Робоча програма курсу за вибором «Як бути затребуваним на ринку праці в епоху інформаційних технологій» 10 клас
Реферати

Робоча програма курсу за вибором «Як бути затребуваним на ринку праці в епоху інформаційних технологій» 10 клас


Комунальний бюджетний навчальний заклад-

ЗОШ No10

X. Новосадковський

Мартинівського району Ростовської області

Програма курсу за вибором

«Як бути затребуваним на ринку праці в епоху інформаційних технологій»

(з курсу «Технологія»)

(10 клас)

Уклад.: Гаас Людмила Георгіївна

викладач технології

2013-2014 н.р

Програма курсу за вибором технології для учнів 10 класу

Пояснювальна записка

Програма курсу за вибором «Як бути затребуваним на ринку праці в епоху інформаційних технологій» дозволяє учням оцінити свої потреби та можливості, зробити усвідомлений вибір профілю навчання у старшій школі.

Матеріал курсу за вибором містить нові знання для студентів, які не містяться в базових програмах. Навчає стати конкурентоспроможним, затребуваним на ринку праці, пропонує студентам на практичних заняттях набути навичок роботи в прикладних програмах РС Офіс необхідний для подальшого використання в середній школі та майбутньої професійної діяльності.

Більшість уроків цього курсу мають практичний характер діяльності студентів. Розгортання змісту знань у програмі побудовано таким чином, що вивчення всіх наступних тем забезпечується попередніми, простежуються зв’язки між приватними та загальними знаннями.

На заняттях даного курсу використовуються комбіновані форми роботи, такі як: лекції, міні-лекції з елементами дискусії, з елементами практичної роботи, гурткова робота студентів, практичні роботи, ділові ігри з елементами практичної роботи, самостійні робота, проектна та науково-дослідна діяльність.

Навчальна програма включає вступний контроль (анкета «Як стати конкурентоспроможним на ринку праці»), контрольні уроки після проходження кожного розділу та під час вивчення тем (опитування, самостійна контрольна робота, контрольні завдання на картках, домашні завдання), а також підсумковий контроль після закінчення курсу.

Побудований таким чином контроль знань дає змогу встановити ступінь досягнення проміжних і кінцевих результатів і виявити збій у проходженні програми в будь-який момент навчального процесу.

Час на виконання даного курсу 17 годин.

Цілі та завдання програми

Цілі курсу:

Цілі курсу:

    • Ознайомити учнів з можливостями програм, використання яких може стати в нагоді в майбутньому.

Розкрити поняття конкурентоспроможності людини, її затребуваності на ринку праці в сучасному світі інформаційних технологій.

Навчально-тематичний план

Ні.

pp

Ім’я

розділи

Дата

Назва теми

класи

Кількість годин

План.

Факт.

один

Сучасний ринок праці-3 год

Загальні поняття ринку праці

один

2

«Як стати конкурентоспроможним на ринку праці»

один

3

Роль інформаційних технологій у сучасному світі

один

4

Застосування організаційно-технічних засобів в інформаційних технологіях -1 год

Технічне оснащення автоматизованого робочого місця в сучасному офісі

один

п’ять

Огляд програм Office XP і як з ними працювати — 3 години

Створення ділових текстових документів.

один

6

Створення фірмового бланка з логотипом

один

7

Дизайн інформаційного стенду

один

8

Технологія роботи з числовими даними – 2 год

Використання електронної таблиці в РС Excel як форма звітності

один

дев’ять

Побудова та форматування діаграм у РС Excel.

один

10

Використання

РС Outlookу житті сучасної людини – 3 год

Облік інформації про людей у ​​папці Контакти

один

одинадцять

Планування робочого часу. Облік виконаних робіт.

один

12

Пересилання повідомлень електронною поштою.

один

13

Технологія підготовки презентації – 2 год

Технологія створення репрезентативної презентації в програмі РС потужність точка.

один

чотирнадцять

Створіть презентацію підручника

один

15

Сучасні засоби зв’язку та зв’язку -2 год

Телеграфний, факсимільний, телефонний і радіотелефонний зв’язок.

Модеми, їх види.

Відеоконференція.

один

16

Використання можливостей глобальної інформаційної мережі Internet для пошуку інформації.

один

17

Підсумковий контроль знань – 1 год

«Пошук роботи» — підсумковий контроль знань у формі тестування.

один

Загальна тривалість: 17 годин

Зміст курсу:

Розділ 1. Сучасний ринок праці -3 год.

Тема 1. Загальні поняття ринку праці

Вхідний контроль — Опитування

«Як стати конкурентоспроможним на ринку праці»

Тема 2. Роль інформаційних технологій у сучасному світі

Сфери застосування інформаційних технологій.

Розділ 2 Використання організаційно-технічних засобів в інформаційних технологіях – 1ч.

Тема 3. Технічне оснащення автоматизованого робочого місця в сучасному офісі.

Технічний пристрій персонального комп’ютера. Пристрої введення текстової та графічної інформації. Пристрої виведення текстової та графічної інформації. Мультимедійні засоби.

Проміжний контроль Самостійна робота

Розділ 3Огляд програм Office XP і їх роботи -10 годин

Тема 4. Технологія роботи з текстовими документами.

Практична робота №1Створення ділових текстових документів.

Практична робота №2 Створення фірмового бланка з емблемою.

Практична робота №3 Дизайн інформаційного стенду

Проміжний контроль Самостійна робота

Індивідуальне домашнє завдання

Тема 5. Технологія роботи з числовими даними

Практична робота No4 Використання електронної таблиці в РС Excel як форма звітності.

Практична робота No5 Побудова та форматування діаграм у РС Excel.

Проміжний контроль Самостійна робота

Індивідуальне домашнє завдання

Тема 6. Використання РС Outlookв житті сучасної людини

Практична робота №6 Облік інформації про людей у ​​папці Контакти

Планування робочого часу. Облік виконаних робіт.

Практична робота №7 Пересилання повідомлень електронною поштою.

Групова робота над завданнями Підготовка проекту

Тема 7. Технологія презентації

Практична робота No8 Технологія створення репрезентативної презентації в програмі РС потужність точка.

Практична робота No9 Створіть презентацію підручника

Проміжний контроль Міні-проект захисту

Розділ 4.Сучасні засоби зв’язку та зв’язку — 2год.

Тема 8 Автоматизована передача інформації.

Модеми та їх види. Телефонний і радіотелефонний зв’язок. Телеграфний і факсимільний зв’язок. Відеоконференція.

Практична робота No10 Використання можливостей глобальної інформаційної мережі Internet для пошуку інформації.

Підсумковий контроль знань: 1 год

Календарно-графічний план

Ні.

Назви розділів

Кількість годин

Терміни

один

Сучасний ринок праці

3

2

Застосування організаційно-технічних засобів в інформаційних технологіях

один

3

Огляд програм Office XP та їх роботи

3

4

Технологія роботи з числовими даними

2

п’ять

Використання

РС Outlookв житті сучасної людини

3

6

Технологія презентації

2

4

Сучасні засоби зв’язку та зв’язку

2

п’ять

Підсумковий контроль знань

один

Всього: 17 годин

Бібліографія :

1. Андрєєв О. А. Вчимося бути уважними. Ростов п/п: Фенікс, 2004.

2. Арцішевський А. А. Нудні уроки. Алма-Ата: Жалин, 1980.

3. Бузан Т. Використовуйте максимум свого розуму. Мінськ: ТОВ «Попурі», 2001.

4. Гамезо М.В., Домашенко І.А. Атлас психології. Інформаційно-методичний посібник з курсу «Психологія людини». М .: «Педагогічне товариство Росії», 2001.

5. Жаріков Є.С., Крушельницький Є.Л. Для вас і про вас. М.: Освіта, 1991.

6. Лінксман Р. Як швидко вивчити будь-який предмет. Мінськ: ТОВ «Попурі», 2003.

7. Нікітіна Т. Б. Посібник для самостійного навчання розвитку пам’яті (техніка швидкісного запам’ятовування). М.: Міжнародне агентство AD&T, 2001.

8. Никифоров Ю.Б. «Автотренінг + фізкультура». М .: «Радянський спорт», 1989.

9. Онишина В. В. Психологічна напруга, М.: ІПК і ПРНО МО, 2003.

10. Рохлов В.С. та ін Методика навчальних проектів у природничо-науковій освіті. Інструментарій. М.: МІОО, 2006.

11. Солсо Р. Когнітивна психологія. СПб: ЗАТ Пітер Принт, 2002

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *