Розрахунок продуктивності вентиляторної установки типу VOD
Реферати

Розрахунок продуктивності вентиляторної установки типу VOD


Мета роботи: Дізнайтеся, як розрахувати продуктивність установки вентилятора типу VOD.

Приблизні дані:

Розрахуємо установку вентилятора типу VOD для шахт другої категорії: Q=120 м3/від; Х макс= 240 даПа; N мильп = 100 даПа; Т = двадцять років.

Оплата:

1. Вибір найбільш вигідної установки: на графіку шукаємо прийнятну установку вентилятора:

За аеродинамічною характеристикою ВОД-30 визначаємо: ККД і потужність двигуна.

Щоб встановити VOD — 30:  макс = 0,8;  хв = 0,65; ср = 0,725;
N=24
0 кВт;

2. Визначаємо середню витрату вентиляторної установки ВОД — 30.

ВГ = ((Q(Hmax+N мильn/2))/(1000*ср* d* від* Р))* ч* d = (3.1)

ВГ = ((120(1000+2400/2))/(1000*0,725*0,9*0,95*0,85))*24*365 =
= 3391652 кВт·год.

3. Вартість електронної пошти. en. в середньому за рік:

ВІД ну = ВГ*алена*на; (3.2)

ВІД ну u003d 3391652 * 0,0068 + 352 * 12,8 = 27569 руб.

4. Характеристики фанової мережі:

4.1 Постійна мережа при мінімальному тиску:

Родин = N мильn/Q2; (3.3)

Родин = 1000/1202 = 0,069;

4.2 Постійна мережа при максимальному тиску:

Р2 = Х макс/Q2; (3.4)

Р2 = 2400/1202 = 0,167;

5. Характеристики при мінімальному та максимальному тиску:

В отриманий вираз ми підставляємо значення Q від 0 до 1,25 необхідної продуктивності і отримати відповідні значення:

Режими роботи: через крапку задані режими, проводимо пряму лінію і знаходимо режим «C» (Q від = 120 м3/від; Х від = 150 Па)

6. Будуємо додаткову характеристику мережі через точку «ВІД» і отримуємо:

Рвід = Х від/Qвід2; (3,5)

Рвід = 1550/1202 = 0,108;

7. На першому етапі монтажу лопатей один = 250; це забезпечить режим d: Qd = 129 м3/від; Хd = 1175 Па. При переході режиму в точку «С» відбувається перехід на другий етап регулювання шляхом постановки лопатей під кутом 2 = 300. Початковий режим на цьому етапі (точка «Е»): Qe = 135 м3/від;
Х
e = 2000 Па. Закінченням роботи цього етапу є режим f: Qf = 127 м3/від;
Хf = 2275 Па

7.1 Тривалість роботи вентиляторної установки на першому етапі:

Тодин = T*((Hc Qc)/(Нf – Ха)); (3.6)

Тодин = 20*((1550-1000)/(2275-1000)) = 8,6 років;

7.2 Тривалість роботи вентиляторної установки на другому етапі:

Т2 = T*((Хf Хc)/(Нf – Ха)); (3.7)

Т2 = 20*((2275-1550)/(2275-1000)) = 11,4 року;

8. Резерв продуктивності: визначається K режимами:

Qдо = 193 м3/від; Х до = 2575 Па; і н: Q п = 150 м3/від; Х п = 3200 Па;

8.1 При характеристикі мережі 1.

Qодин%= ((Qдо – Ва)/Qа)*сто%; (3.8)

Qодин% = ((193-120)/120)*100% = 61%

8.2 При характеристикі мережі 2.

Q2%= ((Qп – Ва)/Qа)*сто%; (3.дев’ять)

Q2%= ((150-120)/120)*100% = 25%

8.3 З мережевою характеристикою 3 (середня).

Qср = ((Qодин +Q2)/2)*100%; (3.10)

Qср = ((61+25)/2)*100% = 43%

9. Реверс вентиляторного блоку забезпечується зміною напрямку обертання ротора з одночасним обертанням лопатей проміжної, напрямної та випрямляючої лопатки.

10. Знайдіть потужність двигуна:

Нмильn = (Qвідвід)/(100*від); (3.11)

10.1 Нмильn = (120 * 1550) / (1000 * 0,75) = 248 кВт. — СДН-16-41-16; Н=315 кВт.

10,2 Нмакс=(150*320)/(1000*0,765)=627,5 кВт. -СНД-16-41-16; Н=300 кВт.

11. Визначте коефіцієнт потужності:

одинадцять.1 ДОd = N/Nмильп; ДОd = N/Nmax; (3.12)

ДОd.хв = 315/248 = 1,27;

ДОd.макс = 800/627,5 = 1,27;

12. Середньорічне споживання енергії.

12.1 На першому етапі:

Qпор.1 = (129+120)/2 = 124,5 м3/від; (3.13)

пор.1 = (0,675 + 0,75) / 2 = 0,713; (3.14)

Х пор.1 = (1175 + 1550) / 2 = 1365 Па. (3,15)

Вг 1= (124,5*1362,5*24*365)/(1000*0,713*0,9*0,95*0,85) =
= 2867711 кВт·год (3,16)

12.2 На другому етапі:

Qпор.2 = (135+127)/2 = 131 м3/від; (3.13)

пор.2 u003d (0,765 + 0,79) / 2 = 0,778; (3.14)

Х пор.2 = (2275 + 2000) / 2 = 2137,5 Па. (3,15)

Вг 2= (131*2137*24*365)/(1000*0,778*0,9*0,95*0,85) =
= 4338273 кВт·год (3,16)

13. дистанційне керування та моніторинг здійснюється за допомогою обладнання БПЛА.

14. Теплотворна одиниця:

мп = Q*q; (3.17)

мп u003d 1,29 * 120 = 154,8 кг / с;

м = (мп*(тпп))/(твід+tп); (3.18)

m = (154,8(70+25))/(2+25) = 544,7 кг/с;

Qкт = 3600*мсрвул+tп); (3.19)

Qкт = 3600*1,012*27*544,7 = 53580178,1

д до = (1,1*Qкт)/(sv*(tпара+tср)); (3.20)

д до u003d (1,1 * 53580178,1) / (4,19 * (147,9-11,5)) = 103125 кг / с;

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *