, запланований страховою компанією — 5%; рівень витрат на профілактичні заходи у складі валової ставки — 5%; ймовірність неперевищення можливих відшкодувань над зібраними внесками становить 0,95.

Для розрахунку валової ставки використовується формула розрахунку, яка в загальному вигляді виглядає так:

де

Тб — тарифна ставка брутто,

q — ймовірність настання страхового випадку,

Sв — середня страхова виплата,

S — середня страхова сума.

n — очікувана кількість договорів страхування, які будуть укладені,

a (y) — коефіцієнт, визначений з таблиці нормального розподілу на основі обраної гарантії забезпечення, що дозволяє з певною ймовірністю гарантувати, що страхове відшкодування не перевищить зібраних премій,

f — частка навантаження в валовій нормі згідно із затвердженою нормативною структурою у відсотках, що визначається за формулою:

f= Kvd + Kpm + Kpr-

частка навантаження в структурі валової ставки.

деКвд — нормативна вартість ведення бізнесу;

Кпм — норматив витрат на профілактичні заходи;

CPR є стандартом прибутку.

f= 20+5+5=30, отже отримуємо:

Тб= 100*(8500/45000)*0,05)+1,2(100*(8500/45000)*0,05)*0,95*√(1-0,05)/3000*0,05 * 100= 1,4653

100-30

Завдання 6

Договір страхування кредиту укладено. Сума непогашеної позики склала 244 тис. у.о. Ліміт відповідальності страховика 85% Розрахувати страхове відшкодування.

Варіант страхування = Сума прострочена позика/ 100% * ліміт відповідальності=

244000 *85/100%= 207400 (руб.)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *