«Робота з обдарованими дітьми на уроках техніки та в позакласній роботі»
Реферати

«Робота з обдарованими дітьми на уроках техніки та в позакласній роботі»


Муніципальний навчальний заклад

«Усть-Салдинська ЗОШ»

«Робота з обдарованими дітьми»

на уроках техніки та в позакласній роботі.

Вчитель технології Павлєнова Олеся Володимирівна

2014 рік

В даний час спостерігається підвищений інтерес до проблеми обдарованості, до проблем виявлення, виховання та розвитку обдарованих дітей.

Життя вимагає від школи підготовки випускника, здатного пристосовуватися до мінливих умов, комунікабельного та конкурентоспроможного. Саме це мав на увазі психолог і письменник Г. Томпсон, коли сказав: «Здібності — це пояснення вашого успіху»

Зараз обдарованість визначається як здатність бути видатним у будь-якій соціально значущій сфері людської діяльності. Обдарованість слід розглядати як досягнення і як можливість для досягнення. Необхідно враховувати як ті здібності, які вже проявилися, так і ті, які можуть проявитися. Тому обдарованою дитиною можна вважати дитину, яка виділяється яскравими, очевидними, часом видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) у тому чи іншому виді діяльності.

Обдарованість – це комплексна проблема, в якій перетинаються інтереси різних наукових дисциплін.

Сьогодні більшість психологів визнають, що рівень, якісна своєрідність і характер розвитку обдарованості завжди є результатом складної взаємодії спадковості (природних задатків) і соціального середовища, опосередкованої діяльністю дитини (гра, навчання, робота). При цьому не можна обійти увагою і роль психологічних механізмів саморозвитку особистості, що лежать в основі формування та реалізації індивідуального таланту.

Проблема роботи з обдарованими учнями надзвичайно актуальна для сучасного російського суспільства, адже одна стародавня мудрість говорить: «Які діти сьогодні, завтра будуть міністри і президенти». Тому сьогодні постає питання розробки системи роботи з такими дітьми, яка б включала різні рівні, наприклад:

 • Виявлення обдарованих дітей;

 • Розвиток творчих здібностей на уроці;

 • Розвиток здібностей у позакласній роботі (олімпіади, конкурси, дослідницька, проектна робота);

 • Створення умов для успіху в роботі з обдарованими дітьми.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Виявлення обдарованих дітей — тривалий процес, пов’язаний з аналізом розвитку конкретної дитини. Ефективне виявлення обдарованості шляхом одноразової процедури тестування неможливо. Замість одноразового відбору обдарованих дітей необхідно спрямовувати зусилля на поступовий, поетапний пошук обдарованих дітей у процесі їх навчання.

У своїй роботі я використовую різні методи, які дозволяють виявити обдарованих дітей. Найпростішим з них є звичайне спостереження за дітьми під час уроків. Це дозволяє визначити перші ознаки обдарованості серед учнів 5 класу, які щойно перейшли в середню ланку. Вони мають ряд особливостей: вони допитливі, наполегливі у пошуку відповідей, часто задають глибокі запитання, схильні до роздумів, мають хорошу пам’ять.

Для діагностики обдарованості серед учнів інших паралелей використовую методику шкільного психолога СТУР (шкільний тест психічного розвитку). Це дозволяє кількісно оцінити як загальний рівень інтелекту, так і ступінь засвоєння студентами трьох навчальних циклів:

 • Соціально-гуманітарний

 • Природничі науки

 • фізики та математики

Всього 114 запитань за 44 хвилини. Результат у відсотках.

Потім отримана інформація порівнюється, аналізується та узагальнюється.

Проблема виявлення обдарованих дітей є складною, і слід мати на увазі, що критерії обдарованості неможливо встановити раз і назавжди.

Діагностика обдарованості має служити не селекційною метою, а засобом для найбільш ефективного навчання та розвитку обдарованої дитини.

 • Я подаю заяву методи стимулювати навчання: створення ситуації успіху, ділові та пізнавальні ігри, введення життєвих ситуацій, стимулювання розважальним змістом, змагання.

 • Методика організації навчально-пізнавальної діяльності: творче завдання, метод проектів, створення проблемної ситуації, вправи, розв’язування технологічних завдань, самостійна практична робота, що надає можливість розвивати іншу, цікавішу, творчу діяльність на основі безпосередньої навчальної діяльності.

 • Методи контролю: тестування, диференційоване опитування, самоконтроль, взаємоконтроль. У позакласній роботі використовую різноманітні форми роботи, спрямовані на розвиток творчості учнів: конкурси, олімпіади, вікторини.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ

Основною формою організації навчально-виховного процесу в школі є урок. Форми і прийоми в межах окремого уроку повинні відрізнятися значною різноманітністю та орієнтацією на диференціацію та індивідуалізацію роботи.

Слід зазначити, що якщо діяльність знаходиться в зоні оптимальної складності, тобто на межі можливостей дитини, то вона веде розвиток її здібностей, усвідомлюючи те, що Л. С. Вигодський називав «зоною потенціального розвитку».

Тому тут широко використовуються групові форми роботи, різного роду творчі завдання, різноманітні форми залучення учнів до самостійної пізнавальної діяльності, дискусій, діалогів.

Виходячи з цього, можу сформулювати головну мету розвитку творчих здібностей учнів.

 • Залучати учнів до творчості

 • Виховувати інтерес до творчості, пошуку

 • Розвивати навички творення, самореалізації.

(Наприклад, Інтегровані уроки: з фізики «Подорож у світ волокон», з біології «Кімнатні рослини в інтер’єрі», з інформатики та біології: «Раціональне харчування – основа здоров’я та краси», з образотворчим мистецтвом» У світі моди» тощо0

Я набув досвіду використання методу проектів у навчанні учнів 5-10 класів. Теми виконаних учнями проектів відображають не лише зміст програмного матеріалу, який вони вивчають, а й індивідуальні інтереси та здібності учнів. Наші студенти виконали багато цікавих проектів. Вони носять дослідницький, пізнавальний, навчальний характер. Будь-який з них є конкурентоспроможним і заслуговує на увагу. Кожен знайде собі гідне місце і буде затребуваним. Дуже цікаві колективні проекти для позакласної роботи на святах. Наприклад: на святкування «Новорічної ялинки» потрібні розумні та веселі ідеї-натхненники, серйозні та бізнес-розробники, скрупульозно і чітко виконавці. Не менш цікавим етапом є захист проектів, адже для нього учні використовують і складають вірші, пісні, сценки, використовують комп’ютерні презентації. Презентація проектів – це захід, відкритий для всієї школи, куди кожен може зайти, послухати дівчат, дізнатися, поставити запитання.

РОЗВИТОК ЗМІНЬ В ПОЗАКУРСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Серед форм і методів позакласної роботи широкі можливості для виявлення та розвитку обдарованих учнів мають додаткові заняття та гуртки, а також залучення школярів до участі в олімпіадах та конкурсах різного рівня і, звісно, ​​система позакласної проектно-дослідницької діяльності. студентів, що має елементи творчості, новизни, формування банку ідей, набуття творчого досвіду.

Отже, можна сказати, що позакласна робота є одним із найважливіших етапів у розвитку здібностей обдарованих дітей, оскільки дозволяє індивідуально працювати з кожною дитиною. Крім того, такі заняття відвідують діти, які виявляють підвищений інтерес до предмета. Саме вони згодом стають основними учасниками творчих конкурсів, олімпіад та науково-практичних конференцій різного рівня.

У школі в початкових класах працює гурток «Умілі руки», організовую індивідуальну роботу з обдарованими дітьми.

Повне уявлення про результати учнів дає система портфоліо.

Результати творчого зростання Ф.І

Навчальний рік

Учнівські досягнення

Тема середня

олімпіади

Конференції, конкурси

Інший

У школі та місті проводиться багато різноманітних конкурсів та виставок, де учні можуть проявити свої творчі здібності. Так, наприклад, мої учні 5-11 класів із задоволенням беруть участь у різноманітних виставках, конкурсах проектів, комп’ютерних презентаціях.

УМОВИ УСПІХУ У РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Для досягнення високих показників у роботі з обдарованими дітьми необхідно не тільки грамотно побудувати методичну роботу, а й створити достатні умови.

Орієнтація на саморозвиток учня вимагає від викладача володіння інформаційно-технологічною підготовкою. Це означає значне розширення спектру можливостей, що пропонуються для реалізації широких запитів дитиною. Розвиваюче освітнє середовище – це інформаційне освітнє середовище, яке може забезпечити систему можливостей ефективного розвитку особистості. Час диктує вимоги до підготовки вчителя – вільно володіти сучасними освітніми та інформаційними технологіями, усвідомлювати можливості інформаційного освітнього середовища, що розширюються.

Вибір моєї самоосвітньої теми «Розвиток пізнавальних інтересів на уроках техніки та економіки з використанням ІКТ» не випадковий.

З іншого боку, необхідна відповідна сучасна матеріальна база школи, використання інформаційного середовища навчального закладу. У нашому розпорядженні є комп’ютерний клас, необхідне програмне забезпечення, доступ до Інтернету.

Крім того, самі учні, які досягли певних результатів у своїй діяльності, вже вміють створювати невеликі комп’ютерні програми, презентації. Моїми учнями створено низку комп’ютерних презентацій для проведення уроків, таких як «Проектний метод», «Машинні шви», «Конструювання одягу», «Вишивка», «Розрахунок калорійності продуктів» тощо), які, тим не менш, , значно розширити можливості нашої матеріальної бази.

ВИСНОВОК

Розвиток творчої активності необхідний будь-якій людині.

Необхідно займатися розвитком інтелектуальних і творчих здібностей. І, перш за все, тому, що повне розкриття здібностей учня важливо не лише для нього самого, а й для суспільства в цілому. Стрімкий розвиток нових технологій призвів до різкого зростання потреби суспільства в людях, які мають нестандартне мислення, які вносять новий зміст у виробниче та суспільне життя, здатні ставити та вирішувати нові проблеми. Творчі та інтелектуальні здібності є запорукою прогресу в будь-якій сфері людського життя.

Дітей-інвалідів немає. Важливо лише навчити їх розкривати свої здібності, вірити в себе. Це завдання кожного вчителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *