Реферати

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою


Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Московський авіаційний інститут вітає вас!

Пробиті дірки!

я Вибір робочої точки транзистора та розрахунок елементів, що забезпечують температурну нестабільність колекторного струму. RC- фільтр в блоці живлення.

Розрахуємо малосигнальний аперіодичний підсилювач с RC- фільтр в блоці живлення. (Рис.1)

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Рис 1.

В якості активного пристрою встановлюється кремнієвий транзистор КТ316 в неупакованому виконанні.

З довідника знаходимо параметри транзистора:

Зворотний струм колектора при Уkb=10 В яko = 0,5 мкА

коеф. посилення базового струму в ланцюзі з ОЕ: Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Постійна часу схеми ОС: Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Діапазон робочих температур: Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Біполярні транзистори Тип 6 …Псевдонім КТ316

Допуск значення (%)

0: Уперед бета 45 10

1: Зворотна бета-версія 1 двадцять

2: Температурний коефіцієнт BETAF(PPM) 2500 двадцять

3: струм насичення 3,632513E-16 60

4: Енергетичний розрив (.6 ДО 1.3) 1.11 60

5:CJC0 3.916969E-12 60

6:CJE0 3.642178E-11 60

9: Початкова напруга 250 30

10:TAU вперед 1.591549E-10 40

11: TAU реверс 1.827498E-08 п’ятдесят

12: MJC .33 40

13: VJC .7499999 тридцять

14: MJE .33 30

15:VJE .7499999 30

16: CSUB 2E-12 10

17: Мінімальний опір переходу .01 0

Виберемо робочу точку транзистора.

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Встановимо:

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Перевіримо, чи потужність розсіюється на колекторі транзистора:

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

не перевищувала допустиму Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою:

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Давайте порахуємо деякі Y-параметри транзистора

Диференціальний опір емітерного переходу:

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Постійна часу схеми OC

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

де Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою — об’ємний розподілений базовий опір.

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

де Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою коефіцієнт процесу (для даного транзистора = 4)

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Низькочастотна пряма провідність передачі

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

де Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристроюВхідна провідність НЧ транзистора

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Тепер розрахуємо елементи схеми. RC- фільтр в ланцюзі живлення дозволить здійснити низькочастотну корекцію. Ефективність низькочастотної корекції тим вище, чим більше опір Рf. Воно повинно бути в кілька разів більше ніж Рj. Зазвичай збільшуються Рf обмежена допустимим падінням постійної напруги на ньому, яке, в свою чергу, залежить від Ek. Прийняти Рf=1,5Рk=705 Ом

Потім

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Зі стандартної серії опорів виберіть Рe=0,3 кОм

Основний роздільник:

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Таким чином, для розрахунку необхідно знати струм дільника

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

де Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристроюхарактеризує таку причину температурної нестабільності каскаду, як тепловий зсув вхідної характеристики

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Значення Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристроюхарактеризує поточну нестабільність Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою, що також є температурною нестабільністю каскаду

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Тоді отримуємо:

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Зі стандартної серії опорів виберіть

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

  1. Розрахунок елементів, що забезпечують задане значення нижньої граничної частоти Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою каскад

Обчисліть ємність в колі ОС

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Припустимо, що частка частотних спотворень, внесених на частоті fn конденсатора Cp K = в 30 разів менше конденсатора Se. Потім згідно з графіком на рисунку 3.14 з посібника [2] визначити значення коефіцієнтів спотворення частоти Мnr і Мne

Mnr=0,99

Mne=0,7125

Приблизна нижня частота зрізу каскаду Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристроюде Фn — задана нижня частота зрізу всього підсилювача, п — кількість розділових конденсаторів. Потім:

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

В результаті отримуємо:

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Зі стандартної серії опорів виберіть

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Обчисліть ємність розділювального конденсатора

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Використання корекції дозволяє скорегувати ізолюючий конденсатор з меншою ємністю, ніж Cp

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Зі стандартної серії опорів виберіть

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Ємність фільтра

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Зі стандартної серії опорів виберіть

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

  1. Моделювання каскаду на комп’ютері.

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Параметри схеми

ні. Номер параметра мітки. Параметр мітки

1 RI 200 21 C1 0,22E-9

2 R1 6.9K 22CF 0.15E-9

3 R2 1,8K 23 C4 1E-6

4 R4 470 24 CN 1.5E-12

5 РН 510

6 6300 р

7RB50

8 РФ 700

Параметри джерела GEN

Програмовані форми сигналу Тип 0 …Псевдонім GEN

значення

0: Напруга нульового рівня 0

1: Напруга одного рівня 0

2: Час затримки до переднього краю .000001

3: Час затримки до одного рівня .000001

4: Час затримки до спадного фронту .000005

5: Час затримки до нульового рівня .000005

6: Період форми сигналу (1/F) .001

Графіки АЧХ, фазової характеристики та групової затримки GEN

Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *