Тести та шпаргалки

Рядки динаміки 2


Рядки динаміки

План

 1. Статистичні ряди динаміки та див.

 2. Показники для характеристики ряду динаміки.

 3. Основні принципи аналізу та перетворення рядів динаміки.

1. Стійкі прояви постійно змінюються, розвиваючись у просторі й годинах. З розтягуванням співочої години — місяць за місяцем, ріка за долею — змінюється кількість людей, обсяги відпущеної продукції, структура призупиненого виробництва.

Прогресивним розвитком називають зміну зовнішності в годину динаміка. Вивчення динаміки змін стійких та економічних явищ є одним із найважливіших завдань статистики.

Для наочності систематизуйте дані про розвиток явищ у годину, систематизуйте наочні ряди динаміки.

Серія динаміки — ряд розміщень у хронологічній послідовності статистичних показників.

Серія динаміки складається з двох елементів: ряду статистичних показників; моменти (періоди) години, до яких ци рівні.

Показники завжди записуються щогодини.

Приклад 1. З огляду на показання нових людей у ​​1999р.

I квартал

II квартал

III квартал

IV кв.

990

1001

920

1012

зад 2. Враховуючи профіцит депозитів населення в Ощадбанку в 1998р.

1.01.1998

1.04

1.07

1.10

01.01.1999

400.3

410.1

408,0

412.4

416.2

Існує два типи рядів динаміки: iінтервали — дорівнює рядку для характеристики явища за один проміжок години; момент — показники характеризують появу у співочий момент години.

Стик інтервального ряду — стик 1, моментний ряд — стик 2.

Рівними динамічного ряду можуть бути абсолютні, візуальні та середні значення. В обох прицільних прикладах статистичні показники є абсолютними значеннями. Період години інтервального ряду динаміки може бути збільшений або розбитий на частини, як рівний ряду — абсолютні величини. Так, у прикладі 1 можна змінити кількість місячних і розрахувати кількість новонароджених у I та II півріччі.

Підведення ряду в інтервальний ряд абсолютних значень до важливої ​​степені цього типу рядів динаміки. При цьому сума показань у моментній серії не може бути реальними грошима, осколки потрібно принести на перерахунку.

Неможливо додати парні ряди динаміки візуальних і середніх значень, сморід з подібними значеннями і суму грошей, не вартих економічної вартості.

2. Для ряду динаміки економічних показників характерним є покращення динамізму економіки. Збільшення виробничих ресурсів, підвищення технічного рівня, продуктивності практики, збільшення суспільних розумів виробництва призводять до збільшення виробництва, економічного зростання. У той же час низка інших об’єктивних і суб’єктивних факторів (інфляція, блокування планшетів тощо) падає на вулицю, що призводить до зниження волатильності та економічного спаду.

На основі рівної кількості динаміки розроблена система індикацій, яка дає універсальну характеристику безпосередньо та інтенсивність змін зовнішнього вигляду в годину.

Ця система включає в себе наступні показання:

абсолютне зростання;

темп зростання;

темп зростання;

абсолютне значення збільшення на 1%.

Абсолютне зростання — різниця сходинки і переднього, або основного, рівного ряду. Він показує, на скільки одинокий наступ рівний відзняє від попередні, що прийнятий поєднання (швидкість зміни) за базу.

Абсолютне зростання може бути додатковим (динаміка зростання), уявним (зміни) або нульовим (без змін).

Абсолютний ріст призначається буквою Рядки динаміки 2∆, вимірюється в одиницях виру знаків, які обчислюються за формулами:

Рядки динаміки 2— базовий абсолютний приріст;

Рядки динаміки 2— Абсолютне зростання Ланцюгова.

Базовий і lanzug прирости адитивно показати: сума приростів Ланцуга дорівнює загальному базовому приросту за весь період:

Рядки динаміки 2.

Коефіцієнт зростання — це просування майбутніх показів до попередніх, з якими вони порівнюються. Він збігається з поняттю, вивченим раніше, — значне значення динаміки і показує інтенсивність зміни ряду.

Коефіцієнти зростання позначаються літерою К і зменшуються на коефіцієнти, або на кратні коефіцієнту на 100%.

Який коефіцієнт зростання рівного більший для одиниці (К>1), то слід розповісти про зростання рівних, як К 1 — про скорочення.

Коефіцієнти зростання розраховуються за формулами:

Рядки динаміки 2— основні коефіцієнти зростання,

Рядки динаміки 2— Ланцюгові коефіцієнти зростання.

Між ланцюгом і базовими коефіцієнтами зростання основної мультиплікативної ланки.

Рядки динаміки 2de ДоодинДО2ДО3,…, Доп — коефіцієнти росту лансега.

Отже, базисний коефіцієнт зростання Рядки динаміки 2чи можна порахувати як добуток п коефіцієнти зростання ланцуга.

темп зростання — це відношення до абсолютного приросту до передньої лінії ряду (або базової лінії), різниця в відсотках. Він є вимірником відьої швидкості зростання і показує, на скільках відсотків збільшився (змінився) позник (розширений рівень) півня з передньої чи основної.

На сьогоднішній день слід відзначити темпи зростання про темпи зростання, а мабуть — про зниження (темп зменшення). Його позначають буквою Т (темп).

Відповідно до призначень швидкість зростання розраховується за формулами:

Рядки динаміки 2— базовий темп зростання;

Рядки динаміки 2— Швидкість росту Ленсі.

Елю, на практиці, використовують більш зручну формулу

Рядки динаміки 2.

Також темп зростання визначається як різниця між темпом зростання «мінус» «1», а результат множиться на 100%. А якщо коефіцієнт підвищення нарахувань на сотні доларів, то враховується 100%.

Майте на увазі, що швидкість росту Лансерів можна відняти лише 1 (хі 100%) залежно від темпів зростання Лансерів. Аналогічно визначаємо основну температуру.

Абсолютно значне зростання на 1%. – значення абсолютного приросту за першу годину перед темпом зростання за цей же період. Цей показник показує крива 1% зростання, її вираження в абсолютному значенні. Я покажу вам, що означає рухатися, або знизити вартість співучого суспензорного явища на одну висоту. Абсолютне значення 1% зростання вимірюється рівними одиницями поспіль, вказується |1%| і розраховується за формулою:

Рядки динаміки 2.

Показник абсолютного значення сотої приросту (|1%|) також модно володіти, щоб додати абсолютне значення попереднього періоду до 100:

Рядки динаміки 2.

Розрахувати показники аналізу рядків динаміки вручну подати за таблицею. Це допомагають виявити тенденції в динаміці явища, зрівняти інші ознаки.

З метою уточнення оцінок щільності та інтенсивності росту викору приймаються середні значення показників в аналізі.

Середній абсолютний ріст обчислити за формулою середнього арифметичного простого з приростів lanzug

Рядки динаміки 2,

de п – кількість абсолютних приростів Ланцуга.

Якщо ви бачите базовий приріст, то його легше розрахувати Рядки динаміки 2 за формулою

Рядки динаміки 2.

Середня швидкість росту (Рядки динаміки 2) обчислюється за формулою середнього геометричного:

Рядки динаміки 2,

de ДоодинДО2,…, Доп — зростання темпу ланцюга, п — кількість lanzug temps збільшується.

Середня швидкість росту розрахувати як різницю між середнім темпом зростання (y%) і 100% за формулою

Рядки динаміки 2

Середнє значення збільшення на 1%. розраховується як скорочення середнього абсолютного приросту до середнього темпу зростання

Рядки динаміки 2.

3. З розвитком динаміки соціально-економічного розвитку статистика показує інтенсивність розвитку за додатковими ознаками, як ми розглянули, показуючи тенденції розвитку, оцінюючи структурні збитки, показуючи фактори економічного зростання.

тенденція — новий безпосередній розвиток, тривальна еволюція (тенденція до зростання, стабільності або до зменшення зовнішнього вигляду).

Показати тенденцію в ряді динаміки, статистику переможних пісень та обробити серію динаміки.

Найпростіший трюк — збільшення періодів за годину, до яких можна побачити рівну динамічному ряду. Депутати дитячих рівнів рахуються декадами (10 днів), щомісячні, квартальні, замінники щорічних нараховують п’ять гривень.

Інший спосіб обробки — метод лінійного середнього. Суть методу полягає в тому, що середній ряд розраховується на основі загальної кількості першого ряду після першого ряду, потім від такої ж кількості рядів, а потім починаючи з іншого ряду після ряду, потім починаючи з третій і т.д.

Більш згорнуті методи показують тенденції розвитку та «криві тренду», так що на основі фактичних даних вибирається математична функція до ряду динаміки, для якої додатково описується основна тенденція f(АЛЕ). рівні ряду динаміки розглядаються як функція години, а завдання зводиться до конкретного типу функції, обчислення її параметрів для емпіричних даних і обчислення теоретичних рівних для формули.

Третій дубль — екстраполяції що інтерполяція. Необхідно розрахувати декільку добових, недомічних інтервенційних рівних у ряді динаміки, зупинитися шляхом інтерполяції. Інтерполяція — приблизний розвиток, в основі якого лежить закономірність розвитку явища за період, що аналізується. Точність розрахунку до депозиту залежить від того, що аналізується. Точність розрахунку на депозит залежить від ступеня закономірності тренду, а також від стабільності показників динаміки.

Розрахунок здійснюється на основі середнього абсолютного приросту або середнього темпу зростання.

Екстраполяція — розрахунок дорівнює ряду динаміки в майбутньому. При екстраполяції виходить, що в майбутньому буде збережена природа динаміки, яка мала для тривалості періоду співу. Екстраполяція на короткий період можлива на основі середнього абсолютного приросту, середньої швидкості зростання і приросту.

Екстраполяція на тривалий період часу має базуватися на більш складних методах математичної статистики, фрагменти тенденцій, які були незначними в минулому, можуть змінитися в майбутньому.

Головний зрозумів

Рудь динаміка

Абсолютне зростання

Абсолютно значне зростання на 1%.

Екстраполяція

Інтерполяція

темп зростання

темп зростання

Контрольні запитання.

 1. Що таке ряд динаміки?

 2. З яких елементів складається динамічний ряд?

 3. Назвіть ряд динаміки.

 4. Яким чином потужність може дорівнювати інтервальному ряду абсолютних значень?

 5. Що можна додати до моментного ряду динаміки?

 6. Назвіть основні показники аналізу ряду динаміки.

 7. Що таке абсолютне зростання?

 8. Як розрахувати абсолютне збільшення?

 9. Що таке коефіцієнт зростання і як його розрахувати?

 10. Який темп зростання?

 11. Яка практична формула для розрахунку темпу зростання?

 12. Яке абсолютне значення приросту 1% і як його розрахувати?

 13. Як вирахувати середній абсолютний приріст?

 14. Звідки ви знаєте середні темпи зростання та темпи зростання?

 15. Як ви знаєте середній приріст 1%?

 16. Які основні методи аналізу рядів динаміки?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *