РОБОЧА ПРОГРАМА позакласної роботи «Театр, в якому грають діти» 5 клас
Реферати

РОБОЧА ПРОГРАМА позакласної роботи «Театр, в якому грають діти» 5 клас


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАКЛАД

СЕРЕДНЯ НАВЧАЛЬНА ШКОЛА № 4, ЗЕЯ

РОЗГЛЯДУЄТЬСЯ: ДОГОВОРЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Міноборони Заступник директора ДВС Директор МОБУ ЗОШ №4

В.Д.Богатирьов_____ Н.В.Кузнєцова_____ Є.А.Драгіна ______________

протокол від «_» ____ 2013 р. «___» _______ 2013 р. наказ

Ні.______ від «___» ______ 2013 р. №_____

mp

РОБОЧА ПРОГРАМА

позапланові заходи

«Театр для дітей»

5 клас

Викладач: Кутергіна Є.С

Зея

1. Введення

Велику, незрівнянну радість дарує дітям театр, його таємнича, чудо-обіцяюча атмосфера, святковий і радісний настрій. Діти дуже вразливі і тому легко піддаються емоційному впливу — симпатії до добрих героїв, почуттям до перемоги добра над злом. Адже завдяки розвиненому у дітей образно-конкретному мисленню вистава за улюбленою казкою допоможе їм чіткіше й правильніше сприйняти її головну думку та настрій.

Навіть художнє слово, казка, прочитана за ролями, простий театр іграшок впливає на юного глядача цілим набором засобів: це і художні образи, і яскраве оформлення, і точне слово, і музика. Побачене і почуте, а також виконане самими дітьми розширює їх кругозір, створює доброзичливу атмосферу, сприятливу для розвитку мовлення, вміння вести діалог і передавати свої враження, що особливо необхідно сьогодні, коли мова наших дітей мізерна і невиразна.

Крім естетичного виховання, театр несе в собі можливість педагогічної освіти. Дитина стає не лише глядачем, а й творцем, бере активну участь у створенні вистави: грає роль, виготовляє декорації та ляльок. Виступаючи в ролі персонажа, наділеного певними негативними рисами, дитина може помітити їх у собі і вчиться долати їх або, навпаки, виховувати в собі позитивні риси. Тому підбираються п’єси та казки, де можна разом посміятися та подолати лінь, страхи, хворобливу сором’язливість дитини та невпевненість у собі.

2. Пояснювальна записка

Програма орієнтована на всебічний розвиток особистості дитини, її неповторної індивідуальності, спрямована на гуманізацію та деідеологізацію виховної роботи з дітьми, виходячи з психологічних особливостей розвитку молодших школярів. У програмі систематизовано засоби та методи театрально-ігрової діяльності, обґрунтовано використання різних видів творчої діяльності дітей у процесі театралізованої діяльності.

Програма базується на наступному науковому припущенні: театральна діяльність як процес розвитку творчих здібностей дитини є процедурною. Найважливішим у дитячому творчому театрі є процес репетицій, процес творчого переживання та втілення. Оскільки саме в процесі роботи над образом відбувається розвиток особистості дитини, розвивається символічне мислення, руховий емоційний контроль. Відбувається засвоєння соціальних норм поведінки, формуються вищі довільні психічні функції. Таким чином, робота над ескізами не менш важлива за сам виступ.

Гурток розрахований на учнів 5 класів. Програма розрахована на 68 годин на рік. В результаті занять в гуртку дитина повинна навчитися працювати в команді, творчо самореалізуватися, розкритися і проявити свої найкращі якості.

3. Мета і завдання

Мета: навчити кожну дитину змістовного інтонаційного виразного мовлення та читання та перетворити ці навички в норму спілкування; розвивати пізнавальні та творчі здібності учнів через мистецтво художнього слова, театралізацію, практичні заняття зі сценічного мистецтва.

Основні завдання:

1. Ознайомлення дітей з різними видами театру.

2. Поступове оволодіння дітьми різними видами творчості.

3. Удосконалення художньої майстерності дітей щодо переживання та втілення образу, моделювання навичок соціальної поведінки в заданих умовах.

Програмні завдання:

 1. Прищеплювати любов до сценічного мистецтва.

 2. Розвивати та вдосконалювати творчі здібності дітей засобами театрального мистецтва.

 3. Розвивати творчу самостійність у створенні художнього образу, використовуючи ігрові, пісенні, танцювальні імпровізації.

 4. Удосконалювати пам’ять, увагу, спостережливість, мислення, уяву, швидкість реакції, ініціативу та витримку, сприйняття дітей, вміння координувати свої дії з партнерами. Виховувати доброзичливість, контакт у стосунках з однолітками. Вчити оцінювати вчинки інших дітей і порівнювати зі своїми вчинками.

5. Навчіться діяти природно на сцені.

6. Закріпити правильну вимову звуків, відпрацювати дикцію, попрацювати з інтонаційною виразністю мовлення.

4. Методологічні принципи

В основу програми гуртка «Театр, в якому грають діти» закладено наступні принципи:

4.1. Принцип розвитку індивідуальності кожного учня.

Заняття в гуртку мають активізувати творчі здібності, якими володіє кожна дитина, її життєві знання, мовленнєвий досвід, її емоції та настрій та розвивати ці особистісні параметри. Тому під час занять у гуртку дитина матиме можливість реалізувати власні наміри, т.е. діяти від свого імені.

4.2. Принцип особистісно-орієнтованої спрямованості на розвиток дитини як творчої особистості. Це означає сприяти засвоєнню учнями соціального досвіду, тобто знань, умінь і навичок, які необхідні для життя в конкретному суспільстві, а також розвивати вміння самостійно вчитися, крім перерахованого, цей принцип дозволяє дитині розвивати систему особистісних властивостей і якостей, що сприяють його саморозвитку.

4.3. Принцип діяльнісної основи занять в гуртку. Цей принцип виражається у зовнішній і внутрішній (розумовій) діяльності дітей. У роботі з дітьми акцент робиться на самостійні та групові форми роботи. Дитина потрапляє в ситуацію, коли їй доводиться діяти. Він перевтілюється в людину, яка діє в цих обставинах. В даному випадку мова йде про прийоми, які «стимулюють» ситуації реального спілкування.

4. 4. Принцип реальності та практичного застосування.

Усі набуті знання, вміння та навички життєво необхідні дитині як у її нинішньому житті, так і для подальшого розвитку. Уміння правильно говорити, рухатися, висловлювати свої почуття та емоції, працювати в команді, виконувати творчі завдання та багато іншого знайде застосування в житті кожної дитини.

5. Тематичне планування

Тематичне планування

Ні.

Теми уроку

Кількість годин

Ознайомлення з особливостями аматорських театральних занять.

2

Навчальні театральні мініатюри. Театральна сценка

10

Ознайомлення з особливостями гри казки. Перегляд професійної вистави Репетиції п’єси-казки.

10

Презентація вистави (Новорічна казка)

6

Народження п’єси. Кінцева мета театрального мистецтва.

2

Читання п’єс та вибір сценічного матеріалу.

4

Перегляд професійного виступу.

2

Репетиція вистави (сучасна драма).

10

Прем’єра вистави.

4

Репетиції до комедійної вистави

10

Прем’єра комедії.

8

Всього

68

6. Зміст діяльності:

 1. Заняття аматорським театром -2 год

Роль театру в культурі, основні віхи розвитку театрального мистецтва. Любительський театр як розігрування ситуацій, в яких перебуває людина.

 1. Театральна мініатюра – 10.

Акторський етюд. Спостереження актора. Акторська та режисерська лабораторія. Навчальні театральні мініатюри. Типи персонажів театральних мініатюр. Проблемні ситуації персонажа та шляхи вирішення. Театральна сценка.

 1. Вистава казка -16.

Перегляд професійного виступу. драматичний намір. Репетиції до вистави-казки. Презентація новорічної казки.

 1. Сучасна драма — 16

Народження п’єси. Кінцева мета театрального мистецтва. Читання п’єс та вибір сценічного матеріалу. Перегляд професійного виступу. Грайте репетицію. Прем’єра вистави.

 1. сучасна комедія — 16

Жанрові особливості комедії. Види комедії. Природа смішна. Прем’єра комедійної вистави.1

7. Календарно-тематичне планування.

Ні.

zan

дата

Кількість

годин

Тема уроку

один

2

Заняття аматорським театром

14.09

2

Роль театру в культурі, основні віхи розвитку театрального мистецтва. Любительський театр як розігрування ситуацій, в яких перебуває людина.

2

10

Театральна мініатюра

21.09

2

Акторський етюд. Спостереження актора. Акторська та режисерська лабораторія.

28.09

2

Навчальні театральні мініатюри.

Казка «Теремок»

05.10.

один

Типи персонажів театральних мініатюр.

05.10

один

Проблемні ситуації персонажа та шляхи вирішення.

12.10

2

Навчальні театральні мініатюри.

19.10

2

Театральна сценка

3

16

Вистава — казка

26.10.

2

Перегляд професійного виступу.

16.11

2

Робота над новорічною виставою.

23.11

2

Робота над новорічною виставою.

30.11

2

Робота над виставою «Теремок».

7.12

2

Робота над виставою «Снігова королева»

14.12

2

Робота над виставою «Снігова королева»

21.12

2

Робота над виставою «Снігова королева»

28.12

2

Прем’єра вистави

6.

16

сучасна драма

28.12

2

Народження п’єси. Кінцева мета театрального мистецтва.

18.01

2

Читання п’єс та вибір сценічного матеріалу.

25.01

2

Перегляд професійного виступу.

01.02

2

Грайте репетицію

08.02

2

Грайте репетицію

15.02

2

Грайте репетицію

01.03

2

Грайте репетицію

15.03

2

Грайте репетицію

7.

16

сучасна комедія

22.03

2

Жанрові особливості комедії. Види комедії.

05.04

2

Репетиція комедійної вистави

12.04

2

Репетиція комедійної вистави

19.04

2

Репетиція комедійної вистави

26.04

2

Репетиція комедійної вистави

10.05

2

Репетиція комедійної вистави

17.05

2

Репетиція комедійної вистави

24 травня

2

Прем’єра комедійної вистави

8. Оцінені вміння та навички дітей

 1. Орієнтована в просторі, рівномірно розміщена на ділянці.

 2. Вони вміють рухатися в заданому ритмі, за сигналом вчителя, з’єднуючись у пари, трійки чи ланцюжки.

 3. Вони вміють створювати пластичні імпровізації під музику іншого характеру.

 4. Вони здатні запам’ятовувати мізансцену, поставлену вчителем.

 5. Вони вільно і природно виконують на сцені прості фізичні дії.

 6. Вони вміють діяти в запропонованих обставинах з імпровізованим текстом на задану тему.

 7. Вони вміють складати індивідуальне або групове дослідження на певну тему.

 8. Вони вміють змінювати висоту і силу звучання голосу за вказівкою вчителя.

 9. Вони вміють вимовляти довгу фразу або чотиривірш на одному диханні.

 10. Вони вміють вимовляти одну і ту ж фразу або скоромовку з різними інтонаціями.

 11. Вони вміють будувати діалог з партнером на задану тему.

 12. Вони вміють складати діалог між казковими героями.

 13. Знати види та особливості театрального мистецтва.

 14. Вони знають театральну термінологію та культуру глядача.

 15. Вони вміють працювати в команді та координувати свої дії з іншими.

дев’ять. Бібліографія

 1. Базанов В. В. Техніка і технологія сцени. Москва, -1976

 2. Берьозкін В. І. Мистецтво перформансу. Москва, -1986

 3. Білєєва Л. В. Російські народні ігри. — М., 1986

 4. Горбачов І. А. Театральні сезони в школі. – М., 2003

 5. Григор’єв Д. В. «Програми позакласної роботи. Москва «Просвіта» 2011.

 6. Калініна Г. В. Хай буде театр. – Москва, 2007

 7. Колчеєв Ю.В. Театралізовані ігри в школі. – Москва, 2000

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *